Zwolnienie od kosztów sądowych a dochody rodziców

Pytanie:

Poszkodowany składa powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu doznanej krzywdy (pobicie). W sumie kwota odszkodowania i zadośćuczynienia jakiej chce się domagać wynosi 8 tys. zł. Chce również zwolnienia z kosztów sądowych - zamieszkuje wspólnie z rodzicami, ale de facto nie prowadzi z nimi wspólnego gospodarstwa domowego. Czy w pozwie trzeba podać wartość przedmiotu sporu? Czy wypełniając formularz o stanie majątkowym musi wykazać dochody rodziców?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie od kosztów sądowych a dochody rodziców

W sprawach majątkowych powód obowiązany jest oznaczyć w pozwie kwotą pieniężną wartość przedmiotu sporu. Sąd przed doręczeniem pozwu drugiej stronie może zarządzić dochodzenie w celu ustalenia faktycznej wysokości przedmiotu sporu.

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (chodzi tu o członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym). Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. (art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). We wzorze oświadczenia o stanie rodzinnym, które jest dołączane do wniosku o zwolnienie od kosztów nie ma rubryki, do której wpisuje się dochody rodziców albo innych członków rodziny. Dlatego nie trzeba wykazywać dochodów rodziców.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Potrzebuje wzoru pisma

31.7.2019 przez: mattlong

PODZIAŁ MAJĄTKU pilne

14.1.2019 przez: -

witam

5.6.2018 przez: calinka31

Opłata za sprawę

4.2.2018 przez: Paulina999