e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Październik 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ochrona pracującego emeryta

  Pracownik osiągnął wiek emerytalny i żeby móc pobierać świadczenie musi się zwolnić z pracy (choćby na jeden dzień). Jest gotów dalej pracować w tym samym miejscu i pracodawca także wyraził taką chęć. Niestety warunki jakie zaproponował to dokładnie ten sam zakres obowiązków, ale (...)

 • Samochód z USA

  Obywatel Polski kupuje w USA samochód i rejestruje go na swoją amerykańską firmę. Następnie przywozi samochód do Polski i i tutaj jeździ na amerykańskich tablicach i ubezpieczeniu. Jak długo od momentu wjechania na teren RP osoba ta może jeździć po Polsce (Europie UE) bez obowiązku przerejestrowania (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1178 z 2012

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1177 z 2012

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzona w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1176 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 października 2012 r. w sprawie sposobu wykonania obowiązków w zakresie zabezpieczenia śladów i dowodów dotyczących wypadku lub incydentu morskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1175 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków

 • Dziennik Ustaw Poz. 1174 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2012 r. w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1173 z 2012

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przewozowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 1172 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25–27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1171 z 2012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów szprota w podobszarach 22–32 Morza Bałtyckiego

 • Monitor Polski Poz. 804 z 2012

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisanym w Warszawie dnia 20 września 2012 r.

 • Monitor Polski Poz. 803 z 2012

  Program Współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji, podpisany w Warszawie dnia 20 września 2012 r.

 • Monitor Polski Poz. 802 z 2012

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o grobach wojennych, podpisaną w Rzymie dnia 30 marca 2012 r.

 • Monitor Polski Poz. 801 z 2012

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Republiki Włoskiej o grobach wojennych, podpisana w Rzymie dnia 30 marca 2012 r.

 • Monitor Polski Poz. 800 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 799 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 798 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 797 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 796 z 2012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. o nadaniu orderów