e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Czerwiec 2009

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Plac zabaw a odległość od balkonu

  Mieszkam na parterze bloku, którego balkony mieszczą się w obrysie budynku. Są jakby dobudowane, przez co okna pozostałych pomieszczeń są cofnięte. Przed balkonem w odległości 7 m jest plac zabaw. Obecnie, w efekcie modernizacji placu, odległośc ta wynosi około 6 m a od okien pozostałych (...)

 • Dysponowanie służebością na cele budowlane

  Posiadam działkę, na której znajduje się kilkanaście budynków i obiektów budowlanych. Do mojej nieruchomości dojazd odbywa się drogą, około 3 m szerokości z płyt betonowych. Dojazd i dysponowanie tą drogą nie jest w żaden sposób prawnie usankcjonowane. Nie posiadam służebności drogi (...)

Opinie prawneDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2009

  Sprawa T-169/09: Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2009 r. — Vidieffe przeciwko OHIM — Ellis International Group Holdings (GOTHA)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2009

  Sprawa T-163/09: Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2009 r. — Martinet przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2009

  Sprawa T-166/09 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 18 lutego 2009 r. w sprawie F-70/07 Luigi Marcuccio przeciwko Komisji, wniesione w dniu 27 kwietnia 2009 r. przez Luigiego Marcuccia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2009

  Sprawa T-154/09: Skarga wniesiona w dniu 10 kwietnia 2009 r. — MRI przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2009

  Sprawa T-157/09 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 18 lutego 2009 r. w sprawie F-42/08 Marcuccio przeciwko Komisji, wniesione w dniu 20 kwietnia 2009 r. przez Luigiego Marcuccia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2009

  Sprawa T-153/09: Skarga wniesiona w dniu 8 kwietnia 2009 r. — ISDIN przeciwko OHIM — Pfizer (ISDIN)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2009

  Sprawa T-149/09: Skarga wniesiona w dniu 10 kwietnia 2009 r. — Dover przeciwko Parlamentowi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2009

  Sprawa T-150/09: Skarga wniesiona w dniu 10 kwietnia 2009 r. — Ningbo Yonghong Fasteners przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2009

  Sprawa T-148/09: Skarga wniesiona w dniu 9 kwietnia 2009 r. — Trelleborg przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2009

  Sprawa T-145/09: Skarga wniesiona w dniu 6 kwietnia 2009 r. — Bredenkamp i in. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2009

  Sprawa T-146/09: Skarga wniesiona w dniu 9 kwietnia 2009 r. — Parker ITR i Parker-Hannifin przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2009

  Sprawa T-140/09: Skarga wniesiona w dniu 7 kwietnia 2009 r. — Prysmian, Prysmian Cavi e Sistemi Energia przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2009

  Sprawa T-136/09: Skarga wniesiona w dniu 7 kwietnia 2009 r. — Komisja przeciwko Galorowi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2009

  Sprawa T-139/09: Skarga wniesiona w dniu 8 kwietnia 2009 r. — Francja przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2009

  Sprawa T-134/09: Skarga wniesiona w dniu 30 marca 2009 r. — B Antonio Basile 1952 i I Marchi Italiani przeciwko OHIM — Osra (B Antonio Basile 1952)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2009

  Sprawa T-135/09: Skarga wniesiona w dniu 7 kwietnia 2009 r. — Nexans France i Nexans przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2009

  Sprawa T-129/09: Skarga wniesiona w dniu 2 kwietnia 2009 r. — Bongrain przeciwko OHIM — Apetito (APETITO)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2009

  Sprawa T-133/09: Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2009 r. — I Marchi Italiani i B Antonio Basile 1952 przeciwko OHIM — Osra (B Antonio Basile 1952)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2009

  Sprawa T-128/09: Skarga wniesiona w dniu 31 marca 2009 r. — Meridiana i Eurofly przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2009

  Sprawa T-123/09: Skarga wniesiona w dniu 28 marca 2009 r. — Ryanair przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2009

  Sprawa T-118/09: Skarga wniesiona w dniu 20 marca 2009 r. — La Sonrisa de Carmen i Bloom Clothes przeciwko OHIM — Heldmann (BLOOMCLOTHES)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2009

  Sprawa T-122/09: Skarga wniesiona w dniu z dnia 23 marca 2009 r. — Zhejiang Xinshiji Foods i Hubei Xinshiji Foods przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2009

  Sprawa T-52/09 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 24 kwietnia 2009 r. — Nycomed Danmark przeciwko EMEA (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pozwolenie na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu — Środek umożliwiający obrazowanie w ultrasonokardiografii dla celów diagnostycznych (perflubutan) — Odmowa EMEA przyznania zwolnienia z obowiązku złożenia planu badania pediatrycznego — Wniosek o zawieszenie wykonania i zastosowanie środków tymczasowych — Brak okoliczności niecierpiących zwłoki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2009

  Sprawa T-96/09 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 kwietnia 2009 r. — UCAPT przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Naruszenie wymogów formalnych — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2009

  Sprawa C-114/09: Skarga wniesiona w dniu 24 marca 2009 r. — Viasat Broadcasting UK przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2009

  Sprawa T-280/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 kwietnia 2009 r. — Perry przeciwko Komisji (Skarga o odszkodowanie — Przedawnienie — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2009

  Sprawa T-359/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 marca 2009 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisja Wspólnot Europejskich (Skarga zmierzająca do stwierdzenia nieważności — Uchylenie zaskarżonego aktu — Umorzenie postępowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2009

  Sprawa T-360/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 marca 2009 r. — Hiszpania przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Cofnięcie zaskarżonego aktu — Umorzenie postępowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2009

  Sprawa T-43/09: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 kwietnia 2009 r. — Cachuera przeciwko OHIM — Gelkaps (Ayanda) (Skarga wszczynająca postępowanie — Wymogi formalne — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2009

  Sprawa T-104/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 maja 2009 r. — ars Parfum Creation & Consulting przeciwko OHIM (kształt rozpylacza) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt rozpylacza — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 7 ust. 1 lit. b), art. 73 i art. 74 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2009

  Sprawa T-184/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 marca 2009 r. — Alves dos Santos przeciwko Komisji (Europejski Fundusz Socjalny — Programy szkoleniowe — Zmniejszenie wysokości pierwotnie przyznanej pomocy finansowej — Skarga — Wymogi formalne — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2009

  Sprawa T-217/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 kwietnia 2009 r. — Bundesverband Deutscher Milchviehhalter i.in. przeciwko Radzie (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie (WE) nr 248/2008 — System kwot mlecznych — Zwiększenie krajowych kwot mlecznych — Skarżący, których dany akt nie dotyczy indywidualnie — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2009

  Sprawa T-12/08 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 maja 2009 r. — M przeciwko EMEA (Odwołanie — Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — Niepełnosprawność — Wniosek o ponowne zbadanie decyzji oddalającej pierwszy wniosek o zwołanie komitetu ds. inwalidztwa — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Akt potwierdzający — Nowe okoliczności o zasadniczym charakterze — Dopuszczalność — Odpowiedzialność pozaumowna — Krzywda)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2009

  Sprawa T-81/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 kwietnia 2009 r. — Enercon przeciwko OHIM (E-Ship) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego E-Ship — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2009

  Sprawa T-430/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 kwietnia 2009 r. — Bodegas Montebello przeciwko OHIM — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego MONTEBELLO RHUM AGRICOLE — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy MONTEBELLO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa towarów — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2009

  Sprawa T-449/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 maja 2009 r. — Rotter przeciwko OHIM (Kształt kompozycji kiełbasek) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego — Kształt kompozycji kiełbasek — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2009

  Sprawa T-492/07 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 24 kwietnia 2009 r. — Sanchez Ferriz i in. przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2005 r. — Niewpisanie na listę urzędników awansowanych — Wartość procentowa — Artykuły 6 i 10 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego — Interes w podniesieniu zarzutu)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2009

  Sprawa T-18/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 kwietnia 2009 r. — CD-Contact Data przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek konsoli do gier wideo i kartridżów z grami Nintendo — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Ograniczenie eksportu równoległego — Dowód istnienia porozumienia zmierzającego do ograniczenia handlu równoległego — Grzywny — Zróżnicowane traktowanie — Okoliczności łagodzące)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2009

  Sprawa T-281/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 kwietnia 2009 r. — Hiszpania przeciwko Komisji (EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego — Pomoc wyrównawcza dla producentów bananów — Nieprawidłowości w zakresie kontroli jakości — Rodzaj zastosowanej korekty finansowej — Proporcjonalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2009

  Sprawa T-23/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 kwietnia 2009 r. — Borco-Marken-Import Matthiesen przeciwko OHIM (α) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego α — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter odróżniający — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2009

  Sprawa T-12/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 kwietnia 2009 r. — Itochu przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek konsoli do gier wideo i kartridżów z grami kompatybilnych z konsolami do gier Nintendo — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Ograniczenie eksportu równoległego — Przypisanie zachowania noszącego znamiona naruszenia — Grzywny — Zróżnicowane traktowanie — Skutek odstraszający — Czas trwania naruszenia — Okoliczności łagodzące — Współpraca w toku postępowania administracyjnego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2009

  Sprawa T-13/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 kwietnia 2009 r. — Nintendo i Nintendo of Europe przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek konsoli do gier wideo i kartridżów z grami kompatybilnych z konsolami do gier Nintendo — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Ograniczenie eksportu równoległego — Grzywny — Skutek odstraszający — Czas trwania naruszenia — Okoliczności obciążające — Rola przywódcy lub inicjatora — Okoliczności łagodzące — Współpraca w toku postępowania administracyjnego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2009

  Sprawa C-514/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 24 marca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Namur — Belgia) — Atenor Group SA przeciwko państwu belgijskiemu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2009

  Sprawa C-584/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 24marca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Liège — Belgia) – Real Madrid Football Club, Zinedine Zidane, David Beckham, Raul Gonzalez Blanco, Ronaldo Luiz Nazario de Lima, Luis Filipe Madeira Caeiro, Futebol Club Do Porto S.A.D., Victor Baia, Ricardo Costa, Diego Ribas Da Cunha, P.S.V. N.V., Imari BV, Juventus Football Club SPA przeciwko Sporting Exchange Ltd, William Hill Credit Limited, Victor Chandler (International) Ltd, BWIN International Ltd (Betandwin), Ladbrokes Betting and Gaming Ltd, Ladbroke Belgium S.A., Internet Opportunity Entertainment Ltd, Global Entertainment Ltd

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2009

  Sprawa C-283/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2009

  Sprawa C-284/08: Postanowienie prezesa szóstej izby Trybunału z dnia 5 marca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2009

  Sprawa C-294/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 2 marca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2009

  Sprawa C-326/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 20 marca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2009

  Sprawa C-369/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 20 lutego 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2009

  Sprawa C-463/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 10 marca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2009

  Sprawa C-132/07: Postanowienie prezesa drugiej izby Trybunału z dnia 12 marca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van koophandel Brussel — Belgia) — Beecham Group plc, SmithKline Beecham plc, Glaxo Group Ltd, Stafford-Miller Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare NV, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV przeciwko Andacon NV

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2009

  Sprawa C-112/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 13 stycznia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2009

  Sprawa C-193/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 3 marca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — postępowanie wszczęte przez Hermanna Fishera, Rolfa Fishera przeciwko Regierungspräsidium Freiburg

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2009

  Sprawa C-234/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 12 marca 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2009

  Sprawa C-269/08: Postanowienie prezesa siódmej izby Trybunału z dnia 5 lutego 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2009

  Sprawa C-139/09: Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2009

  Sprawa C-141/09: Skarga wniesiona w dniu 21 kwietnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2009

  Sprawa C-149/09: Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2009

  Sprawa C-127/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Nürnberg (Niemcy) w dniu 6 kwietnia 2009 r. — Coty Prestige Lancaster Group GmbH przeciwko Simex Trading AG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2009

  Sprawa C- 139/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Areios Pagos (Grecja) w dniu 10 kwietnia 2009 r. — Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon przeciwko DIVANI AKROPOLIS Anonymi Xenodochiaki kai Touristiki Etairia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2009

  Sprawa C-137/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 15 kwietnia 2009 r. — 1. MM. Josemans 2. Burgemeester van Maastricht

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2009

  Sprawa C-125/09: Skarga wniesiona w dniu 2 kwietnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Cypru

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2009

  Sprawa C-126/09: Skarga wniesiona w dniu 3 kwietnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2009

  Sprawa C-122/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) w dniu 2 kwietnia 2009 r. — „Enosi Efopliston Aktoploïas”, „ANEK”, „Minoïkes Grammes”, „N.E.Lesbou”, „Blue Star Ferries” przeciwko Ypourgos Emborikis Naftilias

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2009

  Sprawa C-121/09: Skarga wniesiona w dniu 1 kwietnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2009

  Sprawa C-118/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austria) w dniu 1 kwietnia 2009 r. — Mag. lic. Robert Koller przeciwko Rechtsanwaltsprüfungskommission beim Oberlandesgericht Graz

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2009

  Sprawa C-119/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 1 kwietnia 2009 r. — Société Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable przeciwko Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2009

  Sprawa C-120/09: Skarga wniesiona w dniu 1 kwietnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2009

  Sprawa C-115/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Niemcy) w dniu 27 marca 2009 r. — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. przeciwko Bezirksregierung Arnsberg

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2009

  Sprawa C-117/09 P: Odwołanie od wyroku (Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba)) wydanego w dniu 14 stycznia 2009 r. w sprawie T-162/06 Kronoply GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 31 marca 2009 r. przez Kronoply GmbH, dawną Kronoply GmbH & Co. KG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2009

  Sprawa C-109/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 23 marca 2009 r. — Deutsche Lufthansa AG przeciwko Gertraud Kumpan

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2009

  Sprawa C-111/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresní soud de Cheb (Republika Czeska) w dniu 23 marca 2009 r. — Ceská podnikatelská pojistovna a.s., Vienna Insurance Group przeciwko Michalowi Bilasowi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2009

  Sprawa C-108/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Baranya Megyei Bíróság (Węgry) w dniu 23 marca 2009 r. — Ker-Optika Bt. przeciwko ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2009

  Sprawa C-107/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (izba trzecia w składzie powiększonym) wydanego w dniu 18 grudnia 2008 r. w sprawie T-211/04, rząd Gibraltaru i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 20 marca 2009 r. przez Królestwo Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2009

  Sprawa C-251/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 1 kwietnia 2008 r. w sprawie T-412/07 Ammayappan Ayyanarsamy przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich i Republice Federalnej Niemiec, wniesione w dniu 3 czerwca 2008 r. przez Ammayappan Ayyanarsamy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2009

  Sprawa C-387/08 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 25 czerwca 2008 r. w sprawie VDH Projektentwicklung GmbH i Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 27 sierpnia 2008 r. przez VDH Projektentwicklung GmbH i Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2009

  Sprawa C-104/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Hiszpania w dniu 19 marca 2009 r. — Pedro Manuel Roca Álvarez przeciwko Sesa Start España ETT SA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2009

  Sprawa C-106/09 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 18 grudnia 2008 r. w sprawach połączonych T-211/04 i T-215/04 Rząd Gibraltaru i Zjednoczone Królestwo przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 18 marca 2009 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2009

  Postanowienie Trybunału z dnia 20 stycznia 2009 r. — Jörn Sack przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Sprawa C-38/08 P) (Odwołanie — Służba publiczna — Wynagrodzenie — Niezastosowanie dodatku funkcyjnego przewidzianego dla szefów wydziałów względem doradcy prawnego w grupie zaszeregowania A*14 — Zasada równego traktowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2009

  Sprawa C-90/08: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 5 marca 2009 r. — K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, Natálii Cristinie Lopes de Almeida Cunha, Cláudii Couto Simões, Marly Limie Jatobie (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego CORPO LIVRE — Sprzeciw właściciela wcześniejszych słownych krajowych i międzynarodowych znaków towarowych LIVRE — Przedstawienie dowodu używania wcześniejszych znaków towarowych po terminie — Odrzucenie sprzeciwu)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2009

  Sprawa C-493/08: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 23 kwietnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2005/56/WE — Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2009

  Sprawa C-525/06: Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 24 marca 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van koophandel Hasselt — Belgia) — NV de Nationale Loterij przeciwko BVBA Customer Service Agency (Zaskarżenie orzeczenia zawierającego wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Rozstrzygnięcie sporu przed sądem krajowym przez sąd apelacyjny — Brak konieczności udzielania odpowiedzi)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2009

  Sprawa C-374/07 P: Postanowienie Trybunału z dnia 20 stycznia 2009 r. — Mebrom NV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Odpowiedzialność pozaumowna Komisji — Szkoda o charakterze pewnym i rzeczywistym — Przeinaczenie okoliczności faktycznych i dowodów — Ciężar dowodu)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2009

  Sprawa C-321/08: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 23 kwietnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwo Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2005/29/WE — Nieuczciwe praktyki handlowe stosowane przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym — Brak transpozycji w przepisanym terminie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2009

  Sprawa C-401/08: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 2 kwietnia 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 96/82/WE — Niebezpieczeństwa związane z poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych — Artykuł 11 ust. 1 lit. c) — Sporządzanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dotyczących środków, jakie należy przedsięwziąć poza terenem zakładów — Brak transpozycji w przepisanym terminie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Sprawa C-139/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 2 kwietnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Karlsruhe — Niemcy) — postępowanie karne przeciwko Rafetowi Kqiku (Wizy, azyl, imigracja — Obywatel państwa trzeciego posiadający zezwolenie na pobyt w Szwajcarii — Wjazd i pobyt na terytorium państwa członkowskiego w celach innych niż przejazd tranzytem — Brak wizy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Sprawa C-167/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 23 kwietnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België — Belgia) — Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV, Parc Healthcare International Limited przeciwko Omnipol Ltd (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Artykuł 43 ust. 1 — Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądowych — Pojęcie „strona”)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Sprawa C-83/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 2 kwietnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Thüringer Finanzgericht, Gotha — Niemcy) — Glückauf Brauerei GmbH przeciwko Hauptzollamt Erfurt (Harmonizacja struktury podatków akcyzowych — Dyrektywa 92/83/EWG — Artykuł 4 ust. 2 — Mały browar prawnie i ekonomicznie niezależny od wszelkich innych browarów — Kryteria niezależności prawnej i niezależności ekonomicznej — Możliwość pozostawania pod pośrednim wpływem)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Sprawa C- 134/08: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 2 kwietnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Hauptzollamt Bremen przeciwko E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j. (Rozporządzenie (WE) nr 2193/2003 — Dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki — Zakres zastosowania ratione temporis — Artykuł 4 ust. 2 — Produkty, które zostały wywiezione po wejściu w życie wskazanego rozporządzenia, jednak w odniesieniu do których można wykazać, że w dniu pierwszego zastosowania wskazanych ceł znajdowały się już w drodze do Wspólnoty — Opodatkowanie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Sprawa C-59/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 23 kwietnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Francja) — Copad SA przeciwko Christian Dior couture SA, Vincentowi Gladelowi, syndykowi w postępowaniu upadłościowym dotyczącym majątku spółki Société industrielle lingerie (SIL), Société industrielle lingerie (SIL) (Dyrektywa 89/104/EWG — Prawo znaków towarowych — Wyczerpanie praw właściciela znaku — Umowa licencyjna — Sprzedaż towarów opatrzonych znakiem towarowym z naruszeniem postanowienia umowy licencyjnej zakazującego niektórych form sprzedaży — Brak zgody właściciela znaku towarowego — Sprzedaż dyskontom — Naruszenie renomy znaku towarowego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Sprawa C-74/08: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 23 kwietnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nógrád Megyei Bíróság — Republika Węgierska) — PARAT Automotive Cabrio Textiltetőket Gyártó kft przeciwko Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivata Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály (Szósta dyrektywa VAT — Przystąpienie nowego państwa członkowskiego — Podatek z tytułu subwencjonowanego zakupu wyposażenia — Prawo do odliczenia — Wyłączenia przewidziane w uregulowaniach krajowych w chwili wejścia w życie szóstej dyrektywy — Prawo państw członkowskich do zachowania wyłączeń)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Sprawa C-533/07: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 23 kwietnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof — Austria) — Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch przeciwko Giselli Weller-Lindhorst (Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych — Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Jurysdykcja szczególna — Artykuł 5 pkt 1 lit. a) i art. 5 pkt 1 lit. b) tiret drugie — Pojęcie „świadczenia usług” — Udzielenie licencji na prawa własności intelektualnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Sprawa C-544/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 23 kwietnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Rzeczpospolita Polska) — Uwe Rüffler przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (Artykuł 18 WE — Ustawodawstwo w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych — Obniżenie podatku dochodowego o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w państwie członkowskim opodatkowania — Odmowa obniżenia o kwotę składek zapłaconych w innych państwach członkowskich)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Sprawa C-523/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 2 kwietnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — skarga wniesiona przez A (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonanie orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Przedmiotowy zakres stosowania — Pojęcie „sprawy cywilne” — Orzeczenie w sprawie objęcia dziecka opieką i umieszczenia go poza jego rodziną w rodzinie zastępczej — Miejsce stałego pobytu dziecka — Środki zabezpieczające — Jurysdykcja)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2009

  Sprawa C-460/07: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 23 kwietnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Sandra Puffer przeciwko Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 17 ust. 2 i 6 — Prawo do odliczenia podatku naliczonego — Koszty budowy budynku przyporządkowanego do przedsiębiorstwa podatnika — Artykuł 6 ust. 2 — Wykorzystanie części budynku do celów prywatnych — Korzyść majątkowa w porównaniu do osób niebędących podatnikami — Zasada równości traktowania — Pomoc państwa w rozumieniu art. 87 WE — Wykluczenie prawa do odliczenia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2009

  Sprawa C-509/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 23 kwietnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bergamo — Włochy) — Luigi Scarpelli przeciwko NEOS Banca SpA (Dyrektywa 87/102/EWG — Ochrona konsumentów — Kredyt konsumencki — Niewykonanie umowy sprzedaży)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Sprawa C-431/07 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 2 kwietnia 2009 r. — Bouygues SA, Bouygues Télécom SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Republice Francuskiej, Orange France S.A., Société française du radiotéléphone — SFR (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Pomoc państwa — Artykuł 88 ust. 2 WE — Przesłanki wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego — Poważne trudności — Kryteria uznania za pomoc państwa — Zasoby państwa — Zasada niedyskryminacji)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Sprawa C-459/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 2 kwietnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz — Austria) — Veli Elshani przeciwko Hauptzollamt Linz (Wspólnotowy kodeks celny — Artykuł 202 i art. 233 akapit pierwszy lit. d) — Powstanie długu celnego — Nielegalne wprowadzenie towarów — Zajęcie z orzeczeniem przepadku — Wygaśnięcie długu celnego — Chwila, w której powinno nastąpić zajęcie)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie pomocy w formie utworzenia funduszu kompensacyjnego w ramach organizacji rynku energii elektrycznej udzielonej przez Luksemburg (C 43/02 (ex NN 75/01)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 230) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Sprawa C-421/07: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 kwietnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret — Dania) — postępowanie karne przeciwko Frede’owi Damgaardowi (Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Dyrektywa 2001/83/WE — Pojęcie reklamy — Rozpowszechnianie informacji o produkcie leczniczym przez osobę trzecią działającą z własnej inicjatywy)