e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 21 Maj 2013

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 585 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2013 r. sygn. akt SK 11/11

 • Dziennik Ustaw Poz. 584 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej strefy budżetowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 583 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 582 z 2013

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 581 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

 • Monitor Polski Poz. 414 z 2013

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 413 z 2013

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 412 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r. nr 115-5-13 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 411 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 115-4-13 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 410 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 409 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 408 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 407 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 406 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 405 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 404 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 403 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 402 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 401 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 400 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 399 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 398 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 397 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 396 z 2013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2013 r. o nadaniu orderu