Prawo administracyjne: Pozostałe - Zmiany w prawie

Mąż zaufania i obserwator społeczny na wyborach

26.9.2023

​Postanowieniami z 7 września 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uznał zasadność skarg na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z 30 sierpnia 2023 r. dotyczącą wyjaśnień w sprawie uprawnień mężów zaufania i obserwatorów społecznych.

Program Sportowe Talenty od 1 września ruszył w szkołach całej Polski

6.9.2023

Z początkiem roku szkolnego 2023/24 ruszył program Sportowe Talenty, realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Do podstawy programowej zostają wprowadzone testy sprawnościowe dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz (...)

Prosument lokatorski z podpisem Prezydenta

31.8.2023

Promująca wykorzystanie OZE w blokach i wprowadzająca instytucję tzw. prosumenta lokatorskiego nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii została podpisana przez Prezydenta. Dzięki nowym przepisom wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS-y będą mogły zarabiać (...)

Większa ochrona odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku

29.8.2023

Celem ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw jest dalsze wsparcie procesu minimalizowania (...)

Odmowa nadania biegu obywatelskiemu projektowi ustawy

23.8.2023

10 sierpnia Sąd Najwyższy oddalił skargę Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy Uczciwa Polska oraz o zmianie niektórych innych ustaw na postanowienie Marszałka Sejmu RP o odmowie nadania biegu projektowi ustawy przygotowanemu przez ten Komitet.

StopFakeNews: rejestracja mikroinstalacji prosumenckich

23.8.2023

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że pojawiające się doniesienia medialne dotyczące prac nad rozwiązaniami dotyczącymi obowiązku rejestracji mikroinstalacji prosumenckich oraz objęciu ich opłatą ekologiczną są NIEPRAWDZIWE. Nie są prowadzone żadne prace w tym zakresie.

Kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy

23.7.2023

W Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie przybliżające założenia systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie. Jego celem jest dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy (...)

Wyższe limity zużycia energii elektrycznej...

17.7.2023

Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. (...)

Poziom bezpieczeństwa Profilu Zaufanego podniesiony

12.7.2023

Z Profilu Zaufanego korzysta już ponad 16 mln Polaków. Dodatkowe zabezpieczenia dadzą pewność, że nikt niepowołany nie ma dostępu do naszych danych. Dzięki najnowszej aktualizacji dwustopniowe uwierzytelnianie przy logowaniu do Profilu Zaufanego stało się standardem. Nie musimy robić (...)

Marsz Powstania Warszawskiego zgromadzeniem cyklicznym

8.7.2023

Uchylenie zaskarżonych orzeczeń sądów powszechnych przywróciło moc obowiązującą decyzji Wojewody Mazowieckiego z 19 lipca 2022 r., nr WSO I.6110.1.1.2022, o nadaniu statusu zgromadzenia cyklicznego Marszowi Powstania Warszawskiego. Prawo nie przewiduje bowiem możliwości zaskarżenia (...)

Odwołanie zagrożenia epidemią

4.7.2023

Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 już nie obowiązuje. Został odwołany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dniem 1 lipca br.

Laptopy dla czwartoklasistów i nauczycieli

29.5.2023

Rząd wdraża kolejne rozwiązania, których celem jest wyrównywanie szans w dostępie do nowych technologii wykorzystywanych w procesie edukacji. Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłosiło zweryfikowaną listę firm, które mogą podpisać umowę ramową na dostarczenie (...)

Krajowa Strategia Edukacji Finansowej dla Polski

21.5.2023

W dniu 25 kwietnia br. został ogłoszony projekt Krajowej Strategii Edukacji Finansowej dla Polski. Długoterminowym celem proponowanej strategii jest doprowadzenie do sytuacji, w której mieszkańcy Polski będą mieli niezbędne kompetencje finansowe, które pomogą im poprawić (...)

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

14.5.2023

Kilkaset kontroli sprzedawców w zakresie marnowania żywności przeprowadziła Inspekcja Ochrony Środowiska w 2022 r. Działania te mają na celu zmniejszenie skali powstawania odpadów żywnościowych.

Królewiec zamiast Kaliningradu

11.5.2023

Królewiec i obwód królewiecki – takie nazwy powinniśmy stosować wobec rosyjskiego miasta Kaliningrad i obwodu kaliningradzkiego. Polska wraca do ich tradycyjnego nazewnictwa, związanego z naszą historią i dziedzictwem kulturowym. Zmiana na charakter symboliczny i nie odnosi (...)

Polski Publiczny System Identyfikacji Elektronicznej

10.5.2023

W grudniu 2022 roku Polska z sukcesem zakończyła proces notyfikacji Publicznego Systemu Identyfikacji Elektronicznej (PSIE). Po kilkumiesięcznym procesie pre-notyfikacji, nasz kraj otrzymał pozytywną opinię grupy wzajemnej oceny państw członkowskich Unii Europejskiej, funkcjonującej pod nazwą (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika