e-prawnik.pl Porady prawne

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - organ

Pytanie:

Kto wydaje decyzję o wyłączeniu działki z gruntów rolnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - organ

5.6.2007

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także innych gruntów, o których mowa w ustawie oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. W decyzji określa się obowiązki związane z wyłączeniem. Decyzję w tym zakresie wydaje starosta. W odniesieniu do gruntów wchodzących w skład parków narodowych decyzje, o których mowa powyżej, wydają dyrektorzy tych parków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - organ

daras

22.1.2010 22:51:18

Re: Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - organ

a co jak w planie zagospodarowania przestrzennego jak byk jest napisane,że działka nie wymaga decyzji o przeznaczeniu jej na cele nierolnicze, czy ktoś mnie słyszyyyy!!!!???


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ