e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje dotyczące windykacji należności

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • 11.12.2020

  Będą e-licytacje komornicze nieruchomości

  Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia br. przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, który przewiduje wprowadzenie e-licytacji (...)

  Będą e-licytacje komornicze nieruchomości
 • 14.8.2020

  Senat przyjął ustawę w sprawie kredytów kupieckich

  Zabezpieczenie - w dobie pandemii COVID-19 - kredytów kupieckich dla przedsiębiorców - taki będzie efekt, przygotowanej w Ministerstwie Rozwoju, ustawy zabezpieczającej kredyty kupieckie (...)

  Senat przyjął ustawę w sprawie kredytów kupieckich
 • Nikt nie straci mieszkania z powodu niewielkiego długu
 • 27.3.2020

  Będą specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną

  Dzięki ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, której projekt został przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, już wkrótce (...)

  Będą specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną
 • 29.2.2020

  Nowelizacja ustawy dot. stosowania prawa UE do gazociągów z państw trzecich

  Rada Ministrów 25 lutego 2020 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne i skierowała go do dalszych prac w Parlamencie.

  Nowelizacja ustawy dot. stosowania prawa UE do gazociągów z państw trzecich
 • 26.11.2019

  TK o ostateczności postanowienia referendarza sądowego o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

  Brak obowiązku doręczenia przez sąd postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych osobie, której taki wpis dotyczy, a także pozbawienie tej osoby prawa wniesienia (...)

  TK o ostateczności postanowienia referendarza sądowego o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
 • 31.10.2019

  Zatory płatnicze ukrócone

  Najważniejsze zmiany wprowadzane przez nowelizację przepisów to: skrócenie terminów zapłaty, uprawnienie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ścigania dużych (...)

  Zatory płatnicze ukrócone
 • 22.9.2019

  Skuteczna pomoc dla zadłużonych

  Nowelizacja przepisów ma usprawnić procedurę tzw. upadłości konsumenckiej. Umożliwia np. ogłoszenie upadłości przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w uproszczonej procedurze, (...)

  Skuteczna pomoc dla zadłużonych
 • 8.8.2019

  Pakiet Przyjazne Prawo

  Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji dla firm zarejestrowanych w CEIDG; szereg ułatwień dla rzemieślników – to tylko (...)

  Pakiet Przyjazne Prawo
 • 27.7.2019

  Postępowania cywilne mają przyspieszyć

  Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego jest kompleksową reformą przepisów dotyczących postępowań w sprawach cywilnych. W założeniach ustawa powinna ograniczyć przewlekłość (...)

  Postępowania cywilne mają przyspieszyć
 • 21.7.2019

  Wsparcie dla frankowiczów i kredytobiorców

  Nowelizacja zakłada m.in. uelastycznienie zasad udzielania pomocy z tzw. Funduszu Wsparcia posiadaczom kredytów, którzy są w trudnej sytuacji. Pomoc będzie większa i będzie udzielana (...)

  Wsparcie dla frankowiczów i kredytobiorców
 • 20.7.2019

  Ustawa o ułatwieniu dochodzenia wierzytelności bez nowelizacji...

  17 lipca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia (...)

  Ustawa o ułatwieniu dochodzenia wierzytelności bez nowelizacji...
 • 20.7.2019

  Możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu klauzulowym

  3 lipca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. SK 14/18) w sprawie skargi konstytucyjnej J H.-K. dotyczącej możliwości złożenia skargi na przewlekłość postępowania (...)

  Możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu klauzulowym
 • 11.7.2019

  Pora na ograniczenie zatorów płatniczych

  Sejm uchwalił ustawę, która ma ograniczyć zatory płatnicze. Nowelizacja przewiduje: skrócenie terminów zapłaty, uprawnienie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (...)

  Pora na ograniczenie zatorów płatniczych
 • 21.6.2019

  Egzekucja z nieruchomości a przedawnienie długu

  Trybunał Konstytucyjny odniósł się do kwestii prowadzenia egzekucji z nieruchomości w sytuacji, w której roszczenie wierzyciela uległo przedawnieniu, a właściciel nieruchomości obciążonej (...)

  Egzekucja z nieruchomości a przedawnienie długu
 • 20.6.2019

  Przełom w walce z lichwą

  Bezpieczne zakupy na raty, „chwilówki” bez zdzierstwa, koniec z odbieraniem mieszkań za niespłacone pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości, limity kosztów dodatkowych (...)

  Przełom w walce z lichwą
 • 18.5.2019

  Jakich odsetek nie można zastrzegać w umowie?

  Niedopuszczalne było zastrzeganie odsetek umownych za opóźnienie wyższych niż odsetki maksymalne określone w art. 395 § 2[1] Kodeksu cywilnego, również przed 1 stycznia 2016 r. (...)

  Jakich odsetek nie można zastrzegać w umowie?
 • 20.2.2019

  Nowa ustawa antylichwiarska w drodze

  Bezpieczne zakupy na raty, „chwilówki” bez zdzierstwa, koniec z odbieraniem mieszkań za niespłacone pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości, limity kosztów dodatkowych (...)

  Nowa ustawa antylichwiarska w drodze
 • 29.1.2019

  Reforma kodeksu karnego

  Sprawiedliwość to nie pobłażliwość. Kary muszą być na tyle surowe, by skutecznie odstraszały przed popełnianiem przestępstw. Muszą być jednocześnie na tyle elastyczne, aby sądy miały możliwość (...)

  Reforma kodeksu karnego
 • 4.1.2019

  Przełomowe zmiany w służbie komorników

  Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać dwie ustawy, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, które całościowo reformują działalność komorników.

  Przełomowe zmiany w służbie komorników
 • 28.12.2018

  Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

  Nowa ustawa tworzy nowe formy pomocy dla zadłużonych podmiotów oraz określa zasady i warunki restrukturyzacji zadłużenia. Mają nią być objęte długi powstałe w związku z prowadzeniem (...)

  Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne
 • 21.9.2018

  Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

  Zwolnienie z sądowych opłat mniej zamożnych Polaków, a także pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców oraz niższe aż o dwie trzecie opłaty za powództwa (...)

  Będzie wielka reforma procesu cywilnego!
 • 21.9.2018

  Zatory płatnicze do likwidacji

  Krótsze terminy płatności, publikowanie informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty przez największe firmy, czy szybka ścieżka do nakazu zapłaty – to główne zmiany (...)

  Zatory płatnicze do likwidacji
 • 14.7.2018

  Szybsze przedawnianie roszczeń

  Nowelizacja skróciła podstawowe terminy przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat, przy czym pozostawiła bez zmiany termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz dla roszczeń związanych (...)

  Szybsze przedawnianie roszczeń
 • 23.6.2018

  Powstanie Krajowy Rejestr Zadłużonych

  Rządowy projekt, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, zawiera między innymi kolejne rozwiązania zwiększające skuteczność ściągania alimentów. Dłużnicy alimentacyjni będą (...)

  Powstanie Krajowy Rejestr Zadłużonych
 • 21.6.2018

  Krótsze podstawowe terminy przedawnienia

  Nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie krótszego, ogólnego terminu przedawnienia roszczeń. Ma to skłonić wierzycieli do szybszego inicjowania (...)

  Krótsze podstawowe terminy przedawnienia
 • 20.5.2018

  Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego

  Nowa ustawa ma na celu wykonanie wyroku TK i wprowadza przepisy mające skuteczniej chronić prawa wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia (...)

  Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego
 • 18.4.2018

  Dochodzenie należności publicznoprawnych

  Stosowanie w drodze analogii instytucji skargi pauliańskiej do ochrony należności publicznoprawnych nie narusza konstytucyjnej zasady określoności przepisów.

  Dochodzenie należności publicznoprawnych
 • 16.1.2018

  Projekt ustawy chroniącej dłużników

  Rządowy projekt zakłada skrócenie ogólnych okresów przedawnienia roszczeń. Proponuje się też zaostrzenie przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń przysługujących (...)

  Projekt ustawy chroniącej dłużników
 • 21.12.2017

  Nowy model upadłości zadłużonych osób prywatnych?

  Wpadnięcie w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi nie powinno spychać człowieka na margines społeczny i z dnia na dzień pozbawiać go wszystkiego. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało (...)

  Nowy model upadłości zadłużonych osób prywatnych?
 • 17.10.2017

  Losowy przydział spraw sędziom

  Bezstronność jest podstawowym warunkiem sprawiedliwości w sądach. Dlatego przydzielanie spraw poszczególnym sędziom musi być całkowicie przejrzyste i wolne od „ręcznego” sterowania. (...)

  Losowy przydział spraw sędziom
 • 16.10.2017

  Niższe opłaty dla komorników

  Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zawiera korzystne dla obywateli zmiany w zasadach pobierania wynagrodzeń przez komorników – część opłat zostanie obniżona, a niektóre (...)

  Niższe opłaty dla komorników
 • 24.9.2017

  Nowelizacja dot. opłat pobieranych przez komorników

  Do Sejmu - z poprawkami senackimi - wraca projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Co ma się zmienić?

  Nowelizacja dot. opłat pobieranych przez komorników
 • 20.9.2017

  Opłata stosunkowa od kwot wpłaconych przez dłużnika bezpośrednio komornikowi niekonstytucyjna

  Zróżnicowanie wysokości opłaty stosunkowej – pobieranej w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych – w zależności od tego, czy po wszczęciu postępowania egzekucyjnego dłużnik (...)

  Opłata stosunkowa od kwot wpłaconych przez dłużnika bezpośrednio komornikowi niekonstytucyjna
 • 7.8.2017

  Komornik do opłaty egzekucyjnej nie doliczy VAT

  Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o podatek od towarów i (...)

  Komornik do opłaty egzekucyjnej nie doliczy VAT
 • 15.7.2017

  Transgraniczne postępowania upadłościowe w UE

  26 czerwca br. weszły w życie w całej Unii Europejskiej zaproponowane przez Komisję w 2012 r. i przyjęte przez ustawodawców UE w 2015 r. nowe przepisy dotyczące transgranicznych (...)

  Transgraniczne postępowania upadłościowe w UE
 • 11.7.2017

  W obronie przed windykacją...

  Proponowane przez resort sprawiedliwości przepisy wzmacniają prawa konsumentów – zobowiązują sąd do zbadania, czy roszczenie jest przedawnione. Jeśli po analizie materiału dowodowego (...)

  W obronie przed windykacją...
 • 18.5.2017

  Przełomowe zmiany w służbie komorników?

  Rządowe dwa projekty ustaw, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, całościowo reformują działalność komorników. Przełomowe regulacje zawarte zostały w propozycji zupełnie (...)

  Przełomowe zmiany w służbie komorników?
 • 1.5.2017

  Ułatwienie dochodzenia wierzytelności

  Celem ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności jest wzmocnienie praw i gwarancji dla wierzycieli, w szczególności (...)

  Ułatwienie dochodzenia wierzytelności
 • 27.4.2017

  Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

  Nowe przepisy w ustawie o finansach publicznych dotyczą m.in. udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym. Ustawa uchyla przepisy w zakresie dokumentów audytowych, (...)

  Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

1

2