Archiwum 10 Wrzesień 2014

 • 10.9.2014

  Koniec z umową czasową w nieskończoność?

  Rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy, który ma być opublikowany w ciągu najbliższych kilku dni zakłada, że umowy na czas określony mają być krótsze, a okres ich wypowiedzenia - dłuższy.

 • 10.9.2014

  NIK zacieśnia współpracę z GUS

  Idea zbliżenia między najwyższymi organami kontroli a urzędami statystycznymi jest również bliska Eurostatowi, który widzi w tym szansę na poprawę rzetelności danych wykorzystywanych na potrzeby procedury nadmiernego deficytu.

 • 10.9.2014

  Rząd przyjął nowe prawo restrukturyzacyjne

  Przepisy nowego prawa restrukturyzacyjnego zapewnią przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej możliwość skutecznej restrukturyzacji, przy zachowaniu ochrony praw wierzycieli.

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1208 z 2014

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1207 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1206 z 2014

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1205 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

 • Dziennik Ustaw Poz. 1204 z 2014

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach abonamentowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1203 z 2014

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym