Prawo administracyjne: Pozostałe - Zmiany w prawie

Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

19.6.2024

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do konsultacji międzyresortowych projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Przygotowane regulacje mają usunąć lukę prawną w zakresie funkcjonowania obrony cywilnej, którą spowodowało wejście w życie ustawy (...)

Ograniczenia cen energii z podpisem Prezydenta

10.6.2024

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Zakłada ona ograniczenie wzrostu cen energii w drugiej połowie 2024 roku dla osób z niższym (...)

Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

31.5.2024

Projekt ureguluje fundamentalne kwestie związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Przygotowana ustawa wprowadzi rozwiązania umożliwiające skoordynowaną realizację zadań z zakresu ochrony ludności zarówno w czasie pokoju, jak i podczas obowiązywania stanów nadzwyczajnych (...)

Ramy Tożsamości Cyfrowej Unii Europejskiej od 20 maja

13.5.2024

20 maja 2024 roku zacznie obowiązywać opublikowane 30 kwietnia w Dzienniku Urzędowym UE tzw. rozporządzenie eIDAS 2, które wprowadza Europejskie Ramy Tożsamości Cyfrowej. Akt ten znacząco zmieni przepisy o identyfikacji elektronicznej i usług zaufania, które obowiązywały od 2014 (...)

Projekt ustawy dot. cen energii od 1 lipca

12.5.2024

Rządowy projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym, który jest w Sejmie, zakłada ograniczenie wzrostu cen energii w drugiej połowie 2024 roku dla osób z niższym dochodem, które będą mogły (...)

Duże zmiany w nauczaniu?

23.4.2024

Rezygnacja z przedmiotu historia i teraźniejszość, obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy – to najważniejsze zmiany ramowych planach nauczania, które nastąpią od września 2024 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało też projekty rozporządzeń zmieniających (...)

Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej w przygotowaniu

27.3.2024

22 marca br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński oraz Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentowali założenia do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Nowe regulacje usuną lukę prawną w zakresie funkcjonowania obrony cywilnej, (...)

Bedą 4 komisje kodyfikacyjne

5.3.2024

5 marca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekty Ministra Sprawiedliwości, które wznawiają działalność Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (KKPC) i Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (KKPK), a także tworzą dwie nowe Komisje – Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego oraz Kodyfikacyjną (...)

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze

4.3.2024

1 marca br. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów, które określa m.in. sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, które będą obowiązywały na terenie naszego kraju. Nowe regulacje zostały przygotowane i ogłoszone na podstawie ustawy z 11 (...)

Stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO–CRP

29.2.2024

Premier Donald Tusk podpisał nowe zarządzenia dotyczące obowiązywania drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza jej granicami, a także drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO–CRP) (...)

Prace domowe i średnia ocen w szkołach publicznych

29.1.2024

Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji jest zmiana formuły prac domowych w publicznych szkołach podstawowych oraz rezygnacja z wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych oceny z religii i etyki.

Technik elektromobilności

29.1.2024

Od 1 września 2024 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe mogą rozpocząć kształcenie w zawodzie technik elektromobilności. Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane 27 grudnia 2023 r. Wprowadzenie tego zawodu do klasyfikacji, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, to (...)

Ferie zimowe czas start!

15.1.2024

W ten poniedziałek rozpoczynają się ferie zimowe. Z przerwy od szkolnych obowiązków skorzystają jako pierwsi uczniowie i uczennice z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, a także zachodniopomorskiego. 15 stycznia będzie dniem rozpoczęcia ferii zimowych dla (...)

Wkrótce zmiany w programie „Czyste Powietrze”

15.1.2024

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – w porozumieniu między innymi z przedstawicielami branży producentów oraz dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną – wypracował dodatkowe wymogi w ramach programu „Czyste Powietrze”, (...)

Wybory uznane za ważne

12.1.2024

11 stycznia 2024 r.  Sąd Najwyższy orzekł o ważności październikowych wyborów parlamentarnych.

Ustawa ws. orzeczeń o niepełnosprawności

26.12.2023

Parlament uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Ustawa zakłada uregulowanie istotnej kwestii przedłużenia ważności orzeczeń w związku z występującymi (...)

Sąd Najwyższy stwierdził ważność referendum ogólnokrajowego

8.12.2023

7 grudnia 2023 r. Sąd Najwyższy, działając w pełnym składzie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na posiedzeniu jawnym, wydał uchwałę, mocą której stwierdził ważność referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego 15 października 2023 r.

Prekonsultacje Polityki cyfrowej transformacji edukacji w Polsce

10.11.2023

9 listopada br. rozpoczęły się prekonsultacje Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji w Polsce (PCTE). Wszystkie zgłoszone uwagi i sugestie zostaną przekazane zespołowi, który na kolejnym etapie prac przeanalizuje propozycje i dokona ewentualnej modyfikacji projektu polityki. Na merytoryczne (...)

Określenie ceny referencyjnej energii z OZE

10.11.2023

9 listopada 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje oraz referencyjnych wolumenów (...)

Przedłużenie tymczasowej kontroli na granicy polsko-słowackiej

6.11.2023

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o przedłużeniu tymczasowej kontroli granicznej osób na granicy polsko-słowackiej o kolejne 20 dni, czyli do 22 listopada. Kontrole będą nadal prowadzone na kierunku wjazdowym do Polski. Granicę będzie można przekroczyć tylko (...)

Pięć kolejnych uchwał anty-LGBT unieważnionych

2.11.2023

Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał wyroki sądów wojewódzkich w sprawach skarg Rzecznika Praw Obywatelskich na \"uchwały anty-LGBT\" Rady Gminy Lipinki (sygn. akt III OSK 1527/22) i Rady Powiatu Tarnowskiego (sygn. akt III OSK 2078/22). 11 października 2023 r. NSA w obu sprawach (...)

Przywrócenie tymczasowej kontroli na granicy polsko-słowackiej

17.10.2023

Od środy, 4 października od godz. 00.00 na granicy polsko-słowackiej została tymczasowo przywrócona kontrola graniczna osób. Kontrole będą prowadzone tylko na kierunku wjazdowym do Polski. Granice będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Osoby czy pojazdy do kontroli (...)

Sąd Najwyższy o uprawnieniach obserwatorów społecznych

17.10.2023

Postanowieniem z 5 października 2023 r. w sprawie I NSW 72/23 Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uznał zasadność skargi na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej nr 211/2023 z 25 września 2023 r. dotyczącą wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych w (...)

Rok akademicki 2023/2024 - zmiany dla uczelni

4.10.2023

Przeczytaj o najważniejszych zmianach w przepisach w obszarze szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2023/2024. Dotyczą one: ustroju uczelni, kształcenia, spraw studenckich, stypendiów ministra oraz spraw pracowników szkolnictwa wyższego.

Ruszyły prace nad Europejskim portfelem tożsamości cyfrowej

30.9.2023

Polska jest jednym z uczestników projektu POTENTIAL (PilOTs for EuropeaN digiTal Identity wALlet). Jest to jeden z projektów wspieranych przez Komisję Europejską – jego celem jest pilotażowe uruchomienie i przetestowanie działania europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. (...)

Mąż zaufania i obserwator społeczny na wyborach

26.9.2023

​Postanowieniami z 7 września 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uznał zasadność skarg na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z 30 sierpnia 2023 r. dotyczącą wyjaśnień w sprawie uprawnień mężów zaufania i obserwatorów społecznych.

Program Sportowe Talenty od 1 września ruszył w szkołach całej Polski

6.9.2023

Z początkiem roku szkolnego 2023/24 ruszył program Sportowe Talenty, realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Do podstawy programowej zostają wprowadzone testy sprawnościowe dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz (...)

Prosument lokatorski z podpisem Prezydenta

31.8.2023

Promująca wykorzystanie OZE w blokach i wprowadzająca instytucję tzw. prosumenta lokatorskiego nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii została podpisana przez Prezydenta. Dzięki nowym przepisom wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS-y będą mogły zarabiać (...)

Większa ochrona odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku

29.8.2023

Celem ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw jest dalsze wsparcie procesu minimalizowania (...)

Odmowa nadania biegu obywatelskiemu projektowi ustawy

23.8.2023

10 sierpnia Sąd Najwyższy oddalił skargę Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy Uczciwa Polska oraz o zmianie niektórych innych ustaw na postanowienie Marszałka Sejmu RP o odmowie nadania biegu projektowi ustawy przygotowanemu przez ten Komitet.

StopFakeNews: rejestracja mikroinstalacji prosumenckich

23.8.2023

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że pojawiające się doniesienia medialne dotyczące prac nad rozwiązaniami dotyczącymi obowiązku rejestracji mikroinstalacji prosumenckich oraz objęciu ich opłatą ekologiczną są NIEPRAWDZIWE. Nie są prowadzone żadne prace w tym zakresie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika