Prawo podatkowe

podatek od sprzedaży mieszkania.

podatek od sprzedaży mieszkania.

Sprzedałem mieszkanie, którego właścicielem byłem 2 lata. Słyszałem, że gdy jestem właścicielem poniżej 2 lat mogę zapłacić podatek lub mogę kwotę podatku mogę zainwestować w remont mieszkania (...)

Darowanie samochodu w trakcie rozwodu

Darowanie samochodu w trakcie rozwodu

Mój dobry kolega jest w trakcie rozwodu. Chcę podarować mu samochód wartości 5000 zł. Jak napisać umowę darowizny, aby żona kolegi nie rościła sobie pretensji do połowy wartości (...)

Darowizna gospodarstwa rolnego

Darowizna gospodarstwa rolnego

Mój ojciec chciałby przepisać na mnie swoje gospodarstwo rolne w akcie darowizny. Powierzchnia około 6 ha z czego około 2 ha to las. Co należy zrobić i gdzie się udać, żeby sprawę załatwić? (...)

Darowizna na rzecz syna

Darowizna na rzecz syna

Mieszkam w raz z mężem w Niemczech. Za niedługo mój syn spodziewa się dziecka. Chcieliśmy mu przelać euro na konto . W jaki sposób zrobić to w zgodzie z prawem?

Zwolnienie z płacenia abonamentu RTV

Zwolnienie z płacenia abonamentu RTV

Czy w przypadku, gdy pod jednym adresem są zameldowane dwie osoby powyżej 26 roku życia oraz 2 osoby powyżej 75 roku życia, w tym jedna osoba - I grupa inwalidztwa należy wnosić abonament RTV, czy (...)

Zwolnienie od opłacania  abonamentu radiowo-telewizyjnego

Zwolnienie od opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego

Kto jest zwolniony od obowiązku opłacania abonamentu RTV?

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego

Chcę wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Do jakiego organu powinienem wysłać wniosek?

Faktura sprzedaży

Faktura sprzedaży

Kupującemu wydany zostaje z magazynu towar. W jakim terminie należy wystawić fakturę? Czy konieczny jest też podpisany dokument WZ (wydania zewnętrznego)?

Czy Urząd Skarbowy może skontrolować spadek, który otrzymałem?

Czy Urząd Skarbowy może skontrolować spadek, który otrzymałem?

Witam serdecznie, Po śmierci rodziców dziedziczę pewną kwotę pieniędzy na rachunkach bankowych i w postaci obligacji oraz jednostek funduszy, razem kilkaset tysięcy złotych. Jestem jedynym spadkobiercą. (...)

Odliczanie podatku VAT od 01.04.2014 r.

Odliczanie podatku VAT od 01.04.2014 r.

Spółka z o.o. do prowadzenia działalności gosp. używa m.in. samochodu marki citroen jumper. Jest to pojazd z jednym rzędem siedzeń i trwałą przegrodą oddzielającą przestrzeń ładunkową. Jest (...)

Jaką należy zastosować stawkę podatku Vat w opisanej niżej sytuacji?

Jaką należy zastosować stawkę podatku Vat w opisanej niżej sytuacji?

Urząd Gminy zakupił w maju 1994 roku wóz bojowy strażacki, który jest naszym środkiem trwałym. W grudniu 1994 roku Urząd Gminy zarejestrował się jako podatnik podatku VAT - wobec powyższego (...)

Vat na usługi budowlane w 2014

Vat na usługi budowlane w 2014

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług zupełnej zmianie ulegają zasady ustalania momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT. Proszę o potwierdzenie że od (...)

POMOC DE MINIMIS - podatek od nieruchomości.

POMOC DE MINIMIS - podatek od nieruchomości.

Właścicielami gruntu są dwie osoby (dwoje przedsiębiorców prowadzących nie zależnie od siebie jednoosobowe działalności gospodarcze). Razem zwrócili się o zwolnienie budynku z podatku, od nieruchomości (...)

Wynajem mieszkań a kasa fiskalna

Wynajem mieszkań a kasa fiskalna

Wynajmuję kilka mieszkań, najemcy czynsz wpłacają na konto bankowe. Czy muszę mieć w roku 2014 kasę fiskalną ?

VAT od wynajmu mieszkań

VAT od wynajmu mieszkań

Wynajmuję kilka mieszkań, do chwili obecnej nie płaciłem podatku VAT. Jakie warunki muszę spełnić w roku 2014, aby od najmu mieszkań w dalszym ciągu nie płacić podatku VAT?

Ryczałt z tytułu najmu

Ryczałt z tytułu najmu

Nieruchomością, której współwłasność nie została zniesiona, zarządza zarządca sadowy, ja natomiast jestem współwłaścicielem mającym udział 11 %. Podatek od nieruchomości płacę ryczałtem (...)

Gospodarstwo rolne.

Gospodarstwo rolne.

Podatnik jest właścicielem 0,7200 ha użytków rolnych, dodatkowo jest dzierżawcą 0,5000 ha użytków rolnych, a więc jest w posiadaniu 1,2200 ha użytków rolnych łącznie. Za grunty o powierzchni (...)

Zarządca sądowy

Zarządca sądowy

Z mojego wniosku został ustanowiony zarząd sądowy nad nieruchomością, z nieznanych mi powodów zarządca sądowy podpisuje umowy w imieniu jednego ze współwłaścicieli (spółka z o.o.), przyjmuje (...)

Odsetki za zwłokę.

Odsetki za zwłokę.

Należność główna została zapłacona, ale od tej kwoty zostały naliczone odsetki, które nie zostały uregulowane.Czy organ podatkowy może egzekwować nie zapłacone odsetki, mimo, że kapitał (...)

Odmowa nadania numeru NIP.

Odmowa nadania numeru NIP.

W jakich przypadkach naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie nadania numeru NIP?

Podatnik podatku od nieruchomości.

Podatnik podatku od nieruchomości.

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn.

Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn.

Do której grupy podatkowej należy zaliczyć konkubenta?

Darowizna

Darowizna

Córka chce podarować mi mieszkanie. Ja posiadam już kilka mieszkań, które wynajmuję. Czy będę musiał zapłacić podatek od darowizny ?

Darowizna dla syna.

Darowizna dla syna.

Czy darowizna środków pieniężnych na rzecz syna korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?

Koszty uzyskania przychodów.

Koszty uzyskania przychodów.

Jakie warunki należy spełnić, aby poniesiony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?

Stwierdzenie nadpłaty podatku.

Stwierdzenie nadpłaty podatku.

Kto może wystąpić z wnioskiem stwierdzenie nadpłaty podatku?

Środki trwałe.

Środki trwałe.

Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby konkretny przedmiot mógł zostać zaliczony do środków trwałych?

Środki trwałe.

Środki trwałe.

Jakie warunki powinny być spełnione, aby konkretny przedmiot mógł zostać uznany za środek trwały?

Opodatkowanie działu spadku.

Opodatkowanie działu spadku.

Czy dział spadku podlega opodatkowaniu?

Miejsce zamieszkania

Miejsce zamieszkania

Kiedy osoba fizyczna posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski?

Rozliczenie z biurem podróży

Rozliczenie z biurem podróży

Jesteśmy organizatorem kolonii, sprzedajemy ofertę klientom indywidualnym i za pośrednictwem biur podróży. Przy organizacji kolonii korzystamy z usług własnych i obcych. Klientów indywidualnych (...)

Wydatki na cele mieszkaniowe.

Wydatki na cele mieszkaniowe.

Czy wydatek na zakup gruntu może zostać zaliczony do wydatków na własne cele mieszkaniowe?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Kto nie może skorzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Kara porządkowa w postępowaniu podatkowym.

Kara porządkowa w postępowaniu podatkowym.

Jaka kara grozi za niestwienie się na wezwanie organu podatkowego wydane w trybie art. 155 ordynacji podatkowej?

Zmiana terminu płatności

Zmiana terminu płatności

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. dłużnik ma obowiązek skorygowania podatku odliczonego od niezapłaconych faktur w miesiącu, w którym minął (...)

Opodatkowanie darowizny dla najbliższej rodziny.

Opodatkowanie darowizny dla najbliższej rodziny.

Moja córka pracuje we Francji i chce mnie oraz żonie przekazać pewną sumę pieniędzy w euro. Jaką sumę w ciągu roku mogę otrzymać ja oraz żona, abyśmy nie musieli płacić podatku ?

Wspólne rozliczanie małżonków

Wspólne rozliczanie małżonków

Jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Opodatkowany jest na zasadach ogólnych. W tym roku wykaże najprawdopodobniej stratę. Czy strata może być odjęta od dochodów (...)

Ulga na złe długi

Ulga na złe długi

Jestem dłużnikiem i nie jestem w stanie opłacić faktur. Wierzyciel skorzystał z ulgi nam złe długi, według starej zasady /180 dni/. Koryguję VAT naliczony. Prowadzę księgi handlowe. VAT księguję (...)

Wynajem mieszkania dla kontrahentów.

Wynajem mieszkania dla kontrahentów.

Spółka z o.o. ma siedzibę w Warszawie. Kontrahenci Spółki spoza Warszawy często przyjeżdżają do siedziby Spółki na rozmowy, dotyczące kontraktów i projektów, na realizację prac w ramach (...)

Zbycie własnościowego prawa do lokalu

Zbycie własnościowego prawa do lokalu

Podatnik zamierza sprzedać własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego nabyte przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (ponad 5 lat temu) i wprowadzone do ewidencji środków trwałych. (...)

Podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości.

Prywatny przedsiębiorca zrealizował inwestycję polegającą na budowie budynku handlowo-usługowego. Aby do jego obsługi uzyskać wystarczająca ilość miejsc parkingowych Inwestor podpisał z gminą (...)

Odpłatne zbycie nieruchomości a darowizna.

Odpłatne zbycie nieruchomości a darowizna.

Podatnik otrzymał w formie darowizny od brata nieruchomość, którą zamierza darować synowi. Art. 30e stanowi, że podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości - a takim na pewno nie jest darowizna (...)

Sprzedaż akcji

Sprzedaż akcji

Akcjonariusz sprzedał innemu akcjonariuszowi akcje w cenie nominalnej. Kilka lat temu miała miejsce odwrotna sytuacja również po cenie nominalnej.Czy w związku z tą transakcją należy odprowadzić (...)

Zwiększenie kapitału zakładowego S.A.

Zwiększenie kapitału zakładowego S.A.

Spółka Akcyjna ma kapitał zakładowy w wysokości 100.000 PLN. Spółka Akcyjna planuje przeznaczyć w całości wypracowany dochód w wysokości 200.000 PLN za ostatni rok na zwiększenie kapitału (...)

Kasy fiskalne 2013

Kasy fiskalne 2013

W związku z nowym rozporządzeniem odnośnie kas fiskalnych z 29.11.2012r. (opublikowanego w Dz.U. poz.1382) mam następująca wątpliwość odnośnie obrotów za 2012 r.: Czy limit 20.000 zł dla kontynuujących (...)

Najem a kasa fiskalna

Najem a kasa fiskalna

Wynajmuję kilka mieszkań, najemcy wpłacają czynsz na moje konto bankowe, a ja im wystawiam rachunki. Nie jestem płatnikiem VAT-u, gdyż mam za małe dochody. A więc są to zwykłe rachunki, a nie (...)

Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy

Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy

Kupiłem mieszkanie w sierpniu 2005 r., teraz chcę sprzedać. Jak długo muszę być zameldowany i w jakim okresie (np. przed sprzedażą), abym nie musiał płacić podatku od sprzedanego mieszkania.

Koszty uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów

Prowadzę działalność gosp. (PKPiR + VAT). W grudniu chcę przeznaczyć swój prywatny samochód osobowy oraz komputer na cele firmy. Nie zamierzam wciągać to na ewidencje środków trwałych - ponieważ (...)

Zmiana przeznaczenia samochodu a korekta VAT

Zmiana przeznaczenia samochodu a korekta VAT

Prowadzę działalność gosp. (PKPiR + VAT). Przedmiotem działalności jest handel oraz wynajem samochodów. 3 miesiące temu zakupiłem samochód osobowy celem jego wynajmowania. Odliczyłem pełny (...)

Dokumentacja czynności zwolnionych z opodatkowania

Dokumentacja czynności zwolnionych z opodatkowania

Prowadzę działalność polegającą na udzielaniu pożyczek przedmiotowo zwolnioną z VAT. Jedyną \"usługą\", za którą pobieram wynagrodzenie jest prowizja za udzielenie pożyczki. Moimi odbiorcami (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne