e-prawnik.pl Porady prawne

Zgoda małżonków co do wspólnej władzy rodzicielskiej a orzeczenie sądu

Pytanie:

Chcemy rozwieść się z mężem. Mamy wspólnie jedno dziecko- 17 letniego syna Marcina. Jesteśmy zgodni co do tego, iż chcemy wspólnie wychowywać naszego syna, a także co do tego, że będzie on zamieszkiwał ze mną. Czy w takiej sytuacji należy dołączyć jakiś wniosek do pozwu? Tak, żeby sąd nie musiał orzekać o władzy rodzicielskiej, tylko zastosował nasz wniosek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 58 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiwkuńczego w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem. Jednakże sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W sytuacji pełnej zgody małżonków co do powyższych kwestii warto sporządzić stosowne porozumienie, które sąd zobowiązany jest uwzględnić jeżeli nie jest sprzeczne z dobrem dziecka. Co do zasady porozumienie takie nie wymaga szczególnej formy i w sprawach mało skomplikowanych może przybrać formę ustną na rozprawie rozwodowej (tak Bronisław Czech, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009 rok). W opisanej sytuacji biorąc pod uwagę zgodę stron oraz wiek dziecka, warto jednak sporządzić je w formie pisemnej i załączyć do pozwu. Z pewnością przyspieszy to postępowanie w sprawie rozwodu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY