e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Październik 2012

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1122 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1121 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r.w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych

 • Monitor Polski Poz. 741 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2012 r. nr 1130-12-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 740 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 1130-11-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 739 z 2012

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 października 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł z serii "Polskie okręty" - Lekki krążownik "Dragon", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 738 z 2012

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2012 r. w sprawie ustanowienia października 2012 roku miesiącem pamięci Generała Stanisława Maczka (1892–1994)

 • Monitor Polski Poz. 737 z 2012

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich