Pytania i odpowiedzi dotyczące prawa podatkowego - Strona 5

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Ujawnienie środków trwałych w ewidencji

  Zgłosiła się do nas firma na PKPiR + VAT (apteka). Firma działa od 2003 r. Dotychczasowe biuro nie prowadziło jej ewidencji środków trwałych. Firma natomiast posiada zarówno meble, jak i sprzęt (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Odsetki od podatku od nieruchomości

  Podatnik od 2007 roku opłaca podatek od nieruchomości. Nie otrzymał decyzji odnośnie podatku od nieruchomości za 2010 rok. Natomiast w 2011 roku otrzymał decyzję dot. podatku od nieruchomości za (...)

 • Montaż rolet razem z oknem

  Prowadzimy firmę usługowo-budowlaną. Montujemy okna i drzwi z własnym materiałem w budynkach i lokalach mieszkalnych. Często się zdarza tak, że klient zamawia okno razem z roletą wewnętrzną (...)

 • Faktura korygująca do nienależycie wykonanej usług

  Prowadzimy sklep spożywczy (PKPiR + vat). W roku ubiegłym wystawiliśmy fakturę na firmę marketingową na wynajem powierzchni wystawienniczej. Naszym zadaniem było wystawienie określonych towarów (...)

 • Podatek VAT od koncertu

  Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do miejskiego rejestru instytucji kultury. Sprzedając kontrahentowi koncert niebiletowany stosujemy 0 stawkę VAT. Czy postępujemy prawidłowo?

 • Zwolnienie od podatku od darowizny

  W jakich przypadkach zwolnione jest z podatku podarowanie nieruchomości osobie należącej do rodziny?

 • Roboty instalacyjne - ryczałt 5,5%

  Wykonuję usługi ślusarki budowlanej: naprawa i regulacja zamków w drzwiach, wymiana wkładek, regulacja i naprawa okien itp. Usługi wykonuję dla Sp-ni mieszkaniowych i opodatkowuje stawką 5,5% ryczałtu (...)

 • Pozostałe usługi instalacyjne - stawka VAT

  Wykonuję usługi ślusarki budowlanej: naprawa i regulacja zamków w drzwiach, wymiana wkładek, regulacja i naprawa okien itp. Usługi wykonuję dla Sp-ni mieszkaniowych i opodatkowuje stawką 8% VAT (...)

 • Odzież dla pracowników a VAT

  Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek zagwarantować ubranie robocze i chcąc być z zgodzie z prawem pracy, ubranie to jest wydawane pracownikowi. Pracownicy po ustaniu stosunku pracy rozliczani (...)

 • Rozliczenie straty powstałej w przypadku zbycia papierów wartościowych

  Czy jest możliwe rozliczenie straty powstałej w przypadku zbycia papierów wartościowych?

 • Umorzenie zapłaty podatku, który nie stał się jeszcze zaległością podatkową

  Czy można umorzyć zapłatę podatku, który nie stał się jeszcze zaległością podatkową?

 • Inwestycja w budynek czy osobny środek trwały

  Firma chce zainstalować urządzenie o nazwie BLIX Power. Owe urządzenie o symbolu PKWiU 27.12.31.0 ma na celu obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Urządzenie to jest wpinane do instalacji (...)

 • Rozliczenie straty

  W zeszłym roku uzyskałem stratę ze sprzedaży akcji. Otrzymałem PIT-8c, gdzie ta strata jest wykazana. Czy mam obowiązek składania deklaracji PIT-38 wobec poniesionej straty i czy otrzymany PIT-8c (...)

 • Konsekwencje podatkowe w przypadku zakupu towarów na umowę kupna sprzedaży

  Jakie są konsekwencje podatkowe w przypadku zakupu towarów na umowę kupna sprzedaży?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół wykonania prac, następnie (...)

 • Obowiązek wystawienia PIT-8C

  Rada Miejska na podstawie art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonych bonifikat (...)

 • Niezapłacony podatek od nieruchomości

  Jesteśmy spółką z o.o. W 2008 roku dostaliśmy pozwolenie na użytkowanie nowowybudowanego budynku, gdzie do chwili obecnej mieści się siedziba firmy. Od 2008 nieświadomie nie opłacaliśmy podatku (...)

 • Podatki w spółce cichej

  Przeczytałem artykuł na Państwa stronie na temat spółki cichej: http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-spolek/pozostale/artykuly/co-to-jest-spolka-cicha-i-jaki-jest-jej-status-w-porzadku-prawnym-strona-3.html (...)

 • Egzekucja zobowiązań podatkowych a polisa ubezpieczeniowa

  Czy z egzekucji zobowiązań podatkowych zwolnione są pieniądze z polisy ubezpieczeniowej na życie?