e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Sierpień 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Umowa na czas próbny a ciąża

  Zatrudniłam pracownicę na okres próbny na 2,5 miesiąca. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zapytałam czy w najbliższym czasie planuje dziecko i otrzymałam odpowiedź negatywną. Po miesiącu pracy okazało się, że dziewczyna jest w 12 tygodniu ciąży. Czy muszę pracownicy przedłużać umowę (...)

 • Nie udokumentowane rzekome nadgodziny

  Z pracownikiem, który pracował 4 lata w zakładzie została rozwiązana umowa o prace za porozumieniem stron. W trakcie swojego okresu pracy nigdy nie zgłaszał pracodawcy, że wykonywał swoją pracę w godzinach nadliczbowych. Po zwolnieniu wystąpił z pozwem o zapłatę za ilość X godzin, jednak (...)

 • Zgoda stron na zawieszenie postępowania

  Został złożony wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w toczącym się postępowaniu na wniosek strony. Czy w opisanej sytuacji obowiązek uzyskania zgody (brak sprzeciwu) pozostałych stron postępowania ciąży na organie administracji, czy też strona składająca wniosek o zawieszenie (...)

 • Komparycja wyroku

  W uzasadnieniu wyroku pojawia się określenie komparycja wyroku. Co oznacza ten termin?

 • Odwołanie w przetargu poniżej progu unijnego

  W przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w art. 11 ustawy (bez możliwości odwołania) wpłynął protest. Protest został przez Zamawiającego oddalony w całości. Co w takiej sytuacji może zrobić oferent, który złożył protest? Czy ma możliwość zaskarżenia takiego rozstrzygnięcia (...)

 • Zawieszenie postępowania administracyjnego

  W toczącym się postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy chcę wystąpić - jako strona postępowania (Inwestor) - do organu gminy o zawieszenie postępowania. Czy w opisanym przypadku mogę od razu podać we wniosku okres do jakiego ma być zawieszone postępowanie, czy też bez podawania tego (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 967 z 2008

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 966 z 2008

  Konwencja Konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisana w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 965 z 2008

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 964 z 2008

  Poprawki do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 963 z 2008

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 962 z 2008

  Poprawki do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5302 — NTT Data/Cirquent) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2008

  Obowiązek użyteczności publicznej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Komunikat Komisji na mocy art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Zmiana obowiązku użyteczności publicznej w zakresie regularnych połączeń lotniczych pomiędzy Stornoway i Benbecula dokonana przez Zjednoczone Królestwo (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Komunikat Komisji na mocy art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92 — Zmiana obowiązku użyteczności publicznej w zakresie regularnych połączeń lotniczych pomiędzy Benbecula i Barra dokonana przez Zjednoczone Królestwo (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Decyzja nr 2/2008 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 24 czerwca 2008 r. dotycząca dostosowania załączników 1 i 2

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 840/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)