Wpis wspólników spółki cywilnej do rejestru

Pytanie:

Prowadzimy spółkę cywilną z kolegą od 1995, spółka posiada wpis w rejestrze działalności gospodarczej w Urzędzie Gminny, na terenie której jest prowadzona działalność gospodarcza. 1.Czy w świetle nowych przepisów wystarczy zgłosić działalność każdego ze wspólników oddzielnie, czy też należy dodatkowo przeprowadzić raz jeszcze rejestrację spółki - jeśli tak to gdzie? 2.Czy wspólnicy zgłaszają działalność w urzędach odpowiednich do miejsca swojego zamieszkania czy też w urzędzie właściwym do prowadzenia działalności gospodarczej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wystarczy zgłosić działalność każdego ze wspólników oddzielnie. Oczywiście, jeśli spółka nie przekroczyła obrotów za dwa poprzednie lata 400.000 EURO. Jeśli przekroczyła to istnieje obowiązek wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego jako spółki jawnej. Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.1.2006

  Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

  Kodeks spólek handlowych przewiduje możliwość przekształcenia spółek handlowych, to jest spólki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo - akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...)

 • 4.7.2014

  Założenie spółki jawnej

  Spółka jawna jest spółką osobową, która charakteryzuje się osobistą odpowiedzialnością wspólników za jej zobowiązania. Spółka ta powstaje na podstawie umowy wspólników, zakładających (...)

 • 20.12.2017

  Spółka cywilna - Zasady funkcjonowania, wady i zalety spółki cywilnej

  Spółka cywilna jest umową pomiędzy osobami fizycznymi bądź osobami prawnymi, na podstawie której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia celu gospodarczego przez (...)

 • 15.10.2004

  Sposoby podziału spółek przewidziane w kodeksie spółek handlowych

  Biorąc pod uwagę postanowienia kodeksu spółek handlowych, można wyróżnić właściwie dwa sposoby dokonywania podziału spółek. Pierwszą z możliwości jest podział spółki przez rozdzielenie, (...)

 • 5.9.2012

  Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

  Dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) podlegają zakazowi ich usuwania. Wprawdzie pewne dane ulegają wykreśleniu, często nawet łącznie z wykreśleniem całego podmiotu, ale nie oznacza (...)