e-prawnik.pl Porady prawne

Odwołanie od decyzji

Pytanie:

Dowiedziałem się, że drugi współwłaściciel pojazdu wystąpił o wykreślenie mnie z dowodu rejestracyjnego. Poszedł do urzędu i dostał decyzję (niecały tydzień temu). Problem w tym, że podrobił dokumenty w tym pełnomocnictwo do działania w moim imieniu. Niezależnie od aspektu karnego czy mogę skutecznie odwołać się od takiej decyzji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odwołanie od decyzji

22.11.2012

W przedmiotowej sprawie, naszym zdaniem, przysługuje Panu odwołanie. W pierwszej kolejności należy wskazać, posiada Pan interes prawny w wyeliminowaniu decyzji opartej na podrobionych dokumentach. Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.): Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

W dalszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 k.p.a.: W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli: dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe. Zatem w sytuacji, gdyby decyzja stała się ostateczna może Panu przysługiwać wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ