Prawo mieszkaniowe - Porady prawne

Strych częścią wspólną

Posiadam mieszkanie w bloku wielorodzinnym, który jest wspólnotą mieszkaniową. Wszystkie pomieszczenia oprócz strychu zostały zinwentaryzowane. Czy strych, pomimo iż nie jest zawarty w projekcie, (...)

Zajęcie części nieruchomości wspólnej

Jeden z właścicieli bez prawa do dysponowania nieruchomością wspólną samowolnie ją zajął. W hali garażowej wspólnej dla wszystkich mieszkańców, gdzie posiada do wyłącznego użytkowania kilka (...)

Rejestracja wspólnoty mieszkaniowej

Jaka jest procedura rejestracji wspólnoty mieszkaniowej? Do jakich instytucji należy się udać?

Eksmisja samotnej matki z dziećmi

Matka samotnie wychowuje 5- ciorga dzieci (tylko jedno dziecko jest pełnoletnie). Były mąż nie płaci zasądzonych alimentów. świadczenie wypłacane było przez Fundusz Alimentacyjny. Matka z dziećmi (...)

Pokwitowanie za zapłacony czynsz

Przed rokiem zawarłem umowę najmu mieszkania na czas nieokreślony z osobą fizyczną, będącą właścicielem tejże nieruchomości. Umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego (...)

Quorum na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej

Duża wspólnota mieszkaniowa organizuje roczne zebranie rozliczeniowe. Jaki wpływ na zebranie ma brak quorum?

Brak absolutorium dla zarządcy

Jakie mogą być konsekwencje prawne w przypadku niezatwierdzenia sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej (przedstawionego przez zarządcę) oraz w przypadku nieudzielenia Zarządowi Wspólnoty (...)

Odrębna własność lokalu a czynsz

Czy w momencie zaistnienia odrębnej własności w miejsce własnościowego mieszkania spółdzielczego ustaje opłata czynszu?

Rezygnacja z uczestnictwa we wspólnocie

Mieszkania w budynku, który oprócz mnie zamieszkuje 9 rodzin. Tworzymy wspólnotę mieszkaniową, z 3-osobowym zarządem. Nie chcę należeć do tej wspólnoty, bo ciągle mają miejsce konflikty. Czy (...)

Obowiązki spółdzielni mieszkaniowej w zakresie remontów

Jestem właścicielem spółdzielczego mieszkania z tarasem. Na tarasie leżała tylko papa. Położyłem drewnianą podłogę. Spółdzielnia twierdzi, że zrobiłem to bezprawnie, ale sama nie chce nic (...)

Taras - część wspólna czy przynależność mieszkania

Właściciele mieszkania na ostatnim piętrze budynku zaadaptowali na cele mieszkalne taras sąsiadujący z ich mieszkaniem. Taras ten stanowi dach mieszkania położonego piętro niżej, a jego powierzchnia (...)

Korzystanie z części wspólnej nieruchomości

Kamienica należy do 6 współwłaścicieli. Znajduje się w niej 8 lokali wydzielonych. Rozumiem, że klatka schodowa oraz poszczególne inne części kamienicy zaznaczone na planie jako części wspólne (...)

Czynsz i opłaty za mieszkanie własnościowe

Czy właściciel mieszkania własnościowego wykupionego od gminy, oprócz stałych opłat eksploatacyjnych (gaz, prąd, woda, śmieci), funduszu remontowego i podatku od nieruchomości musi płacić czynsz (...)

Reklama (baner) na ścianie budynku wspólnoty

Wspólnota Mieszkaniowa chce podjąć uchwałę o odpłatnym wynajmie i udostępnieniu powierzchni ściany zewnętrznej na umieszczenie tam baneru reklamowego. Powierzchnia ta znajduje się pomiędzy oknami (...)

Tryb uchylenia uchwały zarządu spółdzielni

Proszę przedstawić tryb postępowania i podstawę prawną uchylenia uchwały Zarządu. Zarząd Spółdzielni na wniosek lokatora z dn. 19.12.2006 r. posiadającego lokatorskie spółdzielcze prawo do (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika