Wierzytelności z delegacji pracowniczych

Pytanie:

Do jakiej kategorii w ramach upadłości są zaliczane zobowiązania spółki z tytułu delegacji pracowniczych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z prawem upadłościowym (art. 204 § 1), należności ulegające zaspokojeniu z masy upadłości będą uiszczone w określonej kolejności. W pierwszej kategorii znajdują się między innymi należności za pracę. Do tych należności zaliczyć należy między innymi niezapłacone wynagrodzenie z tytułu odbytych delegacji. Należność za pracę ze stosunku pracy powinna być bowiem rozumiana szeroko. Z punktu widzenia zakresu świadczeń w pojęciu tym mieści się przede wszystkim wynagrodzenie sensu stricto (płaca zasadnicza, dodatki, premia itd.), w tym zaległe, powstałe przed ogłoszeniem upadłości i nie zaspokojone z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Do tej kategorii należą również należności związane ze stosunkiem pracy, jakimi są np. odprawy z tytułu grupowych zwolnień z pracy, a więc wynagrodzenia sensu largo.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: