Archiwum 12 Wrzesień 2014

Interpretacje podatkoweAkty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 1216 z 2014

    Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 września 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Gość Media

  • Dziennik Ustaw Poz. 1215 z 2014

    Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym

  • Dziennik Ustaw Poz. 1214 z 2014

    Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego