Archiwum porad prawnych - Strona 51

 • 30.5.2012

  Licencja na transport drogowy towarów

  Podatnik zamierza wynajmować samochód ciężarowy z kierowcą. Działalność ta zgodnie z PKD znajduje się pod symbolem 49.41 - transport drogowy towarów. Usługobiorca zamierza wykorzystywać samochód do transportu międzynarodowego zakupionych towarów. Czy w takiej sytuacji konieczna jest dla (...)

 • 30.5.2012

  korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS

  Spółka otrzymała z ZUS pismo z maja 2012r. dotyczące skorygowania dokumentów za sierpień i grudzień 1999r. Spółka nie posiada archiwum dokumentów sprzed 10 lat, ponieważ po terminie ustawowego przechowywania pozbywa się dokumentów. Z informacji z ZUS wiadomo, że powyższe okresy były (...)

 • 30.5.2012

  obliczenie okresu przepracowanego do naliczenia trzynastki

  Pracownik w 2011r. przepracował pełny rok kalendarzowy, ale w m-cu IV 2011 za przepracowane nadgodziny wykorzystał 5 dni wolnych . W liście obecności miał wprowadzoną nieobecność usprawiedliwioną.Czy przy obliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 5 dni wprowadzonych jako nieobecność usprawiedliwiona (...)

 • 29.5.2012

  Samochód a ryczałt ewidencjonowany i VAT

  Prowadzę firmę. Rozliczam się na zasadach ryczałtu od przychodów, jestem VAT-owcem. Samochód osobowy użytkowany na potrzeby firmy nie jest w ewidencji środków trwałych. Odliczam jednak VAT naliczony z faktur kosztowych związanych z autem np. za naprawy. Nie prowadzę ewidencji przebiegu pojazdu, (...)

 • 29.5.2012

  ZFŚS i świadczenie urlopowe

  Chciałabym jako mały ( niebudżetowy ) przedsiębiorca - założyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jednak - nie chciałabym rezygnować z wypłacania świadczeń urlopowych.Czy jest szansa - zachować możliwość wypłacania świadczeń urlopowych i założenia Zakładowego Funduszu Świadczeń (...)

 • 28.5.2012

  Urlop okolicznościowy w razie urodzenia martwego dziecka

  Czy pracownicy, która urodziła martwe dziecko przysługuje urlop okolicznościowy, ile dni?

 • 28.5.2012

  Darowizna a majątek wspólny małżonków

  Czy darowizna otrzymana przez żonę wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

 • 25.5.2012

  Renta socjalna a możliwość zatrudnienia

  Sąd, w postępowaniu odwoławczym od decyzji ZUS odmawiającej prawa do renty socjalnej, przyznał ubezpieczonemu prawo do renty socjalnej w związku z ustaleniem przez biegłych sądowych jego całkowitej niezdolności do pracy. Rentę przyznano na czas określony. Czy w czasie obowiązywania uprawnienia (...)

 • 24.5.2012

  Zażalenie

  W dniu 27 stycznia 2012 r. złożyliśmy wniosek na druku KRS Z-62 o zawieszenie działalności gospodarczej w spółce jawnej i omyłkowo we wniosku wpisaliśmy datę 25 stycznia 2012 r. która jest datą podjęcia uchwały przez wspólników o zawieszeniu działalności a wpisaliśmy ją jako datę (...)

 • 24.5.2012

  Organizacja konkursów dla dzieci

  Prowadzę handel na straganach zabawkami (ryczałt 3% bez VAT). Chciałbym wprowadzić do swoich usług konkursy dla dzieci. Konkurs będzie 3-stopniowy. Za udział w konkursie będzie pobierana opłata 10 zł. Jeśli dziecko odpowie tylko na pierwsze najprostsze pytanie - będzie mogło wyciągnąć (...)

 • 24.5.2012

  Umorzenie długu

  Firma nie ściągnęła należności od klienta. Minęło 2,5 roku. Sprawa dotyczy usług budowlanych. Jakie są konsekwencje podatkowe w przypadku umorzenia długu?

 • 23.5.2012

  Podział majątku a VAT

  Małżonkowie mieli wspólność majątkową. Mąż prowadzi działalność i w środkach trwałych ma lokal użytkowy, który amortyzuje i odliczył VAT. Obecnie po rozwodzie i podziale majątku lokal przypadł żonie. Ona zacznie prowadzić działalność gospodarczą i lokal ten będzie jej środkiem (...)

 • 21.5.2012

  błędny przelew bankowy

  Osoba złożyła pod koniec roku 2011 dwa zlecenia przelewu kilkutysięcznych kwot w swoim banku do innego banku. Jeden na swoje konto, drugi na konto swojej matki. Przelewy zostały dokonane. Jak się później ( po kilku miesiącach) okazało, z winy banku (awaria systemu) oba przelewy zostały zdublowane, (...)

 • 21.5.2012

  Zwrot odsetek i kosztów komorniczych

  Podatnik złożył korektę informacji w podatku od nieruchomości za 5 lat wstecz, gdyż miał źle opodatkowany grunt. Organ podatkowy uznał racje podatnika, wznowił postępowanie podatkowe i odpisał część podatku za 5 lat. Za ostatnią ratę 2011 roku podatnik dostał upomnienie od którego (...)

 • 17.5.2012

  Godziny nadliczbowe brutto czy netto?

  Pracownik w 2011 r. przepracował ponad 700 godzin nadliczbowych. W lutym br. pracodawca wypowiedział mu pracę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Przy wypowiedzeniu umowy pracownik podpisał na prośbę pracodawcy oświadczenie, iż pracodawca wywiązał się wobec niego ze wszystkich (...)

 • 17.5.2012

  Refaktura usług a deklaracja VAT-UE

  Spółka z o.o. wystawiła na podstawie zawartej umowy refakturę za bilety LOT zagraniczne. Faktura została wystawiona za stawką 0% na podmiot zagraniczny na Cyprze, który jest podatnikiem VAT UE. Czy w/w transakcję należy wykazać w deklaracji VAT-UE w pozycji E deklaracji?

 • 17.5.2012

  Import usługa a deklaracja VAT-UE

  Spółka z o.o. (podatnik VAT-UE) otrzymała fakturę za zakup licencji na program komputerowy od kontrahenta zagranicznego z UE. W fakturze kontrahent zagraniczny naliczył swój VAT krajowy. Mimo to spółka naliczyła VAT od importu usług. Czy spółka postąpiła prawidłowo naliczając VAT od importu (...)

 • 10.5.2012

  Klauzula prorogacyjna

  Strony w umowie mogą poddać rozstrzygnięcie sporu wybranemu sądowi.Czy w umowie (przy założeniu, że dla danego sporu nie ma zastrzeżonej ustawowo właściwości) mogę wskazać kilka sądów do późniejszego wyboru przez powoda czy tylko jeden?

 • 9.5.2012

  Pełnomocnictwo bez dowodu opłaty

  Od czasu do czasu wykonuję w urzędach czynności działając z upoważnienia klienta (sprawa dotyczy adnotacji urzędowych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu). Żeby ominąć kolejki w kasach opłatę skarbową uiszczam przelewem bankowym. Zdarza się, że muszę szybko załatwić sprawę a mimo zlecenia (...)

 • 7.5.2012

  Zasiłek rehabilitacyjny a działalność gospodarcza

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (jednoosobowy handel bez zatrudniania pracowników) z uwagi na stan zdrowia po kilku operacjach zwróciła się do ZUS o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego. Będzie ono wypłacane przez okres powrotu do pełnej sprawności zawarty w decyzji. (...)