e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo podatkowe porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • podatek od sprzedaży mieszkania.

  Sprzedałem mieszkanie, którego właścicielem byłem 2 lata. Słyszałem, że gdy jestem właścicielem poniżej 2 lat mogę zapłacić podatek lub mogę kwotę podatku mogę zainwestować w remont mieszkania (...)

  podatek od sprzedaży mieszkania.
 • Darowanie samochodu w trakcie rozwodu

  Mój dobry kolega jest w trakcie rozwodu. Chcę podarować mu samochód wartości 5000 zł. Jak napisać umowę darowizny, aby żona kolegi nie rościła sobie pretensji do połowy wartości (...)

  Darowanie samochodu w trakcie rozwodu
 • Darowizna gospodarstwa rolnego

  Mój ojciec chciałby przepisać na mnie swoje gospodarstwo rolne w akcie darowizny. Powierzchnia około 6 ha z czego około 2 ha to las. Co należy zrobić i gdzie się udać, żeby sprawę załatwić? (...)

  Darowizna gospodarstwa rolnego
 • Darowizna na rzecz syna

  Mieszkam w raz z mężem w Niemczech. Za niedługo mój syn spodziewa się dziecka. Chcieliśmy mu przelać euro na konto . W jaki sposób zrobić to w zgodzie z prawem?

  Darowizna na rzecz syna
 • Zwolnienie z płacenia abonamentu RTV

  Czy w przypadku, gdy pod jednym adresem są zameldowane dwie osoby powyżej 26 roku życia oraz 2 osoby powyżej 75 roku życia, w tym jedna osoba - I grupa inwalidztwa należy wnosić abonament RTV, czy (...)

  Zwolnienie z płacenia abonamentu RTV
 • Zwolnienie od opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego

  Kto jest zwolniony od obowiązku opłacania abonamentu RTV?

  Zwolnienie od opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego
 • Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego

  Chcę wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Do jakiego organu powinienem wysłać wniosek?

  Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego
 • Faktura sprzedaży

  Kupującemu wydany zostaje z magazynu towar. W jakim terminie należy wystawić fakturę? Czy konieczny jest też podpisany dokument WZ (wydania zewnętrznego)?

  Faktura sprzedaży
 • Czy Urząd Skarbowy może skontrolować spadek, który otrzymałem?

  Witam serdecznie, Po śmierci rodziców dziedziczę pewną kwotę pieniędzy na rachunkach bankowych i w postaci obligacji oraz jednostek funduszy, razem kilkaset tysięcy złotych. Jestem jedynym spadkobiercą. (...)

  Czy Urząd Skarbowy może skontrolować spadek, który otrzymałem?
 • Odliczanie podatku VAT od 01.04.2014 r.

  Spółka z o.o. do prowadzenia działalności gosp. używa m.in. samochodu marki citroen jumper. Jest to pojazd z jednym rzędem siedzeń i trwałą przegrodą oddzielającą przestrzeń ładunkową. Jest (...)

  Odliczanie podatku VAT od 01.04.2014 r.
 • Jaką należy zastosować stawkę podatku Vat w opisanej niżej sytuacji?

  Urząd Gminy zakupił w maju 1994 roku wóz bojowy strażacki, który jest naszym środkiem trwałym. W grudniu 1994 roku Urząd Gminy zarejestrował się jako podatnik podatku VAT - wobec powyższego (...)

  Jaką należy zastosować stawkę podatku Vat w opisanej niżej sytuacji?
 • Vat na usługi budowlane w 2014

  W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług zupełnej zmianie ulegają zasady ustalania momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT. Proszę o potwierdzenie że od (...)

  Vat na usługi budowlane w 2014
 • POMOC DE MINIMIS - podatek od nieruchomości.

  Właścicielami gruntu są dwie osoby (dwoje przedsiębiorców prowadzących nie zależnie od siebie jednoosobowe działalności gospodarcze). Razem zwrócili się o zwolnienie budynku z podatku, od nieruchomości (...)

  POMOC DE MINIMIS - podatek od nieruchomości.
 • Wynajem mieszkań a kasa fiskalna

  Wynajmuję kilka mieszkań, najemcy czynsz wpłacają na konto bankowe. Czy muszę mieć w roku 2014 kasę fiskalną ?

  Wynajem mieszkań a kasa fiskalna
 • VAT od wynajmu mieszkań

  Wynajmuję kilka mieszkań, do chwili obecnej nie płaciłem podatku VAT. Jakie warunki muszę spełnić w roku 2014, aby od najmu mieszkań w dalszym ciągu nie płacić podatku VAT?

  VAT od wynajmu mieszkań
 • Ryczałt z tytułu najmu

  Nieruchomością, której współwłasność nie została zniesiona, zarządza zarządca sadowy, ja natomiast jestem współwłaścicielem mającym udział 11 %. Podatek od nieruchomości płacę ryczałtem (...)

  Ryczałt z tytułu najmu
 • Gospodarstwo rolne.

  Podatnik jest właścicielem 0,7200 ha użytków rolnych, dodatkowo jest dzierżawcą 0,5000 ha użytków rolnych, a więc jest w posiadaniu 1,2200 ha użytków rolnych łącznie. Za grunty o powierzchni (...)

  Gospodarstwo rolne.
 • Zarządca sądowy

  Z mojego wniosku został ustanowiony zarząd sądowy nad nieruchomością, z nieznanych mi powodów zarządca sądowy podpisuje umowy w imieniu jednego ze współwłaścicieli (spółka z o.o.), przyjmuje (...)

  Zarządca sądowy
 • Odsetki za zwłokę.

  Należność główna została zapłacona, ale od tej kwoty zostały naliczone odsetki, które nie zostały uregulowane.Czy organ podatkowy może egzekwować nie zapłacone odsetki, mimo, że kapitał (...)

  Odsetki za zwłokę.
 • Odmowa nadania numeru NIP.

  W jakich przypadkach naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie nadania numeru NIP?

  Odmowa nadania numeru NIP.
 • Podatnik podatku od nieruchomości.

  Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

  Podatnik podatku od nieruchomości.
 • Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn.

  Do której grupy podatkowej należy zaliczyć konkubenta?

  Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn.
 • Darowizna

  Córka chce podarować mi mieszkanie. Ja posiadam już kilka mieszkań, które wynajmuję. Czy będę musiał zapłacić podatek od darowizny ?

  Darowizna
 • Darowizna dla syna.

  Czy darowizna środków pieniężnych na rzecz syna korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?

  Darowizna dla syna.
 • Koszty uzyskania przychodów.

  Jakie warunki należy spełnić, aby poniesiony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?

  Koszty uzyskania przychodów.
 • Stwierdzenie nadpłaty podatku.

  Kto może wystąpić z wnioskiem stwierdzenie nadpłaty podatku?

  Stwierdzenie nadpłaty podatku.
 • Środki trwałe.

  Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby konkretny przedmiot mógł zostać zaliczony do środków trwałych?

  Środki trwałe.
 • Środki trwałe.

  Jakie warunki powinny być spełnione, aby konkretny przedmiot mógł zostać uznany za środek trwały?

  Środki trwałe.
 • Opodatkowanie działu spadku.

  Czy dział spadku podlega opodatkowaniu?

  Opodatkowanie działu spadku.
 • Miejsce zamieszkania

  Kiedy osoba fizyczna posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski?

  Miejsce zamieszkania
 • Rozliczenie z biurem podróży

  Jesteśmy organizatorem kolonii, sprzedajemy ofertę klientom indywidualnym i za pośrednictwem biur podróży. Przy organizacji kolonii korzystamy z usług własnych i obcych. Klientów indywidualnych (...)

  Rozliczenie z biurem podróży
 • Wydatki na cele mieszkaniowe.

  Czy wydatek na zakup gruntu może zostać zaliczony do wydatków na własne cele mieszkaniowe?

  Wydatki na cele mieszkaniowe.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

  Kto nie może skorzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • Kara porządkowa w postępowaniu podatkowym.

  Jaka kara grozi za niestwienie się na wezwanie organu podatkowego wydane w trybie art. 155 ordynacji podatkowej?

  Kara porządkowa w postępowaniu podatkowym.
 • Zmiana terminu płatności

  Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. dłużnik ma obowiązek skorygowania podatku odliczonego od niezapłaconych faktur w miesiącu, w którym minął (...)

  Zmiana terminu płatności
 • Opodatkowanie darowizny dla najbliższej rodziny.

  Moja córka pracuje we Francji i chce mnie oraz żonie przekazać pewną sumę pieniędzy w euro. Jaką sumę w ciągu roku mogę otrzymać ja oraz żona, abyśmy nie musieli płacić podatku ?

  Opodatkowanie darowizny dla najbliższej rodziny.
 • Wspólne rozliczanie małżonków

  Jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Opodatkowany jest na zasadach ogólnych. W tym roku wykaże najprawdopodobniej stratę. Czy strata może być odjęta od dochodów (...)

  Wspólne rozliczanie małżonków
 • Ulga na złe długi

  Jestem dłużnikiem i nie jestem w stanie opłacić faktur. Wierzyciel skorzystał z ulgi nam złe długi, według starej zasady /180 dni/. Koryguję VAT naliczony. Prowadzę księgi handlowe. VAT księguję (...)

  Ulga na złe długi
 • Wynajem mieszkania dla kontrahentów.

  Spółka z o.o. ma siedzibę w Warszawie. Kontrahenci Spółki spoza Warszawy często przyjeżdżają do siedziby Spółki na rozmowy, dotyczące kontraktów i projektów, na realizację prac w ramach (...)

  Wynajem mieszkania dla kontrahentów.
 • Zbycie własnościowego prawa do lokalu

  Podatnik zamierza sprzedać własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego nabyte przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (ponad 5 lat temu) i wprowadzone do ewidencji środków trwałych. (...)

  Zbycie własnościowego prawa do lokalu