Archiwum porad prawnych - Strona 51

 • 11.6.2012

  Nieobecność nauczyciela na radzie pedagogicznej

  Dyrektor szkoły wyznaczył termin rady pedagogicznej na kilka dni wcześniej. Moja siostra-nauczycielka mianowana (zatrudniona na etat) na tę sama godzinę ma wyznaczoną wizytę lekarską, z której rezygnacja spowodowałaby konieczność ponownego wielomiesięcznego czekania w nowej kolejce i co (...)

 • 8.6.2012

  Podatek od gruntu pod domkiem

  Osoba fizyczna jest właścicielem gruntu sklasyfikowanego w Ewidencji Gruntów i Budynków jako grunty orne klasy VI, na którym stoi budynek letniskowy o pow. użytkowej 30 m2. Jak opodatkować grunt podatkiem rolnym czy od nieruchomości?

 • 8.6.2012

  Upublicznianie informacji publicznej w internecie

  Dzień dobry! Zwróciłem się poprzez BIP do NIK z prośbą o kopię protokołu kontroli przeprowadzonej w jednej z instytucji państwowych. Otrzymaliśmy protokół, naj ego podstawie został napisany artykuł, ale jest on bardzo trudny do zrozumienia przez Czytelników bez lektury tekstu źródłowego (...)

 • 6.6.2012

  służebność czerpania wody

  Władysław O. 1989 r. wykopał studnię na działce, która nie była jego własnością, jednakże za zgodą właściciela tejże działki. Od studni przez działkę, na której się ona znajduje oraz przez dwie następne mające jeszcze innych właścicieli poprowadził przyłącz do swojego domu. (...)

 • 6.6.2012

  Służebność czerpania wody

  Władysław O. 1989 r. wykopał studnię na działce, która nie była jego własnością, jednakże za zgodą właściciela tejże działki (była to ustna umowa). Od studni przez działkę, na której się ona znajduje oraz przez dwie następne mające jeszcze innych właścicieli poprowadził przyłącz (...)

 • 5.6.2012

  Bezumowne korzystanie z części wspólnych

  12 lat temu powstała wspólnota mieszkaniowa i od tego czasu jeden z właścicieli zajął ok 4,50 m2 powierzchni wspólnej. Przez cały okres użytkowania (do marca br) nie był wzywany do opuszczenia powyższego pomieszczenia. Obecny zarząd uznał, że wspomniane pomieszczenie należy do wszystkich (...)

 • 4.6.2012

  Czas pracy a delegacja

  Pracownik zatrudniony w miejscu pracy, np. Łódź. Pracodawca w wyniku swoich potrzeb, w systemie równoważnego czasu pracy, zaplanował w harmonogramie pracę w czasie 12 godzin, (początek pracy Łódź - zgodnie z umową o pracę, koniec Kutno) czas pracy 12 godzin. Pracodawca twierdzi, że wypłacając (...)

 • 31.5.2012

  Wyjawienie majątku - czy dłużnik może kłamać?

  Złożyłem wniosek o wyjawienie majątku przez niewypłacalnego dłużnika. Obawiam się jednak, ze dłużnik będzie kłamał i zatajał majątek tak jak przed Komornikiem. Wniosek złożyłem przed 1 V 2012 r. Czy dłużnik składając wykaz majątku ma rygor odpowiedzialności za składanie fałszywych (...)

 • 30.5.2012

  Licencja na transport drogowy towarów

  Podatnik zamierza wynajmować samochód ciężarowy z kierowcą. Działalność ta zgodnie z PKD znajduje się pod symbolem 49.41 - transport drogowy towarów. Usługobiorca zamierza wykorzystywać samochód do transportu międzynarodowego zakupionych towarów. Czy w takiej sytuacji konieczna jest dla (...)

 • 30.5.2012

  korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS

  Spółka otrzymała z ZUS pismo z maja 2012r. dotyczące skorygowania dokumentów za sierpień i grudzień 1999r. Spółka nie posiada archiwum dokumentów sprzed 10 lat, ponieważ po terminie ustawowego przechowywania pozbywa się dokumentów. Z informacji z ZUS wiadomo, że powyższe okresy były (...)

 • 30.5.2012

  obliczenie okresu przepracowanego do naliczenia trzynastki

  Pracownik w 2011r. przepracował pełny rok kalendarzowy, ale w m-cu IV 2011 za przepracowane nadgodziny wykorzystał 5 dni wolnych . W liście obecności miał wprowadzoną nieobecność usprawiedliwioną.Czy przy obliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 5 dni wprowadzonych jako nieobecność usprawiedliwiona (...)

 • 29.5.2012

  Samochód a ryczałt ewidencjonowany i VAT

  Prowadzę firmę. Rozliczam się na zasadach ryczałtu od przychodów, jestem VAT-owcem. Samochód osobowy użytkowany na potrzeby firmy nie jest w ewidencji środków trwałych. Odliczam jednak VAT naliczony z faktur kosztowych związanych z autem np. za naprawy. Nie prowadzę ewidencji przebiegu pojazdu, (...)

 • 29.5.2012

  ZFŚS i świadczenie urlopowe

  Chciałabym jako mały ( niebudżetowy ) przedsiębiorca - założyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jednak - nie chciałabym rezygnować z wypłacania świadczeń urlopowych.Czy jest szansa - zachować możliwość wypłacania świadczeń urlopowych i założenia Zakładowego Funduszu Świadczeń (...)

 • 28.5.2012

  Urlop okolicznościowy w razie urodzenia martwego dziecka

  Czy pracownicy, która urodziła martwe dziecko przysługuje urlop okolicznościowy, ile dni?

 • 28.5.2012

  Darowizna a majątek wspólny małżonków

  Czy darowizna otrzymana przez żonę wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

 • 25.5.2012

  Renta socjalna a możliwość zatrudnienia

  Sąd, w postępowaniu odwoławczym od decyzji ZUS odmawiającej prawa do renty socjalnej, przyznał ubezpieczonemu prawo do renty socjalnej w związku z ustaleniem przez biegłych sądowych jego całkowitej niezdolności do pracy. Rentę przyznano na czas określony. Czy w czasie obowiązywania uprawnienia (...)

 • 24.5.2012

  Zażalenie

  W dniu 27 stycznia 2012 r. złożyliśmy wniosek na druku KRS Z-62 o zawieszenie działalności gospodarczej w spółce jawnej i omyłkowo we wniosku wpisaliśmy datę 25 stycznia 2012 r. która jest datą podjęcia uchwały przez wspólników o zawieszeniu działalności a wpisaliśmy ją jako datę (...)

 • 24.5.2012

  Organizacja konkursów dla dzieci

  Prowadzę handel na straganach zabawkami (ryczałt 3% bez VAT). Chciałbym wprowadzić do swoich usług konkursy dla dzieci. Konkurs będzie 3-stopniowy. Za udział w konkursie będzie pobierana opłata 10 zł. Jeśli dziecko odpowie tylko na pierwsze najprostsze pytanie - będzie mogło wyciągnąć (...)

 • 24.5.2012

  Umorzenie długu

  Firma nie ściągnęła należności od klienta. Minęło 2,5 roku. Sprawa dotyczy usług budowlanych. Jakie są konsekwencje podatkowe w przypadku umorzenia długu?

 • 23.5.2012

  Podział majątku a VAT

  Małżonkowie mieli wspólność majątkową. Mąż prowadzi działalność i w środkach trwałych ma lokal użytkowy, który amortyzuje i odliczył VAT. Obecnie po rozwodzie i podziale majątku lokal przypadł żonie. Ona zacznie prowadzić działalność gospodarczą i lokal ten będzie jej środkiem (...)