Prawo podatkowe

Ogrodzenie

Ogrodzenie

Przy prywatnym przedszkolu robi się ogrodzenie do ogródka. Koszt 5000 zł. Czy zakwalifikować to jako środek trwały, jaka grupa, czy można zastosować jednorazową amortyzację?

Podział majątku a VAT

Podział majątku a VAT

Małżonkowie mieli wspólność majątkową. Mąż prowadzi działalność i w środkach trwałych ma lokal użytkowy, który amortyzuje i odliczył VAT. Obecnie po rozwodzie i podziale majątku lokal (...)

Zwrot odsetek i kosztów komorniczych

Zwrot odsetek i kosztów komorniczych

Podatnik złożył korektę informacji w podatku od nieruchomości za 5 lat wstecz, gdyż miał źle opodatkowany grunt. Organ podatkowy uznał racje podatnika, wznowił postępowanie podatkowe i odpisał (...)

Refaktura usług a deklaracja VAT-UE

Refaktura usług a deklaracja VAT-UE

Spółka z o.o. wystawiła na podstawie zawartej umowy refakturę za bilety LOT zagraniczne. Faktura została wystawiona za stawką 0% na podmiot zagraniczny na Cyprze, który jest podatnikiem VAT UE. (...)

Import usługa a deklaracja VAT-UE

Import usługa a deklaracja VAT-UE

Spółka z o.o. (podatnik VAT-UE) otrzymała fakturę za zakup licencji na program komputerowy od kontrahenta zagranicznego z UE. W fakturze kontrahent zagraniczny naliczył swój VAT krajowy. Mimo to (...)

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek rolny

Burmistrz zawarł umowę użyczenia z Ludowym Zespołem Sportowym na nieruchomość sklasyfikowaną w ewidencji gruntów jako grunty rolne IVB oraz pastwiska klasy IV. Biorący do używania zobowiązał (...)

Pełnomocnictwo bez dowodu opłaty

Pełnomocnictwo bez dowodu opłaty

Od czasu do czasu wykonuję w urzędach czynności działając z upoważnienia klienta (sprawa dotyczy adnotacji urzędowych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu). Żeby ominąć kolejki w kasach opłatę (...)

Umowa o remont mieszkania

Umowa o remont mieszkania

Chciałbym zawrzeć umowę o remont mieszkania z osobą, która obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej (kiedyś ją prowadziła), a ja również nie prowadzę takiej działalności. Zakładam, (...)

Umorzenie podatku

Umorzenie podatku

Czy można domagać się umorzenia kwoty podatku?

Opodatkowanie prywatnego najmu nieruchomości

Opodatkowanie prywatnego najmu nieruchomości

W jaki sposób opodatkować prywatny najem nieruchomości, dokonywany poza działalnością gospodarczą?

Zryczałtowany podatek dochodowy

Zryczałtowany podatek dochodowy

Czy przychody z najmu nieruchomości mogą zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Na czym polega nieograniczony obowiązek podatkowy, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu

Podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu

Którzy podatnicy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Czym jest przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Podatnik wybudował nowy budynek mieszkalno-usługowy. W dniu 29 grudnia 2011 r. otrzymał od Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie budynku przed (...)

Ulga na złe długi a dłużnik w upadłości

Ulga na złe długi a dłużnik w upadłości

Spółka dokonywała sprzedaży na rzecz innej spółki w okresie 10-2010 - 02-2011. W m-cu 05-2011 kontrahent został postawiony w stan upadłości. Czy spółka może skorzystać z ulgi na złe długi (...)

VAT od zakupów spożywczych dla pracowników

VAT od zakupów spożywczych dla pracowników

Spółka z o.o., VAT-owiec, zakupuje sporadycznie artykuły spożywcze, tj. ciastka, soki, nie mieszczące się w ramach zakupów wynikających z przepisów bhp. Artykuły te są kupowane do spożycia (...)

Podatnicy podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu

Podatnicy podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu

Którzy podatnicy podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pomniejszenie przychodów o koszty uzyskania przychodów

Pomniejszenie przychodów o koszty uzyskania przychodów

Czy podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie dochodów z zastosowaniem tzw. stawki liniowej (19%), mogą pomniejszyć przychody o koszty uzyskania przychodów?

Wynajem

Wynajem

Mam dwa mieszkania, które chciałabym wynajmować na krótkie okresy typu doba hotelowa, reklamować się np. w internecie i zdobywać w ten sposób klientów i wystawiać faktury. Czy wynajem mieszkania (...)

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Rada Miejska uchwaliła uchwałę zwalniającą przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w której jeden z zapisów brzmi, że przedsiębiorca ma złożyć oświadczenie że: \"będzie prowadził (...)

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W jakim terminie należy złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Najprostsza forma opodatkowania dla przedsiębiorcy

Najprostsza forma opodatkowania dla przedsiębiorcy

Witam. Planuję założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Jaka forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będzie dla mnie najprostsza?

Ogólne zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Ogólne zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Na czym polegają ogólne zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Podatnicy zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej

Podatnicy zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej

Czy przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT są zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej?

PIT studenta od umów zleceń w Polsce i Niemczech

PIT studenta od umów zleceń w Polsce i Niemczech

Student studiujący stacjonarnie na uczelni niemieckiej zameldowany na stałe w Polsce i przez większą część roku mieszkający w Niemczech uzyskał niewielkie dochody z umów zleceń w Polsce i w (...)

Delegacje zagraniczne przedsiębiorcy

Delegacje zagraniczne przedsiębiorcy

Prowadzę działalność jednoosobową i wykonuję usługi za granicą Polski, ale dla polskiej firmy z siedzibą w Polsce. Czy mam prawo wystawiać sobie delegację zagraniczną, która w ten sposób (...)

Ujawnienie środków trwałych w ewidencji

Ujawnienie środków trwałych w ewidencji

Zgłosiła się do nas firma na PKPiR + VAT (apteka). Firma działa od 2003 r. Dotychczasowe biuro nie prowadziło jej ewidencji środków trwałych. Firma natomiast posiada zarówno meble, jak i sprzęt (...)

Rozliczenie delegacji sprzed 2 lat

Rozliczenie delegacji sprzed 2 lat

Zatrudniony na umowę o pracę nie rozliczył jednego ze swoich służbowych wyjazdów prywatnym samochodem 2 lata temu (ok. 600 km po stawce \"urzędowej\" tzw. kilometrówce). Przyjmując że może to (...)

Koszty uzyskania przychodu z prywatnego najmu lokalu

Koszty uzyskania przychodu z prywatnego najmu lokalu

W jaki sposób ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje koszty uzyskania przychodu z prywatnego najmu lokalu?

Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

Siła wyższa a ustawa Ordynacja podatkowa

Siła wyższa a ustawa Ordynacja podatkowa

Czym na gruncie ustawy od spadków i darowizn, jest siła wyższa?

Podatek VAT przy wykupie samochodu leasingowanego

Podatek VAT przy wykupie samochodu leasingowanego

Czy w przypadku wykupu z leasingu samochodu osobowego używanego leasingodawca nalicza podatek VAT?

Opodatkowanie przedmiotu darowizny, na podstawie podatku od spadków i darowizn

Opodatkowanie przedmiotu darowizny, na podstawie podatku od spadków i darowizn

Jak wygląda opodatkowanie przedmiotu darowizny, na podstawie podatku od spadków i darowizn?

Opodatkowanie zakupu używanego samochodu

Opodatkowanie zakupu używanego samochodu

Przedsiębiorca prowadzący handel samochodami używanymi kupuje samochód używany od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Czy taka transakcja jest obciążona podatkiem od czynności (...)

Odsetki od podatku od nieruchomości

Odsetki od podatku od nieruchomości

Podatnik od 2007 roku opłaca podatek od nieruchomości. Nie otrzymał decyzji odnośnie podatku od nieruchomości za 2010 rok. Natomiast w 2011 roku otrzymał decyzję dot. podatku od nieruchomości za (...)

Regularność wypłat - dopytanie

Regularność wypłat - dopytanie

Mam prośbę o informację uzupełniającą dot. zapytania z 14.01.2011 r. nr identyfikacyjny pytania: 48785 \\\"Regularność wypłat\\\". Tym razem wyraźnie zaznaczam, iż zleceniobiorcą jest osoba (...)

Montaż rolet razem z oknem

Montaż rolet razem z oknem

Prowadzimy firmę usługowo-budowlaną. Montujemy okna i drzwi z własnym materiałem w budynkach i lokalach mieszkalnych. Często się zdarza tak, że klient zamawia okno razem z roletą wewnętrzną (...)

Faktura korygująca do nienależycie wykonanej usług

Faktura korygująca do nienależycie wykonanej usług

Prowadzimy sklep spożywczy (PKPiR + vat). W roku ubiegłym wystawiliśmy fakturę na firmę marketingową na wynajem powierzchni wystawienniczej. Naszym zadaniem było wystawienie określonych towarów (...)

Podatek VAT od koncertu

Podatek VAT od koncertu

Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do miejskiego rejestru instytucji kultury. Sprzedając kontrahentowi koncert niebiletowany stosujemy 0 stawkę VAT. Czy postępujemy prawidłowo?

Opodatkowanie transportu

Opodatkowanie transportu

Firma wykonała usługę transportową na trasie Moskwa - Grójec. Importer do podstawy opodatkowania w dokumencie celnym wliczył część usługi transportowej dotyczącą odcinku krajowego. Jaką stawką (...)

Remonty rozdzielni wysokiego napięcia

Remonty rozdzielni wysokiego napięcia

Jesteśmy firmą świadczącą usługi elektryczne. Wykonujemy remonty rozdzielni wysokiego napięcia z własnym materiałem. Ponieważ rozdzielnie nie są w budynkach mieszkalnych tylko oddzielnie - to (...)

Zwolnienie od podatku od darowizny

Zwolnienie od podatku od darowizny

W jakich przypadkach zwolnione jest z podatku podarowanie nieruchomości osobie należącej do rodziny?

Roboty instalacyjne - ryczałt 5,5%

Roboty instalacyjne - ryczałt 5,5%

Wykonuję usługi ślusarki budowlanej: naprawa i regulacja zamków w drzwiach, wymiana wkładek, regulacja i naprawa okien itp. Usługi wykonuję dla Sp-ni mieszkaniowych i opodatkowuje stawką 5,5% ryczałtu (...)

Przyspieszona amortyzacja lokali mieszkalnych

Przyspieszona amortyzacja lokali mieszkalnych

Proszę o wskazanie, czy jest jakiś konkretny przepis, który definiuje pojęcie \"wytworzenia środka trwałego\"; tzn. dlaczego należałoby uznać, że hotel \'przerobiony\' (w zasadzie tylko w sensie (...)

Pozostałe usługi instalacyjne - stawka VAT

Pozostałe usługi instalacyjne - stawka VAT

Wykonuję usługi ślusarki budowlanej: naprawa i regulacja zamków w drzwiach, wymiana wkładek, regulacja i naprawa okien itp. Usługi wykonuję dla Sp-ni mieszkaniowych i opodatkowuje stawką 8% VAT (...)

Odzież dla pracowników a VAT

Odzież dla pracowników a VAT

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek zagwarantować ubranie robocze i chcąc być z zgodzie z prawem pracy, ubranie to jest wydawane pracownikowi. Pracownicy po ustaniu stosunku pracy rozliczani (...)

Rozliczenie faktur VAT

Rozliczenie faktur VAT

Spółka z o.o. powstała w 03.10.2010 r. Wpisana została do KRS w 03.11.2010 r. Spółka z o.o. ma wspólników tych samych co Spółka Jawna. Spółka z o.o. przyjęła nowego wspólnika w postaci Sp. (...)

VAT a koszty

VAT a koszty

Po wykonaniu dla nas robót budowlanych został podpisany protokół odbioru w dniu 31.01.2012. Na podstawie protokołu została nam wystawiona faktura VAT w dniu 06.02.2012. Czy mogę VAT odliczyć w (...)

Opodatkowanie przychodów z inwestycji w funduszu kapitałowym

Opodatkowanie przychodów z inwestycji w funduszu kapitałowym

W jaki sposób należy opodatkować przychody z inwestycji w funduszu kapitałowym?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne