Pytania i odpowiedzi dotyczące prawa podatkowego - Strona 2

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn.

  Do której grupy podatkowej należy zaliczyć konkubenta?

 • Darowizna

  Córka chce podarować mi mieszkanie. Ja posiadam już kilka mieszkań, które wynajmuję. Czy będę musiał zapłacić podatek od darowizny ?

 • Darowizna dla syna.

  Czy darowizna środków pieniężnych na rzecz syna korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?

 • Koszty uzyskania przychodów.

  Jakie warunki należy spełnić, aby poniesiony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?

 • Stwierdzenie nadpłaty podatku.

  Kto może wystąpić z wnioskiem stwierdzenie nadpłaty podatku?

 • Środki trwałe.

  Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby konkretny przedmiot mógł zostać zaliczony do środków trwałych?

 • Środki trwałe.

  Jakie warunki powinny być spełnione, aby konkretny przedmiot mógł zostać uznany za środek trwały?

 • Opodatkowanie działu spadku.

  Czy dział spadku podlega opodatkowaniu?

 • Miejsce zamieszkania

  Kiedy osoba fizyczna posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski?

 • Rozliczenie z biurem podróży

  Jesteśmy organizatorem kolonii, sprzedajemy ofertę klientom indywidualnym i za pośrednictwem biur podróży. Przy organizacji kolonii korzystamy z usług własnych i obcych. Klientów indywidualnych (...)

 • Wydatki na cele mieszkaniowe.

  Czy wydatek na zakup gruntu może zostać zaliczony do wydatków na własne cele mieszkaniowe?

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

  Kto nie może skorzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

 • Kara porządkowa w postępowaniu podatkowym.

  Jaka kara grozi za niestwienie się na wezwanie organu podatkowego wydane w trybie art. 155 ordynacji podatkowej?

 • Zmiana terminu płatności

  Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. dłużnik ma obowiązek skorygowania podatku odliczonego od niezapłaconych faktur w miesiącu, w którym minął (...)

 • Opodatkowanie darowizny dla najbliższej rodziny.

  Moja córka pracuje we Francji i chce mnie oraz żonie przekazać pewną sumę pieniędzy w euro. Jaką sumę w ciągu roku mogę otrzymać ja oraz żona, abyśmy nie musieli płacić podatku ?

 • Wspólne rozliczanie małżonków

  Jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Opodatkowany jest na zasadach ogólnych. W tym roku wykaże najprawdopodobniej stratę. Czy strata może być odjęta od dochodów (...)

 • Ulga na złe długi

  Jestem dłużnikiem i nie jestem w stanie opłacić faktur. Wierzyciel skorzystał z ulgi nam złe długi, według starej zasady /180 dni/. Koryguję VAT naliczony. Prowadzę księgi handlowe. VAT księguję (...)

 • Wynajem mieszkania dla kontrahentów.

  Spółka z o.o. ma siedzibę w Warszawie. Kontrahenci Spółki spoza Warszawy często przyjeżdżają do siedziby Spółki na rozmowy, dotyczące kontraktów i projektów, na realizację prac w ramach (...)

 • Zbycie własnościowego prawa do lokalu

  Podatnik zamierza sprzedać własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego nabyte przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (ponad 5 lat temu) i wprowadzone do ewidencji środków trwałych. (...)

 • Podatek od nieruchomości.

  Prywatny przedsiębiorca zrealizował inwestycję polegającą na budowie budynku handlowo-usługowego. Aby do jego obsługi uzyskać wystarczająca ilość miejsc parkingowych Inwestor podpisał z gminą (...)