e-prawnik.pl Porady prawne

Zwolnienie od opłaty podstawowej

Pytanie:

Wniosłam apelację od wyroku rejonowego sądu pracy. Następnie w tej samej dacie otrzymałam z sądu wezwanie do uiszczenia opłaty (30 zł.) w ciągu 7 dni, oraz złożyłam wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Czy w tej sytuacji czekam na postanowienie sądu w sprawie zwolnienia od kosztów sądowych i nie wpłacam za apelację, czy muszę wpłacić w ciągu 7 dni, a postanowienie sąd może wydać później? Jaki jest termin wydania postanowienia o zwolnieniu od kosztów sądowych? Kto zwalnia od kosztów sądowych w tej sytuacji, sąd I instancji czy sąd II instancji? Który sąd powinien być adresatem wniosku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie od opłaty podstawowej

17.5.2006

W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłatę podstawową pobiera się także od podlegających opłacie pism, o których mowa w art. 3 ust. 2 (w tym także od apelacji) ustawy, wnoszonych przez stronę zwolnioną od kosztów sądowych przez sąd, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zatem, zwolnienie od kosztów sądowych nie obejmuje opłaty podstawowej w wysokości 30 zł.

Zgodnie z art. 105 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania. Sąd przesyła niezwłocznie ten wniosek właściwemu sądowi. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów.

Zgodnie z art. 112 ustawy, zgłoszenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz wniesienie środka odwoławczego od postanowienia o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych nie wstrzymuje biegu toczącego się postępowania, chyba że chodzi o zwolnienie powoda od kosztów sądowych na skutek wniosku zgłoszonego w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa. W ustawie nie został wskazany termin, w jakim ma zostać rozpatrzony taki wniosek, może to nastąpić po upływie tych 7 dni. Co do zasady, możliwa jest zatem sytuacja, w której sąd oddali wniosek o zwolnienie od kosztów, apelacja zostanie odrzucona, a kolejna nie będzie mogła być wniesiona, gdyż upłynie termin do wniesienia apelacji. Aby zabezpieczyć się przed takim niekorzystnym rozstrzygnięciem, z ostrożności zalecane jest wniesienie opłaty.

W przedstawionej sprawie, nawet jeżeli sąd uwzględni wniosek o zwonienie od kosztów to opłata w wysokości 30 zł powinna być wniesiona, gdyż zwolnienie od kosztów nie obejmuje opłaty podstawowej. Jednym słowem, w terminie wskazanym przez sąd powinno wnieść się opłatę podstawową.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ