e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 13 Maj 2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zagraniczna podróż służbowa

  Pracownik firmy transportowej delegowany jest w podróż służbową poza granice kraju. Czy pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej samochodem ciężarowym wyposażonym w miejsce do spania przysługuje ryczałt za nocleg?

Artykuły i poradniki

 • Kiedy potrzebny jest wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa?

  Niektóre przestępstwa ścigane są na wniosek pokrzywdzonego. Są to tzw. przestępstwa wnioskowe. Wniosek o ściganie należy złożyć do organu ścigania. Po złożeniu wniosku postępowanie toczy się tak samo, jak w przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego (a zatem potrzebne (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 559 z 2013

  Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 558 z 2013

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2012 i 2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 557 z 2013

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektóych serotypów Sallmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2012 i 2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 556 z 2013

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nasielska w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Poz. 555 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie określenia wartości standardowej na 2013 r.

 • Monitor Polski Poz. 360 z 2013

  Uchwała Nr 72 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 359 z 2013

  Uchwała Nr 71 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 358 z 2013

  Uchwała Nr 73 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Poz. 357 z 2013

  Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 356 z 2013

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w 70. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim