Prawo mieszkaniowe

Służebność osobista mieszkania

Służebność osobista mieszkania

W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

Prawo do zajmowania lokalu a umowa dożywocia

Prawo do zajmowania lokalu a umowa dożywocia

Ojciec przeniósł na mnie oraz na mojego męża na mocy umowy dożywocia zawartej w formie aktu notarialnego współwłasność 1/4 zabudowanej nieruchomości, w zamian za dożywotnie utrzymanie. (...)

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

Lokator ma już wyrok eksmisyjny i teraz przestał płacić odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. Jak go teraz pozwac do sadu o ta zapłate, Czy wysłać mu najpierw wezwanie żeby w (...)

Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

Wypowiedziałam umowę najmu lokalu z zachowaniem przepisów Ustawy o ochronie praw lokatorów. Sprawa o eksmisję może trwać latami. Jeżeli sąd pozew oddali na przykład po 2 latach od (...)

Odsetki od zaległości czynszowych

Odsetki od zaległości czynszowych

Jak nalicza się odsetki od zaległości czynszowych?

Warunki uzyskania mieszkania spółdzielczego

Warunki uzyskania mieszkania spółdzielczego

Jakie warunki należy spełniać aby starać się o przyznanie mieszkania spółdzielczego?

Awaria pod nieobecność właściciela lokalu

Awaria pod nieobecność właściciela lokalu

W dużej wspólnocie mieszkaniowej właściciel mieszkania zgłasza, że np. z sufitu leje mu się woda, a przyczyną najprawdopodobniej jest awaria instalacji wodnej w mieszkaniu piętro wyżej. Właściciel (...)

W jaki sposób pozbyć się niechcianego lokatora?

W jaki sposób pozbyć się niechcianego lokatora?

Mam problem z moim znajomym. Od paru lat wynajmowałam mu mieszkanie. Przez pierwsze cztery miesiące opłacał normalnie rachunki, niestety później zaprzestał płacić. Mój znajomy w końcu otrzymał (...)

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny? Chcę się pozbyć niechcianego lokatora, niestety wcześniej podpisałam z nim umowę najmu na czas nieokreślony z dwu miesięcznym (...)

Jak odzyskać pieniądze za wymianę okien?

Jak odzyskać pieniądze za wymianę okien?

Przez trzy lata wynajmowałam mieszkanie. Przez rok czasu negocjowałam z właścicielem mieszkania o wymianę okien, które dość że były stare, to jeszcze nieszczelne. W końcu poszłam z nim na ugodę, (...)

Uchwała zarządu wspólnoty

Uchwała zarządu wspólnoty

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej podjął większością głosów członków zarządu uchwałę o wzięciu kredytu na remont nieruchomości. Zarząd składa się 3 osób, 2 osoby były za wzięciem kredytu, (...)

Zarządca sądowy a jego decyzje co do nieruchomości

Zarządca sądowy a jego decyzje co do nieruchomości

Zarządca sądowy nieruchomości podejmuje pewne decyzje związane z remontami. Czy decyzje, które podejmuje zarządca sądowy nieruchomości musi uzgodnić z współwłaścicielami, czy też nie musi (...)

Zarządca sądowy a zaskarżanie uchwał wspólnoty

Zarządca sądowy a zaskarżanie uchwał wspólnoty

Jeśli nie zgadzam się podjętymi decyzją wspólnoty mieszkaniowej, to mogę ja zaskarżyć do sądu. Czy również mogę zaskarżyć do sądu decyzje podjęte przez zarządcę sądowego ?

Wygaśnięcie umowy najmu. Co mogę zrobić, aby najemca opuścił lokal ?

Wygaśnięcie umowy najmu. Co mogę zrobić, aby najemca opuścił lokal ?

Jestem właścicielem mieszkania, które wynająłem na czas oznaczony. Umowa najmu zawarta na czas oznaczony wygasła. W związku z powyższym zwróciłem się do najemcy, aby wyprowadził się z wynajmowanego (...)

Skutki niezatwierdzenia sprawozdania zarządcy

Skutki niezatwierdzenia sprawozdania zarządcy

Zarządca sądowy nieruchomością złożył w sądzie sprawozdanie za rok 2012. Ja wniosłem o nie zatwierdzenie (odrzucenie) sprawozdania. Jakie rodzi konsekwencje dla zarządcy sądowego, jeżeli sąd (...)

Wysokość czynszu w TBS

Wysokość czynszu w TBS

Jak ustalana jest wysokość czynszu w TBS-ach?

Współposiadanie nieruchomości wspólnej

Współposiadanie nieruchomości wspólnej

Czy właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej może żądać dopuszczenia do posiadania nieruchomości wspólnej?

Lokal zamienny

Lokal zamienny

Jakie warunki musi spełnić lokal zamienny?

Termin do zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Termin do zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej

W jakim terminie można zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej?

zniesienie wspólwłasności

zniesienie wspólwłasności

Wspólnota mieszkaniowa uchwałą podjętą większością udziałów postanowiła sprzedać części wspólne ( pomieszczenia gospodarcze na półpiętrach klatek schodowych) Właścicielom. Do przeprowadzenia (...)

Koszty najmu

Koszty najmu

Najemca oprócz czynszu musi dodatkowo płacić za wodę i ścieki oraz wywóz smieci.Za co najemca jeszcze dodatkowo powinien płacić ? (np. czy za oswietlenie klatki schodowj, za dozorcę itp)

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa

Balkony przyległe do lokalu są własnością indywidualną właściciela. Czy balustrady balkonowe jako część składowa elewacji są własnością wspólną.

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa

Kamienica została sądownie podzielona, w następujący sposób: - 1 współwłaściciel otrzymał 9 mieszkań, - 2 współwłaściciel otrzymał 4 mieszkania, - 3 współwłaściciel otrzymał 1 mieszkanie, - (...)

Najem hotelowy a spokój członków spółdzielni

Najem hotelowy a spokój członków spółdzielni

Niektórzy właściciele mieszkań sąsiednich wynajmują je na krótkie okresy. W związku z tym mieszkańcy budynku są narażani na zakłócanie ciszy nocnej, awantury, niszczenie mienia itp. Jakie (...)

Organizacja tzw. najmu hotelowego a zgoda spółdzielni

Organizacja tzw. najmu hotelowego a zgoda spółdzielni

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Niektórzy z właścicieli mieszkań wynajmują je na krótkie okresy (tzw. najem hotelowy) czerpiąc z tego dochody. Czy tego typu działalność, tj. zmiana (...)

Spółdzielnia mieszkaniowa - zaskarżenie uchwały

Spółdzielnia mieszkaniowa - zaskarżenie uchwały

Na walne zebrania Spółdzielni mieszkaniowej przychodzi znikoma ilość członków. Ta niewielka garstka osób decyduje o losach kilku tysięcy nieobecnych na zebraniu członków spółdzielni - często (...)

zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową

zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową

Grunty spółdzielni mieszkaniowej zapisane są w kilku księgach wieczystych . Grupa mieszkańców uzurpuje sobie prawo do wyłącznego korzystania i dysponowania parkingiem znajdującym się przy ich (...)

Remont balustrad balkonów we wspólnocie

Remont balustrad balkonów we wspólnocie

Jestem właścicielem kilku mieszkań z balkonami. Stan balustrad balkonów jest zły. Czy naprawa balustrad balkonów należy do właściciela mieszkania czy też powinna być naprawiona przez wspólnotę (...)

Stwierdzenie samodzielności lokalu mieszkalnego

Stwierdzenie samodzielności lokalu mieszkalnego

Jaki organ jest władny stwierdzić samodzielność lokalu mieszkalnego?

Lokal samodzielny

Lokal samodzielny

Jakie przesłanki powinien spełniać lokal, aby mógł być uznany za samodzielny?

Wspólnota mieszkaniowa a prowadzenie działalności gospodarczej

Wspólnota mieszkaniowa a prowadzenie działalności gospodarczej

Czy wspólnota mieszkaniowa może ingerować w prawo prowadzenia działalności gospodarczej przez właściciela lokalu?

Zaskarżanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej

Zaskarżanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej

Z jakich powodów i w jaki sposób dokonać zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej?

Sposób liczenia zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej

Sposób liczenia zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej

W jaki sposób powinny być obliczane zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej?

Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Z czego powinny być pokrywane koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnocie mieszkaniowej?

Zwrot wkładu na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w razie rozwodu małżonków

Zwrot wkładu na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w razie rozwodu małżonków

Według jakich zasad następuje zwrot wydatków na wkład na lokatorskie prawo do lokalu przy podziale majątku wspólnego?

Spółdzielcze prawo do lokalu a rozwód małżonków

Spółdzielcze prawo do lokalu a rozwód małżonków

Co dzieje się ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego w razie rozwodu małżonków?

Zamiana

Zamiana

Posiadam mieszkanie własnościowe (wspólnota mieszkaniowa mieszkań komunalnych) chciałabym je zamienić na inne większe, ale nie mogę tego zrobić na mieszkanie komunalne ponieważ posiadam jeszcze (...)

Sprzedaż lokali komunalnych

Sprzedaż lokali komunalnych

Najemca lokalu komunalnego w trakcie trwania umowy najmu nabył na własność budynek jednorodzinny. Gmina dowiedziała się o tym w sposób nieformalny, w trakcie trwania postępowania w sprawie sprzedaży (...)

Eksmisja a prawo do lokalu socjalnego

Eksmisja a prawo do lokalu socjalnego

Jakim osobom nie można odmówić prawa do lokalu socjalnego?

Nieruchomość wspólna i wspólnota mieszkaniowa

Nieruchomość wspólna i wspólnota mieszkaniowa

Jak będą kształtować się stosunki między właścicielami odrębnych lokali w budynku z 5 lokalami?

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze umowy

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze umowy

Czy do ustanowienia odrębnej własności lokalu może dojść poprzez umowę sprzedaży tego lokalu?

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze jednostronnej czynności prawnej

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze jednostronnej czynności prawnej

Czy można ustanowić odrębną własność lokalu dla samego siebie?

Kryteria samodzielności lokalu

Kryteria samodzielności lokalu

Jakie kryteria musi spełniać lokal, aby mógł być wydzielony na odrębną własność?

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

Jakie istnieją tryby ustanawiania odrębnej własności lokalu?

Obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowej, będących właścicielami lokali

Obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowej, będących właścicielami lokali

Jakie są obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowej, będących właścicielami lokali?

Obowiązki właścicieli lokali, którzy nie są członkami spółdzielni mieszkaniowej

Obowiązki właścicieli lokali, którzy nie są członkami spółdzielni mieszkaniowej

Jak wyglądają obowiązki właścicieli lokali, którzy nie są członkami spółdzielni mieszkaniowej?

Eksmisja lokatora

Eksmisja lokatora

Lokatorka najęła lokal mieszkalny i podpisaliśmy umowę. Umowa skończyła się w zeszłym roku i nie podpisaliśmy nowej, lokatorka płaciła czynsz.Po pewnym czasie przestała płacić czynsz i opłaty (...)

Zarząd we wspólnocie mieszkaniowej, której współwłaścicielem nieruchomości wspólnej jest spółdzielnia mieszkaniowa

Zarząd we wspólnocie mieszkaniowej, której współwłaścicielem nieruchomości wspólnej jest spółdzielnia mieszkaniowa

Kto sprawuje zarząd we wspólnocie mieszkaniowej, której współwłaścicielem nieruchomości wspólnej jest spółdzielnia mieszkaniowa?

Pomieszczenia uznawane za lokal w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów

Pomieszczenia uznawane za lokal w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów

Jakie pomieszczenia uznawane są za lokal w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego?

Lokal socjalny a wskazanie lokalu zastępczego

Lokal socjalny a wskazanie lokalu zastępczego

Uzyskałam wyrok o eksmisję dla lokatora z nieletnimi dziećmi. Sąd przyznał im prawo do lokalu socjalnego, na który niestety już dość długo czekają. Zamierzam wskazać eksmitowanej rodzinie (...)

1

2

3

4

5

...

33

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne