e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Czerwiec 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Sprzedaż bezrachunkowa bez kasy rejestrującej

  Prowadzę działalność gospodarczą (ryczałt bez VAT). Na chwilę obecną nie mam obowiązku stosowania kasy rejestrującej. Księgowość zleciłem biuru rachunkowego. Ewidencje sprzedaży prowadzę następująco: w sklepie mam zeszyt sprzedaży bezrachunkowej w którym wpisuje każdą sprzedaż. (...)

 • Kasa fiskalna w inwenturze likwidacyjnej

  Likwiduję działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Sporządzam inwenturę dla celów VAT i pdof. Została mi na stanie kasa rejestrująca, którą kiedyś przy kupnie ująłem bezpośrednio w kosztach (wartość poniżej 1.500 zł netto) - nie ujmowałem jej w środkach trwałych, natomiast do ew. (...)

 • Darowizna sprzętu komputerowego do PCK

  Prowadzimy działalność gospodarczą (PKPiR i VAT). Wymieniamy aktualnie sprzęt komputerowy w firmie. Ten który kiedyś zakupiliśmy (odliczyliśmy VAT i zarachowaliśmy w koszty) - obecnie chcemy przekazać w darowiźnie PCK, która jest organizacją pożytku publicznego. Czy ta darowizna będzie (...)

 • Urlop habilitacyjny

  Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepublicznej uczelni od roku jako drugim miejscu pracy wystąpił o udzielenie półrocznego płatnego urlopu habilitacyjnego. Rozprawę habilitacyjną przygotowuje od kilku lat na innej uczelni. Wcześniej nie informował o tym uczelni. Nauczyciel akademicki twierdzi, (...)

 • Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

  Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT. Od 3 lat korzystam z amortyzacji de minimis. Mieszczę się w limitach, spełniam wymagania do skorzystania z amortyzacji jednorazowej de minimis. Nie informowałem jednak o tym Urzędu Skarbowego. Nie korzystałem do tej pory z żadnej innej pomocy (...)

 • Szkoda z zalania a wyposażenie

  W naszej firmie nastąpiło zalanie z powodu pęknięcia rury. Dostaliśmy odszkodowanie z PZU za wykładzinę plus farbę na ścianę. Uszkodzeniu uległo jednak kilka urządzeń od zalania wodą, dwie drukarki i ekspres do kawy. Ich naprawa jest nieopłacalna. U nas w firmie było to ujęte jako wyposażenie. (...)

 • Deklaracja wekslowa a porozumienie wekslowe

  Jaka jest różnica pomiędzy deklaracją wekslową a porozumieniem wekslowym?

 • Założenie księgi wieczystej a konsekwencje braku jej założenia

  W jaki sposób zakłada się Księgę wieczystą? Czy jest to obowiązek właściciela czy sądu? Jakie są konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku?

 • Elektroniczny wniosek o wpis do księgi wieczystej

  Czy można złożyć elektroniczny wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 698 z 2011

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach