e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Czerwiec 2009

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Działalność statutowa stowarzyszenia

  Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w zakresie rozwoju i popularyzacji sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Aby pozyskać środki na dział. statutową stowarzyszenie prowadzi także dział gospodarczą w formie reklamy na strojach zawodników zrzeszonych w grupie sportowej, (...)

 • Pożyczka do spółki z o.o. przez udziałowca

  Jestem udziałowcem spółki z o.o. (posiadam 90% udziałów). Pełnie też w tej spółce funkcje prezesa zarządu. Spółce skończyły sie środki na inwestycje z posiadanego przez Nią kapitału zakładowego. Ponieważ jest to spółka założona zaledwie miesiąc temu, żaden bank nie chce dać (...)

 • Import towarów

  Firma z Norwegii wynajmowała w Polsce lokal na potrzeby swojej działalności. Firma ta przywiozła z Norwegii komputery i użytkowała je w Polsce. Po kilku miesiącach firma ta założyła polską spółkę z o. o. (jedyny wspólnik). Firma norweska sprzedała tej polskiej spółce z o. o. wspomniane (...)

 • Emerytura osoby ubezpieczonej w KRUS

  Mąż po wielu latach ubezpieczenia w ZUS i po kilku latach pobierania renty z ZUS, jest teraz ubezpieczony w KRUS. Jeśli zdrowie pozwoli to składki ubezpieczenia rolniczego będzie płacił przez kolejne kilka lat do uzyskania wieku emerytalnego. Jak będzie liczona jego emerytura i przez którą (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 824 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Poz. 823 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Poz. 822 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania

 • Dziennik Ustaw Poz. 821 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wskazania ośrodka informacji właściwego do informowania w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych oraz ustalenia szczegółowego zakresu zadań ośrodka

 • Dziennik Ustaw Poz. 820 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 819 z 2009

  Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 818 z 2009

  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 817 z 2009

  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

 • Monitor Polski Poz. 591 z 2009

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 czerwca 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 590 z 2009

  Uchwała Nr 96 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 589 z 2009

  Uchwała Nr 95 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 588 z 2009

  Uchwała Nr 94 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 587 z 2009

  Uchwała Nr 93 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 586 z 2009

  Uchwała Nr 91 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 585 z 2009

  Uchwała Nr 90 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 584 z 2009

  Uchwała Nr 89 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 583 z 2009

  Uchwała Nr 88 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 582 z 2009

  Uchwała Nr 87 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 581 z 2009

  Uchwała Nr 86 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 580 z 2009

  Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 579 z 2009

  Uchwała Nr 84 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 578 z 2009

  Uchwała Nr 83 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 577 z 2009

  Uchwała Nr 82 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007—2013

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 54/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniająca załącznik X (Usługi audiowizualne) oraz załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 44/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2009

  Zawiadomienie dla Shafiqa Bena Mohameda Bena Mohameda Al-Ayadiego dotyczące umieszczenia jego nazwiska w wykazie, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5530 – GlaxoSmithKline/Stiefel Laboratories) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Zawiadomienie Komisji dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty niektórych lodówek side-by-side pochodzących z Republiki Korei: zmiana adresu przedsiębiorstwa, któremu przyznana została indywidualna stawka cła antydumpingowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 część I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Urząd Nadzoru EFTA uznaje, że określony poniżej środek pomocy nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 61 Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Streszczenie Decyzji Komisji z dnia 23 września 2008 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4980 – ABF/GBI Business) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5273) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/M.4980 – ABF/GBI Business

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 5 września 2008 r. w związku z projektem decyzji dotyczącej sprawy COMP/M.4980 – ABF/GBI Business – Sprawozdawca: Rumunia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5410 – FORFARMERS/CEFETRA) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie kryteriów stosowanych przy ustalaniu, czy poziom skuteczności organizacji działającej w imieniu państwa bandery można uznać za niedopuszczalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i środowiska naturalnego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4398) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 549/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 548/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 760/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zezwoleń na stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie serów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (Wersja przekształcona) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zawiadomienie skierowane do osób, podmiotów i organów umieszczonych przez Radę w wykazie osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) 423/2007 (załącznik V)