e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Październik 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1267 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania kwoty połowowej szprota pozostałej do odłowienia z ogólnej kwoty połowowej tego gatunku w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1266 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1265 z 2011

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1264 z 2011

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1263 z 2011

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1262 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 • Monitor Polski Poz. 944 z 2011

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Rozwój Sportu Akademickiego"

 • Monitor Polski Poz. 943 z 2011

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

 • Monitor Polski Poz. 942 z 2011

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2011 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski Poz. 941 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 940 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2011 r. nr 110-20-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 939 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2011 r. nr 110-28-2011 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej