e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo upadłościowe i naprawcze porady prawne - Strona 2

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • wierzytelność spoza masy upadłości

  Czy można, w postępowaniu upadłościowym, potrącić wierzytelność, która nie należy do masy upadłości?

  wierzytelność spoza masy upadłości
 • wzajemna wierzytelność

  Co zrobić w sytuacji, gdy wzajemna wierzytelność powstała po ogłoszeniu przez nas upadłości i nie jest już możliwe jej potrącenie?

  wzajemna wierzytelność
 • Skutki błędnego zgłoszenia wierzytelności w postepowaniu upadłościowym

  jakie są skutki zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, nieodpowiadającego wymogom ustawy prawo upadłościowe i naprawcze?

  Skutki błędnego zgłoszenia wierzytelności w postepowaniu upadłościowym
 • Termin wypłaty kwoty przez syndyka

  Otrzymałem od syndyka prośbę o podanie numeru konta do wypłaty środków z masy zlikwidowanego dłużnika. Dłużnik nie wykonał układu i został poddany procedurze likwidacyjnej. Ile czasu ma syndyk (...)

  Termin wypłaty kwoty przez syndyka
 • Sposób ogłoszenia upadłości

  Żona odziedziczyła po ojcu nieruchomości jak i długi. Sprzedając nieruchomości dalej brakuje pieniędzy ponieważ nie wiedziała, że tyle jest zadłużenia. W jaki sposób można ogłosić się (...)

  Sposób ogłoszenia upadłości
 • Kiedy jest właściwy czas na złożenie wniosku o upadłość

  Jak należy rozumieć sformułowanie "złożenie wniosku o upadłość we właściwym czasie" ?

  Kiedy jest właściwy czas na złożenie wniosku o upadłość
 • Kolejność zaspokajania roszczeń a upadłość banku

  Depozyty bankowe gwarantowane są do 100 tys. euro przez BFG, ale z tego co się orientuję można dochodzić od banku w ramach postępowania upadłościowego roszczeń ponad tą kwotę. W której grupie (...)

  Kolejność zaspokajania roszczeń a upadłość banku
 • Kolejność zaspokajania roszczeń z obligacji

  Chcę zapytać o kolejność zaspokajania roszczeń z obligacji niezabezpieczonych hipotecznie w przypadku upadłości emitenta. Chciałem się dowiedzieć w której kolejności (grupie) takie roszczenie (...)

  Kolejność zaspokajania roszczeń z obligacji
 • Wniosek o upadłość spółki

  W którym momencie najlepiej zgłosić wniosek o upadłość?

  Wniosek o upadłość spółki
 • Wydanie towaru a zapłata ceny

  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej nawiązaliśmy współpracę z firmą X spółka z.o.o. Na dostarczany towar wystawialiśmy faktury z zastrzeżeniem, że przedmiot sprzedaży staje się (...)

  Wydanie towaru a zapłata ceny
 • Oświadczenie o spłatach wierzytelności

  Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki został złożony w stosownym czasie do Sądu. Sędzia prowadząca zarządziła złożenie dodatkowych załączników, w tym \"oświadczenia o spłacie wierzytelności (...)

  Oświadczenie o spłatach wierzytelności
 • Ogłoszenie upadłości przez firmę jednoosobową

  Jest to mała firma. Konkretnie kiosk handlowy. Osoba go prowadząca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą na zasadzie Wpisu do ewidencji. Rozlicza się z fiskusem na podstawie księgi przychodów (...)

  Ogłoszenie upadłości przez firmę jednoosobową
 • Ogłoszenie upadłości a odpowiedzialność zarządu

  Zarówno kilku prawników jak też ja sam jako wierzyciel oraz kilku znajomych przedsiębiorców jeszcze nigdy nie spotkaliśmy się z sytuacją w której wierzyciel otrzymałby chociaż częściowe zaspokojenie (...)

  Ogłoszenie upadłości a odpowiedzialność zarządu
 • Upadłość w trakcie postępowania egzekucyjnego

  Trzy lata temu postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi będącemu spółka z o.o. zostało zawieszone gdyż dłużnik zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości. W końcu zniecierpliwiony zatelefonowałem (...)

  Upadłość w trakcie postępowania egzekucyjnego
 • Upadłość spółki z o.o.

  Spółka ma coraz wieksze zaległościw płaceniu zobowiązań.Kiedy powinna zostać ogłoszona upadłośc takiej spółki?

  Upadłość spółki z o.o.
 • Dotacje unijne a upadłość spółki z o.o.

  Spółka z o.o. otrzymuje dotację unijną na projekt w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest osiągnięcie zadeklarowanych celów. W przypadku gdy cele nie (...)

  Dotacje unijne a upadłość spółki z o.o.
 • Porozumienie z dłużnikiem w trakcie egzekucji

  Wierzyciel złożył do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty w stosunku do dłużnika, bo ten nie uregulował kilku faktur. Nakaz taki został wydany, opatrzony klauzulą natychmiastowej wykonalności, (...)

  Porozumienie z dłużnikiem w trakcie egzekucji
 • Wierzytelności z okresu likwidacji

  Art. 46 ust. 3a pkt 2 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych dopuszcza przekazanie nieruchomości państwowej osobie prawnej, "o ile wierzytelności zostały zabezpieczone". W sytuacji likwidowanego (...)

  Wierzytelności z okresu likwidacji
 • Zapłata za fakturę po ogłoszeniu upadłości

  W dniu 10 lutego 2009 roku dłużnik zapłacił nam za fakturę. Kilka dni później otrzymała postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku - postanowienie z dnia 09-02-2009 (...)

  Zapłata za fakturę po ogłoszeniu upadłości
 • Zadłużenie przedsiębiorcy a upadłość konsumencka

  Prowadzę działalność gospodarczą oraz jestem 40% udziałowcem i prezesem zarządu sp. z o.o. Obecnie sp. z o.o. ma kłopoty finansowe (zobowiązania wobec ZUS i US oraz firm dostarczających produkty). (...)

  Zadłużenie przedsiębiorcy a upadłość konsumencka
 • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  Moja matka wzięła w ciągu 2 lat (grudzień 2006 - 2008) w 8 bankach, 28 kredytów bez wiedzy męża (nie mają rozdzielności majątkowej ) i rodziny. Ojciec ma rentę w wysokości 400 zł miesięcznie. (...)

  Ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • Sytuacja wierzyciela zgłaszającego upadłość

  Firma nie reguluje swoich zobowiązań wobec mnie od kilku miesięcy i szanse na odzyskanie pieniędzy maleją wraz z upływem czasu, ponieważ szef firmy przygotowuje się do założenia nowej podobnej (...)

  Sytuacja wierzyciela zgłaszającego upadłość
 • Wierzytelność w postępowaniu upadłościowym

  Spółka z o.o. która jest mi winna pieniądze chyba niebawem ogłosi upadłość. Moja należność stwierdzona jest fakturami. Jeżeli zdążę uzyskać tytuł wykonawczy i będąc wzywanym do zgłoszenia (...)

  Wierzytelność w postępowaniu upadłościowym
 • Brak majątku upadłej spółki z o. o.

  Spółka z o. o. zgłosiła upadłość do sądu. Nie posiada majątku. Prezes spółki, który jednocześnie jest jedynym członkiem zarządu, nie posiada żadnego majątku. Ma on rozdzielność majątkową (...)

  Brak majątku upadłej spółki z o. o.
 • Zakup środka trwałego z upadającej firmy

  Firma zgłasza wniosek do sądu o upadłość. Wszystkie dobra należące do firmy zostały przed zgłoszeniem wycenione w formie "urzędowej" przez biegłego, zarówno te o wartości ponad 3500 zł jak (...)

  Zakup środka trwałego z upadającej firmy
 • Wysokość wynagrodzenia i odprawy z FGŚP

  Firma zgłosiła wniosek do sądu o upadłość (17.11). Przed zgłoszeniem wniosku firma zatrudniała ponad 45 osób. Część pracowników wypowiedziało umowę z winy pracodawcy przed złożeniem wniosku (...)

  Wysokość wynagrodzenia i odprawy z FGŚP
 • Spółka w likwidacji a wycena aktywów

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została postawiona w stan likwidacji. Na dzień poprzedzający dzień podjęcia uchwały należy przygotować bilans otwarcia spółki w likwidacji, na tę (...)

  Spółka w likwidacji a wycena aktywów
 • Odsetki za zwłokę a upadłość

  Zaległość podatkowa Spółki z o.o. powstała w 1997 roku. Czy gdyby wtedy na skutek terminowego złożenia wniosku przez zarząd Spółki wszczęto przeciwko Spółce postępowanie upadłościowe bądź (...)

  Odsetki za zwłokę a upadłość
 • Bankructwo banku a kredyt

  Bank, który udzielił osobie fizycznej kredytu hipotecznego bankrutuje. Czy to oznacza, że umowa kredytowa przestanie obowiązywać, a osoba będzie musiała zwrócić pożyczone środki mimo, że terminowo (...)

  Bankructwo banku a kredyt
 • Upadłość spółki a pełnomocnictwo i prokura

  Spółka z o. o. posiadająca zarząd jednoosobowy miała ustanowionego pełnomocnika oraz prokurenta . Spółka ta została postawiona w stan upadłości obejmujący likwidację majątku. Jak mi wiadomo (...)

  Upadłość spółki a pełnomocnictwo i prokura
 • Postępowanie układowe z konwersją na udziały

  W ub. roku otrzymaliśmy informację o otwarciu postępowania układowego naszego dłużnika z konwersją długu na udziały. W tej informacji była wymieniona kwota naszej wierzytelności jak i numer (...)

  Postępowanie układowe z konwersją na udziały
 • Uchylenie bądź zmiana układu

  Wierzyciel wraz z dłużnikiem przystąpili do układu. Według tego układu dłużnik miał spłacać wierzytelność w ratach. Tak też się działo przez pierwszy rok. Po czym dłużnik zaprzestał (...)

  Uchylenie bądź zmiana układu
 • Upadłość osoby fizycznej

  Osoba fizyczna prowadziła działalność gospodarczą. W związku z tym powstały liczne zobowiązania (publiczno-prawne) oraz z tytułu dostaw towarów i usług, do dnia dzisiejszego nieuregulowane. (...)

  Upadłość osoby fizycznej
 • Przejęcie użytkowanie wieczystego przez gminę

  Wobec spółki z o.o. toczy się postępowanie upadłościowe zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. Prawo upadlościowe, Dz.U. z 1991, nr 118, poz. 512 ze zm. Sprzedaż (...)

  Przejęcie użytkowanie wieczystego przez gminę
 • Tytuł wykonawczy wobec upadłego - układ

  Upadły zawarł układ z wierzycielami obejmujący redukcję wierzytelności i rozłożenie jej na raty. Układ został prawomocnie zatwierdzony. W jaki sposób wierzyciel, którego wierzytelność została (...)

  Tytuł wykonawczy wobec upadłego - układ
 • Terminy wykonania układu

  Układ zawarty z upadłym obejmował redukcję zobowiązań i rozłożenie ich na raty. Pierwsza rata miała zostać spłacona w ciągu roku od uprawomocnienia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Postanowienie (...)

  Terminy wykonania układu
 • Egzekucja po zakończeniu upadłości układowej

  Postępowanie upadłościowe mojego dłużnika dobiega końca. Zawarty został układ. Sąd go następnie zatwierdził. W postępowaniu uwzględniona została wierzytelność, która stwierdzona została (...)

  Egzekucja po zakończeniu upadłości układowej
 • Zwrot kosztów w postępowaniu upadłościowym

  W postępowaniu upadłościowym mojego dłużnika wniosłem zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza i uiściłem opłatę. Sąd uwzględnił zażalenie, ale nie orzekł nic o zwrocie kosztów. (...)

  Zwrot kosztów w postępowaniu upadłościowym
 • Rygor natychmiastowej wykonalności a upadłość

  Prowadzę proces gospodarczy o zapłatę ze spółką, której sytuacja finansowa jest bardzo słaba i grozi jej upadłość (co zresztą sama oświadczyła w sprzeciwie od nakazu zapłaty). Chciałbym (...)

  Rygor natychmiastowej wykonalności a upadłość
 • Uprawdopodobnienie przyczyn upadłości

  Mój dłużnik od roku nie reguluje wymagalnej należności stwierdzonej fakturą. Jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Wywiadownia gospodarcza ustaliła, że dłużnik ten, (...)

  Uprawdopodobnienie przyczyn upadłości

1

2

3

4

5

...

8