Prawo mieszkaniowe

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej do sądu

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej do sądu

Jaka jest podstawa zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej do sądu?

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu we wspólnocie mieszkaniowej

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu we wspólnocie mieszkaniowej

Jakie czynności zarządu we wspólnocie mieszkaniowej przekraczają zakres zwykłego zarządu?

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Jakie są kompetencje zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Ewidencja kosztów zarządu nieruchomością wspólną

Ewidencja kosztów zarządu nieruchomością wspólną

Czy zarządca nieruchomości wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej, ma obowiązek prowadzić ewidencję kosztów zarządu?

Wartość odtworzeniowa lokalu, o której mowa w ustawie  o ochronie praw lokatorów

Wartość odtworzeniowa lokalu, o której mowa w ustawie o ochronie praw lokatorów

Czym jest wartość odtworzeniowa lokalu, o której mowa w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego?

Zwrot bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od gminy

Zwrot bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od gminy

W jakich sytuacjach dana osoba będzie zmuszona do zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od gminy?

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu kwaterunkowego

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu kwaterunkowego

Czy mam prawo wstąpić w stosunek najmu lokalu po śmierci mojej babci, jeżeli byłem zameldowany celem sprawowania opieki. Dotyczy mieszkania kwaterunkowego.

Rozwód a wspólnie zajmowane mieszkanie

Rozwód a wspólnie zajmowane mieszkanie

Jestem właścicielem mieszkania własnościowego (własność odrębna). Żona wystąpiła o rozwód. Zagroziła, że po rozwodzie będzie mieszkać u mnie, bo sąd przydzieli jej jeden pokój i będzie (...)

Eksmisja uciążliwego sąsiada

Eksmisja uciążliwego sąsiada

Czy można eksmitować uciążliwego sąsiada z mieszkania, którego jest on właścicielem?

Spółdzielnia, mieszkaniowa - definicja

Spółdzielnia, mieszkaniowa - definicja

Jak należy definiować spółdzielnię mieszkaniową?

Pozbawienie spółdzielni mieszkaniowej zarządu nieruchomością wspólną

Pozbawienie spółdzielni mieszkaniowej zarządu nieruchomością wspólną

Witam. Razem z właścicielami pozostałych lokali założyliśmy wspólnotę mieszkaniową i teraz chcemy pozbawić spółdzielnię zarządu nieruchomością wspólną. Jak to zrobić?

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Czy członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej może być osoba, która nie jest właścicielem lokalu w tej wspólnocie?

Powstanie wspólnoty mieszkaniowej

Powstanie wspólnoty mieszkaniowej

Kiedy dochodzi do powstania wspólnoty mieszkaniowej?

Podwyższenie czynszu przez właściciela lokalu mieszkalnego

Podwyższenie czynszu przez właściciela lokalu mieszkalnego

Czy właściciel lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, może podwyższyć czynsz najemcy?

Kompetencje zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Kompetencje zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Jakie są kompetencje zarządu w spółdzielni mieszkaniowej?

Skutki ustanowienia odrębnej własności lokali w spółdzielni mieszkaniowej

Skutki ustanowienia odrębnej własności lokali w spółdzielni mieszkaniowej

Jakie skutki w zakresie zarządu nieruchomością wspólną powoduje wyodrębnienie w spółdzielni mieszkaniowej lokali własnościowych?

Kompetencje spółdzielni mieszkaniowej w zakresie zarządu nieruchomością

Kompetencje spółdzielni mieszkaniowej w zakresie zarządu nieruchomością

Kto w spółdzielni mieszkaniowej jest władny podejmować decyzje dotyczące zarządu nieruchomością?

Prawa i obowiązki właściciela wyodrębnionego lokalu w stosunku do nieruchomości wspólnej

Prawa i obowiązki właściciela wyodrębnionego lokalu w stosunku do nieruchomości wspólnej

Jakie są prawa i obowiązki właściciel wyodrębnionego lokalu w stosunku do nieruchomości wspólnej?

Udział w nieruchomości wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej

Udział w nieruchomości wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej

W jakich przypadkach członkowi wspólnoty mieszkaniowej przysługuje udział w nieruchomości wspólnej?

Kompetencje zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Kompetencje zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Jakie są kompetencje zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Wykonywanie zarządu nieruchomością wielolokalową

Wykonywanie zarządu nieruchomością wielolokalową

Jakie są zasady wykonywania zarządu nieruchomością wielolokalową?

Członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej

Członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej

W jaki sposób nabyć członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej?

Zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych

Zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych

Kidy jest możliwe Zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych?

Odwołanie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Odwołanie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Kidy jest możliwe odwołanie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Zarząd dużej wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd dużej wspólnoty mieszkaniowej

Jak wygląda zarząd dużej wspólnoty mieszkaniowej?

Brak powiadomienia właścicieli o zebraniu wspólnoty

Brak powiadomienia właścicieli o zebraniu wspólnoty

Czym skutkuje brak powiadomienia właścicieli o zebraniu wspólnoty?

Moment związania uchwałą wspólnoty mieszkaniowej

Moment związania uchwałą wspólnoty mieszkaniowej

Kiedy następuje moment związania uchwałą wspólnoty mieszkaniowej?

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej a nieważność bezwzględna

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej a nieważność bezwzględna

Czy uchwała wspólnoty mieszkaniowej może zostać dotknięta nieważnością bezwzględną?

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej jako czynność mająca na celu obejście prawa

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej jako czynność mająca na celu obejście prawa

W jakiej sytuacji można uznać uchwałę wspólnoty mieszkaniowej za czynność mającą na celu obejście prawa?

Niezgodność z przepisami prawa uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Niezgodność z przepisami prawa uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Kiedy ma miejsce niezgodność z przepisami prawa uchwały wspólnoty mieszkaniowej?

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej - termin

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej - termin

Jaki jest termin na zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej - termin?

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Kiedy możliwe jest zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej?

System jeden głos - jeden właściciel w głosowaniu wspólnoty mieszkaniowej

System jeden głos - jeden właściciel w głosowaniu wspólnoty mieszkaniowej

Czy może zostać zastosowany system jeden głos - jeden właściciel w głosowaniu wspólnoty mieszkaniowej?

Udział właścicieli w głosowaniu nad uchwałą wspólnoty mieszkaniowej

Udział właścicieli w głosowaniu nad uchwałą wspólnoty mieszkaniowej

Czy właściciele - członkowie wspólnoty - muszą głosować nad uchwałą?

Tryb podejmowania uchwał przez właścicieli lokali

Tryb podejmowania uchwał przez właścicieli lokali

Jaki jest tryb podejmowania uchwał przez właścicieli lokali?

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej

W jakich przypadkach można pozbawić członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej?

Zakres pojęcia właściciel, które zostało użyte w ustawie o ochronie praw lokatorów

Zakres pojęcia właściciel, które zostało użyte w ustawie o ochronie praw lokatorów

Jaki jest zakres pojęcia właściciel, które zostało użyte w ustawie o ochronie praw lokatorów?

Lokator według ustawy o ochronie praw lokatorów

Lokator według ustawy o ochronie praw lokatorów

Kto jest lokatorem w świetle przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów?

Obowiązki lokatora w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego wynajmowanego lokalu

Obowiązki lokatora w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego wynajmowanego lokalu

W jaki sposób ustawa o ochronie praw lokatorów określa obowiązki lokatora w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego wynajmowanego lokalu?

Termin na zaskarżanie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Termin na zaskarżanie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Jaki jest termin na zaskarżanie uchwały wspólnoty mieszkaniowej?

Zaskarżanie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Zaskarżanie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Kiedy można zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej?

Udział właścicieli w głosowaniu nad uchwałą wspólnoty mieszkaniowej

Udział właścicieli w głosowaniu nad uchwałą wspólnoty mieszkaniowej

Czy udział właścicieli w głosowaniu nad uchwałą wspólnoty mieszkaniowej jest obowiązkowy?

Głosowanie nad uchwałą we wspólnocie mieszkaniowej

Głosowanie nad uchwałą we wspólnocie mieszkaniowej

Jak wygląda głosowanie nad uchwałą we wspólnocie mieszkaniowej?

Podejmowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej

Podejmowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej

Jak wygląda podejmowanie uchwał we wspólnocie mieszkaniowej?

Czynności przekraczające zwykły zarząd we wspólnocie

Czynności przekraczające zwykły zarząd we wspólnocie

Czym są czynności przekraczające zwykły zarząd we wspólnocie?

Czynności zwykłego zarządu we wspólnocie

Czynności zwykłego zarządu we wspólnocie

Czym są czynności zwykłego zarządu we wspólnocie mieszkaniowej?

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Czym zajmuje się zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Charakter prawny wspólnoty mieszkaniowej

Charakter prawny wspólnoty mieszkaniowej

Czym w świetle prawa jest wspólnota mieszkaniowa

Wniosek o NIP i REGON w imieniu wspólnoty mieszkaniowej

Wniosek o NIP i REGON w imieniu wspólnoty mieszkaniowej

Czy członek wspólnoty mieszkaniowej jest uprawniony do złożenia w jej imieniu wniosku o przydzielenie nr NIP i REGON?

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa

Czy wspólnota mieszkaniowa powinna uzyskać NIP i REGON?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: