Archiwum 24 Wrzesień 2014

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1288 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

 • Dziennik Ustaw Poz. 1287 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1286 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1285 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1284 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1283 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1282 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie urlopów policjantów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1281 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom

 • Dziennik Ustaw Poz. 1280 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1279 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1278 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

 • Monitor Polski Poz. 820 z 2014

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Rusieckiego

 • Monitor Polski Poz. 819 z 2014

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 30 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku

 • Monitor Polski Poz. 818 z 2014

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Izabeli Kloc

 • Monitor Polski Poz. 817 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 110-13-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 816 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 110-12-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 815 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-02-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 814 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-01-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 813 z 2014

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Beaty Kempy

 • Monitor Polski Poz. 812 z 2014

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Wawrzyńca Borkowskiego

 • Monitor Polski Poz. 811 z 2014

  Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”