e-prawnik.pl Porady prawne

Zwykłe potrzeby rodziny

Pytanie:

Czym są zwykłe potrzeby rodziny? Co wchodzi w ich zakres? Według jakiego kryterium oceniania jest czynność?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwykłe potrzeby rodziny

8.8.2012

Zwykłe potrzeby rodziny to - ogólnie mówiąc - nie tylko potrzeby niezbędne (wymagające bezwzględnego zaspokojenia), ale także bieżące, codzienne potrzeby, które są usprawiedliwione, normalne, stałe lub powtarzające się i dotyczą zapewnienia rodzinie wyżywienia, ubrania, mieszkania, ochrony zdrowia, rozwoju duchowego i kulturalnego oraz wychowania dzieci. Zaspokojeniu zwykłych potrzeb służą w szczególności: zakupy żywności, odzieży, drobnych przedmiotów urządzenia domowego, środków czystości, pomocy szkolnych, a także wydatki ponoszone w związku z zajmowaniem mieszkania, korzystaniem z energii elektrycznej, gazu i wody, bieżącą konserwacją mieszkania i naprawą urządzeń domowych, jak również wydatki na leczenie, zakup pomocy szkolnych, prasy, opłatę abonamentu radiowego i telewizyjnego itp. Natomiast zakupy przedmiotów i urządzeń domowych trwałego użytku i inne wydatki służące sfinansowaniu inwestycji w gospodarstwo rodzinne nie należą do spraw związanych z zaspokojeniem zwykłych potrzeb rodziny (chyba że chodzi o zupełnie drobną inwestycję, niewymagającą zaangażowania większych środków majątkowych). Ustalenie zakresu pojęcia zwykłych potrzeb rodziny zależy od kryterium, które stanowić będzie podstawę zdefiniowania tego pojęcia.

W doktrynie wyrażone zostały dwa stanowiska. Według jednego, właściwy w tym wypadku jest poziom życia indywidualnie określonej rodziny (kryterium subiektywne) - tak np. J. Ciszewski, Obowiązek małżonków..., s. 350. W myśl drugiego stanowiska, za decydujące należy przyjąć warunki materialne oraz stopę życiową przeciętnej rodziny w kraju, której potrzeby są zaspokajane z bieżących zarobków lub innych dochodów rodziny (kryterium obiektywne); stanowisko to uzasadniane jest bezpieczeństwem obrotu i interesem osób trzecich - tak np. J.St. Piątowski, Solidarna odpowiedzialność małżonków..., s. 238. Wydaje się, że podstawę do określenia pojęcia zwykłych potrzeb rodziny powinno stanowić kryterium obiektywne w podanym rozumieniu, ale przy uwzględnieniu układu stosunków istniejących w konkretnej rodzinie (kryterium subiektywne) - tak A. Dyoniak, Odpowiedzialność majątkowa małżonków..., s. 48 i 49. Należy zauważyć, że nawet w ujęciu obiektywnym zakres zwykłych potrzeb rodziny nie jest określony raz na zawsze, gdyż ulega on zmianie wraz ze zmianą warunków społeczno-gospodarczych i standardu życiowego przeciętnej rodziny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ