Archiwum 22 Wrzesień 2014

Zmiany w Prawie • Opłaty za autostrady. Nowe przepisy

  Prezydent podpisał ustawę o drogach publicznych, autostradach płatnych, Krajowym Funduszu Drogowym oraz transporcie drogowym. Nowe prawo modyfikuje przepisy dotyczące (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1268 z 2014

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1267 z 2014

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

 • Dziennik Ustaw Poz. 1266 z 2014

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1265 z 2014

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1264 z 2014

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości

 • Dziennik Ustaw Poz. 1263 z 2014

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

 • Dziennik Ustaw Poz. 1262 z 2014

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1261 z 2014

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Dziennik Ustaw Poz. 1260 z 2014

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1259 z 2014

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1258 z 2014

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1257 z 2014

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Poz. 1256 z 2014

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1255 z 2014

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1254 z 2014

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1253 z 2014

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1252 z 2014

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki

 • Dziennik Ustaw Poz. 1251 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1250 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1249 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 września 2014 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1248 z 2014

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1247 z 2014

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

 • Monitor Polski Poz. 806 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2014 r. nr 1131-14-2014 o powołaniu w skład Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 805 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2014 r. nr 1131-13-2014 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 804 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2014 r. nr 1131-12-2014 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 803 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2014 r. nr 1131-11-2014 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 802 z 2014

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego nr 18/2014 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł, upamiętniających 150. rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego