e-prawnik.pl Porady prawne

Loteria promocyjna

Pytanie:

Prowadzę sklep i chcę zorganizować dla swoich klientów konkurs z nagrodami. Ma być ona losowana raz w miesiącu. Czy istnieją jakieś ograniczenia? Czy przy losowaniu musi być obecny jakiś "arbiter"/notariusz? Czy musi być do tego stworzony regulamin? Klient za zakup o wartości przekraczającej 40 zł otrzymuje 1 punkt, który jest wpisywany jemu w specjalną książeczkę. Po uzbieraniu określonej ilości punktów wrzuca kupon do "mini-urny". W określonym w regulaminie czasie odbywa się losowanie nagrody (np. roweru) - wartość takiej nagrody nigdy nie przekroczy 500 zł. Czy w tym przypadku potrzeba zatwierdzania regulaminu loterii i obecności kompetentnej osoby przy losowaniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Loteria promocyjna

Ustawa o grach i zakładach losowych określa warunki urządzania i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych. Grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Ustawodawca nie wprowadza zamkniętego katalogu gier. Potwierdza to również NSA. Otóż w jednym z Wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 1997 r. II SA 693/97

NSA wskazuje, że to, iż dana gra (loteria promocyjna) nie znalazła się jeszcze w katalogu gier losowych zawartym w przepisie art. 2 ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych nie oznacza, że nie jest grą losową w rozumieniu ustawy, zważywszy że katalog ten nie jest zamknięty. Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, że mamy w tym przypadku do czynienia z loterią promocyjną, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe

Zatem w takim przypadku muszą byś stosowane zasady tej ustawy. Powinien być sporządzony regulamin loterii - określa sposób przeprowadzenia losowania. Loterie mogą być urządzane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej na podstawie udzielonego zezwolenia. Brak takiego zezwolenia może spowodować odpowiedzialność karno-skarbową.

Zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnej urządzanych na obszarze jednego województwa, na którym znajduje się równocześnie miejsce losowania nagród, wydaje w drodze decyzji dyrektor izby skarbowej właściwy ze względu na terytorialny zasięg urządzanych gier.

Dyrektor izby skarbowej, który udzielił zezwolenia na urządzanie gier, zatwierdza regulaminy tych gier oraz zmiany w tych regulaminach.

Potrzebujesz porady prawnej?