e-prawnik.pl Porady prawne

Podstawa działania Biura Informacji Kredytowej

Pytanie:

Jakie przepisy są podstawą działania Biura Informacji Kredytowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podstawa działania Biura Informacji Kredytowej

19.3.2012

Biuro Informacji Kredytowej utworzono na podstawie ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którą:

Art. 105. 4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

1) bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 oraz w art. 128d ust. 1,

2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2003 r. (II SA 2199/2001) wskazano, że: „Zamieszczenie przepisu art. 105 ust. 4 Prawa bankowego w rozdziale 8 ustawy poświęconym szczególnym obowiązkom i uprawnieniom banków oraz w art. 105 stanowiącym unormowanie poświęcone chronionemu w sposób szczególny przepływowi informacji objętych tajemnicą bankową, wymaga zarysowania istoty przewidzianej w art. 105 ust. 4 instytucji na tle tych powiązań i odniesień. Musi to być czynność powołania do życia nowego podmiotu o charakterze publicznym zajmującego się w państwie określonym zakresem spraw, a nie powierzenia spraw podmiotowi, który już istniał wcześniej i prowadził inną działalność”. Dlatego też w 1997 r. utworzono nowy podmiot – Biuro Informacji Kredytowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ