Prawo podatkowe porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Dofinansowanie studiów pracowników

  Otrzymałem dofinansowanie unijne poprzez firmę na studia podyplomowe w wysokości 80 % za pracownika. Czy dofinansowanie powinno być wliczone w przychód firmy?

 • Podatek od majątku wnoszonego aportem

  Prowadzę działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Jestem płatnikiem VAT. W najbliższym miesiącu podpiszę umowę założenia spółki z o.o., która będzie zwolniona z podatku VAT. Na pokrycie (...)

 • Poświadczenie i numeracja noty korygującej

  Stacja paliw wystawiła fakturę VAT na zakupioną benzynę. Błędnie wstawiony był na adres nabywcy i brak numeru rejestracyjnego samochodu. Wystawiłem notę korygującą i przesłałem pocztą. Otrzymałem (...)

 • Opodatkowanie VAT importu usług

  Polski podatnik VAT sprzedaje swoje produkty na terenie Polski do polskich spółek. Część tych spółek należy do niemieckiej grupy. Ta niemiecka firma wystawia polskiemu podatnikowi rachunek za świadczenie (...)

 • Podatek od spadków-przepisy przejściowe

  Mam pytanie związane ze stwierdzeniem nabycia spadku po mojej mamie, która zmarła 1 sierpnia 2006. Nie było testamentu. W skład spadku wchodzi dom 200 m i działka 1300 m. Jedynymi spadkobiercami (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Jestem od 1998 r. właścicielem nieruchomości i od tego czasu nie zapłaciłem ani razu podatku od nieruchomości. Co mi grozi, jeśli organ podatkowy wykryje, że nie płacę tego podatku? Za jaki okres (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży mieszkania

  W tym roku zamierzam sprzedać mieszkanie własnościowe, okres posiadania przeze mnie jest krótszy niż 5 lat. Od nowego roku wchodzą nowe przepisy odnośnie sprzedaży nieruchomości. Czy sprzedając (...)

 • Rozliczanie różnic kursowych w kosztach

  Nabywamy towary z krajów UE. Faktury wystawiane są w walucie obcej, inna jest data wystawienia faktury, inny jest termin płatności za towar. Czy w takiej sytuacji są różnice kursowe, które należy (...)

 • PCC kosztem podatkowym

  Firma zakupiła od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej towar do dalszej odsprzedaży. Zgodnie z umową nabywca ponosi koszty umowy, w tym podatek od czynności cywilno-prawnych (...)

 • Koszty uzyskania przychodu od najmu domu

  Z żoną kupujemy dom, którego zakup będziemy finansować kredytem. Czy odsetki płacone do banku mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodu, jeśli dom ten jest wynajęty?

 • Zmiana interpretacji urzędu skarbowego

  Działając w sytuacji uzasadnionej konieczności zmiany warunków mieszkaniowych poprzez uciążliwości związane z konstrukcją budynku (IV p. bez windy) oraz zmianą sytuacji rodzinnej (narodziny dziecka) (...)

 • Zasady wystawiania FV przez zagraniczną firmę

  Firma, w której jestem zatrudniony, ma siedzibę na Cyprze, a w Polsce jest zarejestrowana tylko dla celów VAT, bez adresu, miejsca wykonywania działalności. W Polsce rozliczany jest tylko podatek (...)

 • Import sprzętu komputerowego (myszki) z USA

  Rozważam możliwość zamówienia znaczącej ilości sprzętu komputerowego z USA (praktycznie same myszki komputerowe). Nie prowadzę jednak żadnej działalności gospodarczej, zamówienie byłoby więc (...)

 • Wynajem lokali w ramach działalności

  Rozpoczynam prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali użytkowych. Przychód opodatkowany podatkiem zryczałtowanym. Jaką zastosować stawkę ryczałtu?

 • Odszkodowanie za prawa autorskie

  Sąd przyznał mi odszkodowanie między innymi za przywłaszczenie praw autorskich do moich opracowań wykonanych jako wykładowca wyższej uczelni (PWSZ) wraz z odsetkami. Czy mogę od otrzymanej kwoty (...)

 • Podatek od spadku przy nabyciu kamienicy

  Otrzymałem spadek, w skład którego wchodzi udział w własności kamienicy, w której wszystkie mieszkania zajęte są przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy (...)

 • Amortyzacja wynajętego domu

  Dom zakupiony z najemcami. W związku z tym trzeba odprowadzać podatek od dochodu z najmu. Można amortyzować budynek, urządzenia oraz meble. Czy można wybrać sposób amortyzacji, który pozwala zamortyzować (...)

 • Składnik majątku firmy na potrzeby osobiste

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą otrzymała od swojego kontrahenta nagrodę rzeczową osiągając w ten sposób przychód z działalności gospodarczej wykazany przez nią w księgach (...)

 • Kurs szybkiego czytania a koszty uzyskania

  Firma prowadzona jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Główne źródło przychodów stanowi sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, a dokładniej sprzedaż perfum. Czy kursy samorozwoju, (...)

 • Nota odsetkowa dowodem księgowym

  Chodzi o sposób dokumentowania odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie należności przez podmioty gospodarcze (nie banki). Do zapłaty odsetek trzeba wezwać kontrahenta, co może nastąpić w różnej (...)

 • Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

  Na podstawie postanowienia Sądu z dnia 5.09.2006 r. spadek po zmarłym dnia 15.02.2006 r. JK nabyli: żona i dwójka dzieci (w tym jeden małoletni - lat 16) w udziale wynoszącym 1/3 część. Przedmiotem (...)

 • Koszty badania sprawozdania finansowego

  Jesteśmy Spółdzielnią, która nie podlega obowiązkowemu badaniu bilansu, chcemy jednak zlecić badanie sprawozdania finansowego - czy poniesiony koszt będzie kosztem uzyskania przychodów?

 • Wydatki na szczepienia pracowników

  Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam pracowników. W związku ze zbliżającą się zimą pracownicy, którzy wyrazili chęć, zostali zaszczepieni przeciw grypie. W 100% pokryłem koszty (...)

 • Zatrudnienie na statku w USA

  Osoba prowadząca działalność gospodarczą w Polsce jednocześnie osiąga dochody z tytułu zatrudnienia na statku (posiada wizę morską). Krajem zatrudniającym są Stany Zjednoczone. Czy dochody (...)

 • Nabycie przedsiębiorstwa a amortyzacja

  Przedsiębiorstwo, jakim była spółka z o.o., zostało sprzedane osobie fizycznej w rozumieniu art. 55[1] kodeksu cywilnego - jako zespół składników materialnych i niematerialnych. Sprzedażą objęto: (...)

 • Transakcja sprzedaży udziałów w spółce duńskiej

  Polak posiadający udziały w spółce z o.o. zarejestrowanej w Danii chce sprzedać innemu Polakowi posiadane udziały po tej samej cenie za jaką je kiedyś nabył. Umowa kupna-sprzedaży ma być zawarta (...)

 • Koszty reprezentacyjne w działalności gospodarczej

  Jednoosobowa działalność gospodarcza (KPiR). Biuro znajduje sie w mieszkaniu będącym własnością prowadzącego działalność. Część mieszkania jest wydzielona na działalność. Proszę o wskazanie (...)

 • Nieodpłatne świadczenie a darowizna

  Pytanie natury ogólnej. Kiedy należy uznać, że rzecz otrzymana nieodpłatnie przez osobę fizyczną jest dla niej otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia w naturze, o którym mowa w art. 11 ustawy (...)

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

  Nasza firma zawarła umowę na obsługę prawną z adwokatem. Adwokat wraz z umową otrzymał pełnomocnictwo ogólne do występowania przed wszelkimi sądami i urzędami. Czy w sytuacji, gdy ten adwokat (...)

 • Odliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług

  Sprzedaż importowanych usług nastąpiła po 5 miesiącach. W którym miesiącu mam prawo odliczyć podatek naliczony od należnego? Czy w miesiącu w którym nastąpił import tych usług, czy w miesiącu (...)

 • Zapłata za usługi przelewem a kasa fiskalna

  Wykonujemy usługi projektowania stron internetowych dla osób zagranicznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wykonane opracowania przesyłamy następnie elektronicznie za granicę. Zapłata (...)

 • Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

  Jako osoba fizyczna przesłałem zaliczkowo kwotę 15000 $ na zakup samochodu z USA (przelew na firmę handlową z prywatnego konta ROR). Oczekuję na dostawę uszkodzonego samochodu rocznik 2004/5, który (...)

 • VAT w rachunkach wystawianych przez spółdzielnię

  Członek spółdzielni mieszkaniowej ma spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Spółdzielnia co miesiąc obciąża członka spółdzielni dwiema fakturami. Jedną za wszelkie opłaty (...)

 • Ujęcie lokalu w ewidencji środków trwałych

  Małżeństwo pozostające we wspólnocie majątkowej nabyło lokal użytkowy. Zakupu dokonali jako osoby prywatne. W akcie notarialnym nie było żadnej wzmianki o tym, że lokal będzie przeznaczony (...)

 • Pozostawienie pensji do dyspozycji pracownika

  Prowadzę firmę na zasadach ogólnych (KPiR) i zatrudniam pracowników, którym na koniec każdego m-ca wypłacam wynagrodzenie w formie złożenia do banku przelewów, a konkretnie za sierpień 2006 (...)

 • PKWiU na znaczki pocztowe

  Jesteśmy agentem poczty polskiej. Sprzedajemy między innymi znaczki pocztowe, zarówno osobom fizycznym, jak i firmom. W związku z tym, że stosujemy stawkę VAT zwolnioną na sprzedaż znaczków, jaki (...)

 • Jednofazowość podatku akcyzowego

  Firma dokonuje importu bazy kosmetyków - mieszaniny chemicznej, jednak określonej już jako woda toaletowa. Przy imporcie opłacany jest VAT oraz akcyza. Następnie firma rozcieńcza wspomnianą stężoną (...)

 • Data księgowania faktury w PKPiR i rejestrach VAT

  Współpracujemy z firmą niemiecką, od której wykupujemy użytkowanie bazy danych. Jest to usługa elektroniczna, wykazywana jako import usług. Na fakturze za ww. usługę występują różne daty. (...)

 • Rozliczenie nabycia usługi od małego podatnika

  Podatnik czynny podatku VAT rozlicza sprzedaż usług transportowych według zasad szczególnych. Jak powinien postąpić nabywca usług tranportowych: jeżeli stosuje zasadę księgowania z datą wystawienia (...)

 • Opłaty wchodzące w skład wartości początkowej

  Zakupiony został na rynku wtórnym wolnostojący, wykończony i wynajęty dom na działce za kwotę załóżmy 100.000 zł. Dodatkowe koszty: 1. notarialne, 2. opłata sądowa, 3. zapłata agencji nieruchomości (...)

NA SKÓTY