Prawo podatkowe porady prawne - Strona 2

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Odpłatne zbycie nieruchomości a darowizna.

  Podatnik otrzymał w formie darowizny od brata nieruchomość, którą zamierza darować synowi. Art. 30e stanowi, że podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości - a takim na pewno nie jest darowizna (...)

 • Sprzedaż akcji

  Akcjonariusz sprzedał innemu akcjonariuszowi akcje w cenie nominalnej. Kilka lat temu miała miejsce odwrotna sytuacja również po cenie nominalnej.Czy w związku z tą transakcją należy odprowadzić (...)

 • Zwiększenie kapitału zakładowego S.A.

  Spółka Akcyjna ma kapitał zakładowy w wysokości 100.000 PLN. Spółka Akcyjna planuje przeznaczyć w całości wypracowany dochód w wysokości 200.000 PLN za ostatni rok na zwiększenie kapitału (...)

 • Kasy fiskalne 2013

  W związku z nowym rozporządzeniem odnośnie kas fiskalnych z 29.11.2012r. (opublikowanego w Dz.U. poz.1382) mam następująca wątpliwość odnośnie obrotów za 2012 r.: Czy limit 20.000 zł dla kontynuujących (...)

 • Najem a kasa fiskalna

  Wynajmuję kilka mieszkań, najemcy wpłacają czynsz na moje konto bankowe, a ja im wystawiam rachunki. Nie jestem płatnikiem VAT-u, gdyż mam za małe dochody. A więc są to zwykłe rachunki, a nie (...)

 • Sprzedaż mieszkania a podatek dochodowy

  Kupiłem mieszkanie w sierpniu 2005 r., teraz chcę sprzedać. Jak długo muszę być zameldowany i w jakim okresie (np. przed sprzedażą), abym nie musiał płacić podatku od sprzedanego mieszkania.

 • Koszty uzyskania przychodów

  Prowadzę działalność gosp. (PKPiR + VAT). W grudniu chcę przeznaczyć swój prywatny samochód osobowy oraz komputer na cele firmy. Nie zamierzam wciągać to na ewidencje środków trwałych - ponieważ (...)

 • Zmiana przeznaczenia samochodu a korekta VAT

  Prowadzę działalność gosp. (PKPiR + VAT). Przedmiotem działalności jest handel oraz wynajem samochodów. 3 miesiące temu zakupiłem samochód osobowy celem jego wynajmowania. Odliczyłem pełny (...)

 • Dokumentacja czynności zwolnionych z opodatkowania

  Prowadzę działalność polegającą na udzielaniu pożyczek przedmiotowo zwolnioną z VAT. Jedyną \"usługą\", za którą pobieram wynagrodzenie jest prowizja za udzielenie pożyczki. Moimi odbiorcami (...)

 • Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

  Prowadzę działalność gospodarczą (księgi rachunkowe + VAT). Używam na podstawie leasingu operacyjnego samochodu z kratką. Umowa leasingowa była zgłoszona do Urzędu Skarbowego celem odliczania (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Jesteśmy samorządową instytucją artystyczną, której Organizatorem jest samorząd miejski.Na podstawie umowy użyczenia Organizator (Prezydent Miasta Ł.) przekazał nam w użytkowanie obiekt z salą (...)

 • Wydatki na cele mieszkaniowe

  W 2010r. kupiliśmy razem z żoną mieszkanie. Mamy współwłasność majątkową. Aktualnie mieszkanie to sprzedaliśmy. Złożymy zeznanie roczne pit-39 i skorzystamy ze zwolnienia podatkowego pod warunkiem (...)

 • Przejęcie majątku likwidowanej sp.z o.o.

  Obecnie likwiduję sp.z o.o. \"X\" w której jedynym udziałowcem jest moja sp.z o.o.\"Y\" Minęło już 6 miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji - i moja inna spółka \"Y\" chce przejąć majątek (...)

 • Ściągnięcie zaległości podatkowych

  Osoba fizyczna zalega w podatkach od 2006 roku na kwotę 50.000 zł. Komornik skarbowy w ciągu 5 lat ściągnął jedynie ok. 8.000 zł. Czy organ podatkowy może zlecić innej firmie windykacyjnej ściągnięcie (...)

 • Budynki mieszkalnictwa socjalnego a VAT

  Wujek startował w ostatnich dniach w przetargu organizowanym przez Urząd Miasta na budowę obiektu z mieszkaniami socjalnymi. Kosztorys składał się z różnych elementów, ale do istotnych z punktu (...)

 • Przejęcie przedmiotu zastawu na własność a pcc

  Zastawnik (przy zastawie rejestrowym) może przejąć przedmiot zastawu na własność (z innymi tego konsekwencjami wymienionymi w ustawie). Czy taka czynność objęta jest podatkiem od czynności cywilno-prawnych?

 • Zaliczka za grudzień a pit-36

  W tym roku zmienia się sposób płacenia zaliczki na pit za grudzień/4 kwartał. Zaliczkę trzeba uiścić do 20 stycznia i obliczyć w taki sam sposób jak za poprzednie miesiące.Czy jeśli złożę (...)

 • Deklaracje bez podpisu elektronicznego

  Zgodnie z przepisami , od 1 października osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły wysyłać deklaracje vat-7 bez podpisu elektronicznego.Czy możliwość taką będą miały (...)

 • Zakup statku za granicą

  Firma zamierza zakupić statek rybacki w Federacji Rosyjskiej. Statek nie zostanie sprowadzony do Polski i będzie pływał po akwenie Morza Czarnego. Czy w takiej sytuacji wystąpi od zakupu podatek od (...)

 • Zeznanie podatkowe o spadku od dwóch osób

  Rodzice pozostając w związku małżeńskim mieli wspólność majątkową. Po śmierci mamy, z uwagi na stan zdrowia ojca, nie przeprowadzano postępowania spadkowego. Po śmierci ojca, w wyniku postępowania (...)

 • Zmiana danych na fakturze w spółce jawnej

  1. września nabyliśmy z żoną ogół praw i obowiązków w spółce jawnej. Ja od jednego wspólnika, żona od drugiego. W tym tygodniu wyślemy dane aktualizujące do KRS. Czy faktury od 1. września (...)

 • Zwolnienie z vat a deklaracje miesięczne.

  Prowadziłem działalność objętą zwykłą stawką VAT i zawiesiłem ją. Wznowiłem ją niedawno, zmieniłem profil na działalność pożyczkową i w deklaracji VAT-R oświadczyłem że od tej pory (...)

 • Podatek Vat przy załatwianiu formalności

  Czy podlega podatkowi Vat czynność polegająca na pośrednictwie przy załatwieniu kredytu polegająca na wypełnieniu wniosków, skompletowaniu i złożeniu dokumentów w firmie udzielającej pożyczek?

 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

  Chciałbym prowadzić podatkową KPiR samodzielnie (działalność przedmiotowo zwolniona z VAT). Wystawiam faktury w formacie .pdf i wysyłam je (za zgodą odbiorcy) na jego email. 90% faktur zakupu też (...)

 • Odsprzedaż materiałów

  Pracownik Spółki z o.o. zakupił materiały na prywatne potrzeby, ale Sprzedawca (kierując się adresem przesyłki) wystawił fakturę VAT na Spółkę. Generalnie Sprzedawca nie prowadzi transakcji (...)

 • Nieodpłatny przychód z darowizny samochodu

  Prowadzę działalność gospodarczą zarówno jednoosobowo, jak i jestem dodatkowo wspólnikiem dwuosobowej spółki cywilnej (mój udział od tego roku 95%). W spółce cywilnej użytkujemy samochód (...)

 • Odliczenie VAT od samochodu w leasingu

  Firma leasingowa twierdzi, że w przypadku zawarcia umowy leasingu na samochód osobowy - o ile będzie on oddany w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu bądź dzierżawy - istnieje pełne prawo (...)

 • Leasing finansowy

  Mam okazję zostać wspólnikiem firmy - przychodni lekarskiej. Przyszły wspólnik myśli o tym, aby część sprzętu wziąć w leasing finansowy ze względu na to, że objęty jest tylko 7-procentowym (...)

 • Wcześniejszy wykup w leasingu operacyjnym

  W sierpniu 2009 roku nabyłem w leasingu samochód ciężarowy. Okres leasingu: 36 miesięcy. Obecnie, po 25 miesiącach spłaty rat leasingowych chciałbym samochód wykupić. Do wykupu pozostaje kwota (...)

 • Amortyzacja samochodu wykupionego od spółki

  Prowadzę działalność gospodarczą zarówno jednoosobowo, jak i jestem dodatkowo wspólnikiem spółki cywilnej. W spółce cywilnej użytkujemy samochód osobowy. Samochód ten był w leasingu finansowym (...)

 • Cesja umowy leasingu operacyjnego samochodu

  Prowadzę firmę jako osoba fizyczna. Prowadzę KPiR na zasadach ogólnych, jestem podatnikiem podatku VAT 22%. Planuję przejąć umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy (cesja z umową leasingową (...)

 • Przekazanie leasingu

  Czy można przekazać leasing, tzn. czy w którymś momencie np. w połowie leasingu pojazdu leasing dalszy przenieść na inną firmę lub osobę fizyczną? Czy jest to w jakimś stopniu obciążone podatkiem (...)

 • Najem mieszkania przez spółkę z o.o.

  Spółka z o.o. chce wynająć od osoby prywatnej mieszkanie, które będzie do dyspozycji gości/kontrahentów spółki. Jak w powyższej sytuacji będą wyglądać rozliczenia z Urzędem Skarbowym?

 • Środek trwały małżonki używany wspólnie.

  Od tego miesiąca prowadzę działalność gospodarczą (handel, PKPiR + VAT). Do mojej działalności potrzebny jest samochód ciężarowy. Mamy taki samochód z żoną - ale jest on w środkach trwałych (...)

 • Przechowywanie faktur VAT w wersji elektronicznej

  Zamierzam wystawiać faktury klientom, ale nie chcę ich drukować tylko wysyłać mailem w formacie .pdf. Prowadzę KPiR. Czy mogę u siebie przechowywać faktury VAT na komputerze w plikach .pdf?

 • Faktura VAT mimo braku żądania

  Udzielam pożyczki osobie fizycznej. Moim przychodem jest prowizja za jej udzielenie zwolniona z VAT. Klient nie żąda faktury. Wysokość prowizji ustalona jest w umowie zawartej na piśmie. Czy mimo (...)

 • Sprzedaż wysyłkowa książek - koszty transportu.

  Prowadzę firmę handlową (PKPiR + VAT). Wysyłam książki (opodatkowane VAT niższą stawką). Książki wysyłam pocztą lub kurierem. Na fakturze sprzedażowej, kwotę transportu nie wykazuję w oddzielnej (...)

 • Księgowanie przychodu.

  Udzielam pożyczki osobie fizycznej. Moim przychodem jest prowizja za jej udzielenie zwolniona z VAT. Klient nie żąda faktury. Jakim dokumentem należy księgować taki przychód?

 • wpłaty na konto spółki cywilnej poprzez konto prywatne wspólnika a PCC

  Prowadzimy spółkę cywilną (handel, księgi rachunkowe + VAT). Często dokonujemy przelewów z konta prywatnego na konto spółki cywilnej. Wpłaty te maja dwojaki wymiar: Po pierwsze są to utargi (...)

 • Kosmetyki otrzymane nieodpłatnie

  Prowadzimy aptekę (księgi rachunkowe + VAT). Ostatnio skontaktował się z nami pewien producent kosmetyków. Zgodnie z jego promocyjnymi warunkami - jeśli nasze zamówienie przekroczy odpowiednią (...)