e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Maj 2013

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 554 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Poz. 553 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

 • Dziennik Ustaw Poz. 552 z 2013

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa oraz sposobu realizacji uprawnień członków ochotniczych drużyn ratowniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 551 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Dziennik Ustaw Poz. 550 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 549 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2013 r. sygn. akt P 44/10

 • Dziennik Ustaw Poz. 548 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2013 r. sygn. akt K 12/12

 • Dziennik Ustaw Poz. 547 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 546 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 maja 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

 • Monitor Polski Poz. 355 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za kwiecień 2013 r.

 • Monitor Polski Poz. 354 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich