e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Październik 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Licznik przedpłatowy

  Przejąłem wczoraj moje warszawskie mieszkanie po lokatorze kwaterunkowym z którym stosunek najmu znajdował się w trakcie wypowiedzenia, a który otrzymał inny lokal od gminy miejskiej i zwolnił mi mieszkanie. Dotychczas stroną umowy na dostawę energii elektrycznej do lokalu był lokator. Teraz (...)

 • Symbol PKWiU

  Wykonałem remont dachu w bloku mieszkalnym. Zastosowałem stawkę VAT 8%, symbol PKWiU PKOB 112. Otrzymałem informację, że nie stosuje się już symboli PKWiU, tylko należy użyć artykułu ustawy, który tego dotyczy. Proszę o informację, czy zmieniły się zasady co do opisania obniżonej stawki (...)

 • Podatek od nieruchomości

  W 2000 r. uzyskałem decyzję wydaną przez Starostwo Powiatowe na budowę pieczarkarni i adaptacje budynku socjalno produkcyjnego na pieczarkarnie, od tego momentu do teraz urząd gminy naliczał podatek od nieruchomości za budynek socjalno-produkcyjny. Budowa i adaptacja nie jest do tej pory zakończona (...)

 • Warunki zabudowy na działce rolnej

  Jestem zainteresowany działką w otoczeniu innej zabudowy mieszkaniowej. Działka ma charakter rolny i znajduje się w mieście. Przed zakupem chciałbym wystąpić o wuzetkę. Właściciel nigdy wcześniej nie występował o nią, bo w Urzędzie Miasta poradzono mu (jak twierdzi), żeby się wstrzymał, (...)

 • Śmierć mocodawcy a wygaśnięcie pełnomocnictwa

  Czy pełnomocnictwo udzielone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego zawsze wygasa z chwilą śmierci mocodawcy?

 • Termin przedawnienia odsetek, należnych od należności głównej

  Ile wynosi termin przedawnienia odsetek, należnych od należności głównej?

 • Udzielenie przez zarząd spółki z o.o. pełnomocnictwa do działania w swoim imieniu

  Czy zarząd spółki z o.o. może udzielać pełnomocnictwa do działania w swoim imieniu?

Zmiany w Prawie • fotW co się ubierze sędzia? Sprawdź zmiany

  Urzędowy strój sędziego składał się dotychczas z trzech podstawowych elementów. Teraz będą to dwa elementy. Resort sprawiedliwości znowelizował rozporządzenie, (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1368 z 2011

  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1367 z 2011

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

 • Monitor Polski Poz. 960 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 958 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012

 • Monitor Polski Poz. 957 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2012