Zasiłki porady prawne - Strona 2

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Opieka nad dzieckiem w szpitalu a wynagrodzenie

  W zakładzie pracy zatrudniającym poniżej 20 osób w dniu 1.09.2010 przyjęto do pracy nową pracownicę. W dniu 23.09.2010 przedłożyła ona zaświadczenie ze szpitala stwierdzające, że od dnia 22.09.2010 (...)

 • Potrącenia z zasiłku chorobowego

  Pracownik ma kilka tytułów dłużnych, w związku z czym pracodawca potrąca z wynagrodzenia pracownika zasadzone alimenty, pożyczkę zakładową, sporadyczne nakazy egzekucyjne (np. mandaty). Oczywiście (...)

 • Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

  Zarejestrowałam się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, zostałam z tego tytułu zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak odmówiono mi zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego córki jako (...)

 • Dodatek mieszkaniowy

  Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10-12-2009r. Nr I OPS 8/09 do dochodów przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego nie wlicza się dodatku pielęgnacyjnego. Natomiast zgodnie (...)

 • Przedawnienie zasiłku chorobowego

  Prowadzę działalność gospodarczą. Znalazłem stare zwolnienie lekarskie ze stycznia 2007 r. ZUS nie wypłacił mi za nie zasiłku. Dopiero teraz otrzymałem decyzję odmawiającą zasiłku w wyniku (...)

 • Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

  Kto jest uprawniony do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego i jaki jest tryb załatwiania związanych z tym formalności ?

 • Jakie są konsekwencje zwolnienia pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim powyżej 182 dni, jeżeli pracownik nie przedstawił decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego , natomiast przesyła poczta kolejne zwolnienia lekarskie ?

  Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim . Okres uprawniający do wypłaty wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku z tytułu choroby ( 182 dni) upłynął 30 sierpnia. Pracownik do dzisaj (45 dni (...)

 • Obowiązek wypełnienia druku ZUS Z-3

  Rozwiązałem umowę z pracownikiem w dniu 26.08r. - ostatnim dniu świadczenia pracy. Pracownik podpisał rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z tym dniem - więc został zgodnie z przepisami wyrejestrowany (...)

 • Decyzja ZUS ws ustalenia wysokości zasiłku

  Otrzymałem przelew zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego z ZUS. Niestety z treści przelewu nie wynika za jaki okres jest ta kwota oraz w jakie wysokości zasiłków tworzą kwotę przelewu. Z tego (...)

 • Ustalenie niepełnosprawności-zaległe świadczenia

  Matka reprezentująca małoletnią córkę złożyła do sądu odwołanie od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który zaliczył dziecko do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. (...)

 • Ubezpieczenie osoby współpracującej

  Prowadzę firmę jako osoba fizyczna. Jako osobę współpracującą zatrudniam żonę. Żona posiada rentę socjalną. Za żonę odprowadzam składki ZUS łącznie z ubezpieczeniem chorobowym. Żona ostatnio (...)

 • Bezrobotny na urlopie wychowawczym

  Moja żona po skróceniu urlopu wychowawczego wróciła do pracy. Ja jestem aktualnie bezrobotny. Czy osobie bezrobotnej przysługuje prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, (...)

 • Zasiłek chorobowy, a zakupy na firmę

  Prowadzę działalność gospodarczą (salon usługowy, dwóch pracowników), obecnie znajduję się na zwolnieniu lekarskim. W okresie zwolnienia nie wykonuję osobiście pracy, nie wystawiam faktur, (...)

 • Dobrowolne ubezpieczenie społeczne

  Do końca marca pracowałem na etacie w firmie. Od połowy marca opłacałem składki ze swojej firmy, której jestem właścicielem (łącznie z ubezpieczeniem chorobowym). W kwietniu zachorowałem. ZUS (...)

 • Zasiłek na urlopie wychowawczym a podjęcie pracy

  Mojej żonie wraz z rozpoczęciem przez nią urlopu wychowawczego zostało przyznane prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego w wysokości 448 zł na okres od 01.10.2008 do (...)

 • Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy

  Jako osoba fizyczna mam firmę i zatrudniam dwóch pracowników. Prawie cały poprzedni miesiąc przebywałem na zwolnieniu chorobowym (30 dni). Do poprzedniego miesiąca pracowałem jeszcze na etat w (...)

 • Prawo do wynagrodzenia za niezdolność do pracy

  Studentka w trakcie studiów podejmuje pracę na pełny etat. Czy w wypadku choroby w ciągu pierwszego miesiąca pracy za zwolnienie lekarskie nie należy się jej wynagrodzenie?

 • Zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy

  Pytanie kieruję ze względu na różne informacje otrzymane m.in. z ZUS. Kończę pracę na etacie (likwidacja zakładu) z dniem 31 marca. Mam własną firmę, w której opłacam składkę zdrowotną. (...)

 • Dostarczenie zwolnienia lekarskiego

  Do końca marca mam okres wypowiedzenia w firmie (likwidacja). Od 26 marca będę na L4 (szpital) - minimum 30 dni. W firmie pozostał tylko prezes. Oprócz pracy na etacie do końca marca mam własną (...)

 • Ubezpieczenie chorobowe zwolnionej pracownicy

  Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na czas określony (umowa dopuszczała taką możliwość) z powodu jego zdaniem złej jakości pracy świadczonej przez pracownicę. W okresie wypowiedzenia (...)

 • Działalność podczas niezdolności do pracy

  Pani B prowadzi działalność gospodarczą. Jest w ciąży i ma w tej chwili zwolnienie lekarskie z powodu ciąży zagrożonej. Płaciła ZUS w wysokości , która jest obowiązkowa przy działalności (...)

 • Chorobowe w trakcie trwania wychowawczego

  Jestem zatrudniona na czas określony do 20 września 2009. Obecnie przebywam na urlopie wychowawczy, który został mi udzielony do 20 września 2009. Jestem w 11 tygodniu ciąży, która jest zagrożona. (...)

 • Chorobowe i macierzyńskie a likwidacja pracodawcy

  Jestem zatrudniona przez ostatnie 3 lata na umowę o pracę przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Od listopada 2008 roku jestem na zwolnieniu lekarskim z powodu zagrożonej ciąży. Dostaję (...)

 • Zasiłek opiekuńczy z powodu choroby dziecka

  Mam dziecko, które często choruje. Ile dni w ciągu roku przysługuje matce na opiekę nad dzieckiem i ile % wynagrodzenia jej przysługuje?

 • Wypłata zasiłków w firmie a upadłość

  Firma zgłosiła w styczniu wniosek do sądu o upadłość. Obecny stan zatrudnienia - pozostały dwie osoby: ja (wypowiedzenie kończy się w marcu) i prezes. W styczniu korzystałem ze zwolnień L4 (7 (...)

 • Wysokość zasiłku chorobowego z ZUS

  Pracownik znajduje się na okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niezależnych od pracownika (zwolnienia grupowe) bez konieczności świadczenia obowiązku pracy podczas okresu wypowiedzenia. (...)

 • Podstawa zasiłku chorobowego

  We wrześniu 2008 r. byłam na zwolnieniu lekarskim 3 dni. Od dnia 11 grudnia 2008 r. przebywam ponownie na zwolnieniu. Od 13 grudnia 2008 r. nie jestem już pracownikiem (rozwiązanie umowy o pracę za (...)

 • Ustalenie wysokości podstawy zasiłku chorobowego

  Jesteśmy zakładem pracy uprawnionym do wypłaty zasiłków chorobowych. W styczniu 2009 pracownica przyniosła chorobowe 27 dni (jest w ciąży). W 2008r. chorowała: marzec 4 dni, maj 5 dni, czerwiec (...)

 • Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

  Po wyczerpaniu okresu zasiłku chorobowego zostało mi przyznane świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy. Dotychczas świadczenie to wypłacał mi zakład pracy, w którym byłem zatrudniony (...)

 • Zasiłek opiekuńczy w 2009 roku

  Od 1 stycznia weszły w życie nowe przepisy dot. m.in. zasiłku opiekuńczego: pojawił się nowy wymiar opieki: do 56 dni po porodzie dziecka. Czy ojciec może skorzystać z tej formy opieki wyłącznie, (...)

 • Wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego

  Żona jest na L4 przed porodem - ok. 14 dni z zaleceniem leżenia. Mamy dziecko 5 letnie (zdrowe) uczęszczające do przedszkola (ok.2 km). Żona posiada firmę (jednoosobowo). Moja praca wymaga dojazdu (...)

 • Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy

  Od dnia 01.10.2008 firma zatrudnia zleceniobiorcę i opłaca ubezpieczenie chorobowe dobrowolne. Od dnia 02.01.2009 zleceniobiorca jest na zwolnieniu lekarskim. Czy zleceniobiorcy przysługuje zasiłek (...)

 • Zasiłek dla bezrobotnych w UE

  Powrót do kraju z 12-miesięcznej pracy zarobkowej z kraju UE, Szwecji. Praca, którą wykonywałem miała charakter zatrudnienia stałego na pełny etat .Okres pracy wyniósł 12-cie miesięcy. Czy w (...)

 • Zasiłek rodzinny - utracone źródło dochodów

  Moja żona była na wychowawczym (pierwsze dziecko) do 30.06.2007 roku. Od 01.07.2007 była na chorobowym (ciąża); 33 dni wynagrodzenie chorobowe-płatne zakład pracy; następnie zasiłek chorobowy (...)

 • 30-dniowa przerwa w ubezpieczeniu chorobowym

  Do 31 lipca byłem zatrudniony na umowę o pracę. Ostatniego dnia zachorowałem i miałem zwolnienie lekarskie do 12 września. Teraz chcę ubezpieczyć się chorobowo, dobrowolnie z tytułu prowadzenia (...)

 • Podpisywanie dokumentów na zwolnieniu lekarskim

  Jestem aktualnie na zwolnieniu lekarskim, po rezygnacji z funkcji prezesa zarządu jednakże pełnię funkcję kierownika ruchu zakładu górniczego ( drugi człon nazwy stanowiska z umowy o pracę - szczegółowy (...)

 • Zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia

  Pracownik jest w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Ostatniego dnia zachorował i dostał zwolnienie lekarskie. Komu powinien je dostarczyć? Czy będą zrealizowane dni zwolnienia, wypadające po wygaśnięciu (...)

 • Ubezpieczenie z KRUS małżonka

  Czy po zawarciu związku małżeńskiego małżonka będzie musiała ubezpieczyć się w KRUS-ie, jeżeli mąż posiada ziemie rolną w wysokości ponad 1 ha przeliczeniowego? Małżonka jest zatrudniona (...)

 • Premia w podstawie wynagrodzenia i zasiłków

  W firmie zatrudniającej 3 osoby pracownicy mają wpisane w umowach o pracę: Pracownikowi oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje premia miesięczna w wysokości 4 % zysku firmy przed opodatkowaniem (...)

 • Wypadek przy pracy a niezdolność do pracy

  W kwietniu 2004 doznałem wypadku przy pracy. Został on uznany przez ZUS i otrzymałem jednorazowe odszkodowanie. Następstwem tego wypadku - bezspornym - jest znaczna niestabilnosc stawu kolanowego, (...)

1

2

3

4

5

...

6