Ciąża i zwolnienie lekarskie a prowadzenie firmy

Pytanie:

Czy jeżeli jestem w ciąży i przebywam na zwolnieniu lekarskim, mogę założyć własną działalność gospodarczą? Czy pracodawca może mnie zwolnić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Określone osoby, będące pracownikami, znajdują się pod szczególną ochroną prawa, zwłaszcza w zakresie wypowiadania im umów o pracę. Dotyczy to m.in. kobiet w ciąży oraz osób przebywających na zwolnieniu lekarskim. W przypadku pierwszym ochrona uzasadniona jest względami społecznymi, w drugim zdrowotnymi (zwolnienie lekarskie ma być wykorzystywane przez pracownika na powrót do zdrowia). Niemniej ochrona ta nie jest bezwzględna, tzn. prawo przewiduje wyjątki uzasadniające zwolnienie osób w ciąży lub przebywających na zwolnieniu lekarskim. Z punktu widzenia celu udzielanej ochrony istotne jest, że osoba nie może wykonywać obowiązków wynikających ze stosunku pracy, gdyż nie pozwala jej na to stan zdrowia bądź troska o dobro płodu lub dziecka. Ochrona nie byłaby uzasadniona, gdyby osoba z niej korzystająca wykonywała w czasie urlopu macierzyńskiego lub chorobowego inną pracę. Przydanie ochrony w takiej sytuacji prowadziłoby w prosty sposób do patologii. Dlatego w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że jeśli kobieta jest w ciąży i/lub przebywa na zwolnieniu lekarskim (bez względu na przyczynę), a zarazem, prowadzi działalność gospodarczą, udzielenie ochrony w takiej sytuacji byłoby niezasadne. Stąd należy wnosić, iż pracodawca mógłby takiej osobie wypowiedzieć stosunek pracy. Nie oznacza to oczywiście, że osoba taka z momentem podjęcia działalności gospodarczej traci pracę z mocy prawa lub że pracodawca ma obowiązek ją zwolnić. Nie, po stronie pracodawcy po prostu brak obowiązku ochrony takiego pracownika, co oznacza, iż ma go traktować jak wszystkich pozostałych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

makarena

8.12.2009 18:31:34

Re: Ciąża i zwolnienie lekarskie a prowadzenie firmy

Jeżeli mam własną firmę i również pracowałam w innym zakładzie i zaszłam w ciążę.W zakładzie jestem już na zwolnieniu lekarskim to czy na firmę również będzie się liczyło zwolnienie


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 13.2.2018

  E-zwolnienia już w lipcu

  Z dniem 1 lipca 2018 papierowe zwolnienia lekarskie całkowicie znikną z obiegu. Zastąpią je elektroniczne zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA). W praktyce to duża wygoda i oszczędność czasu dla lekarzy, (...)

 • 23.11.2018

  Zwolnienie z podatku od dziedziczonego przedsiębiorstwa

  25 listopada 2018 r. zacznie obowiązywać nowe zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Dotyczy ono nabycia własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim w drodze dziedziczenia (...)

 • 17.1.2019

  Zmiany dla przebywających na zwolnieniach lekarskich

  Z dniem 1 stycznia 2019 r. na ubezpieczonych nałożony został obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Nastąpiły również zmiany w zasadach zawiadamiania (...)

 • 24.9.2017

  Zasiłek chorobowy - Kto może dostać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego?

  Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni (...)

 • 29.4.2017

  Od połowy 2018 roku zwolnienia tylko elektronicznie

  Senat przyjął bez poprawek zmiany ułatwiające wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Od połowy 2018 r. zastąpią one całkowicie zwolnienia na drukach papierowych. Jakich zaświadczeń (...)