Świadczenia socjalne pracodawcy

Pytanie:

Pracowałem w Zakładzie Pracy Chronionej przez 3 lata. Otrzymywałem bony przed świętami Bożego Narodzenia. Od 2 lat nic, ani bonów, ani dofinansowania do wczasów pod gruszą. Czy pracodawca jest zobowiązany do tych świadczeń? Jak je wyegzekwować?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z opisanego stanu faktycznego nie wiemy, ilu pracowników zatrudnia ten zakład, o którym Pan pisze. Ma to bardzo duże znaczenie dla odpowiedzi, gdyż w obecnym stanie prawnym fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeżeli Pana pracodawca nie zatrudnia tylu pracowników (proszę pamiętać, iż w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 20), takiego obowiązku nie posiada. Wspomniane w pytaniu przez Pana bony stanowiły realizację wykonywania świadczeń socjalnych. Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku tworzenia zfśs, to tym bardziej nie ma obowiązku dokonywania jakichkolwiek wypłat o charakterze socjalnym. Jeszcze do niedawna (właśnie około 2 lat temu) pracodawcy posiadającemu zakładowy fundusz świadczeń socjalnych “opłacało się” wydawać wspomniane bony ze względów podatkowych. Obecnie, nawet gdyby pracodawca miał obowiązek prowadzenia takiego funduszu, to nie musi takich bonów wydawać.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY