Na jakiej podstawie oblicza się rentę policjanta?

Pytanie:

Na jakiej podstawie oblicza się rentę policjanta?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Na jakiej podstawie oblicza się rentę policjanta?

Zgodnie z art. 22 ustawy emerytalnej renta inwalidzka wynosi dla inwalidów zaliczonych do:
1) I grupy - 80%,
2) II grupy - 70%,
3) III grupy – 40%
- podstawy wymiaru bez uwzględnienia dodatków. Natomiast w związku z art. 5 ust. 1 Ustawy o Policji podstawę wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej stanowi uposażenie należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku. Istotnie za art. 124 ust. 1 policjantowi zawieszonemu w czynnościach służbowych, zawiesza się od najbliższego terminu płatności 50 % ostatnio należnego uposażenia. Jako że przepisy nie regulują kwestii, czy uposażenie będące podstawą wymiaru renty inwalidzkiej należy liczyć z uwzględnieniem zawieszenia jego części czy  też nie, należy dokonać stosownej wykładni powołanych przepisów. Przedmiotem tej interpretacji winno być przede wszystkim określenie, że podstawą wymiaru renty jest „uposażenie należne”.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: