Ubezpieczenia majątkowe

Kategorie ubezpieczeń majątkowych

Udostępnianie akt szkodowych

Udostępnianie akt szkodowych

Dwa tygodnie temu wysłałem do ubezpieczyciela żądanie przesłania w wersji elektronicznej akt szkody, w której brał udział samochód, którego jestem współwłaścicielem. Do dnia dzisiejszego (...)

Brak polisy OC a roszczenie względem UFG

Brak polisy OC a roszczenie względem UFG

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty ubezpieczenia za szkodę wynikłą ze stłuczki, ponieważ sprawca nie miał obowiązkowej polisy OC.Jak wygląda procedura zgłoszenia się po wypłatę do UFG?

Koszty ponoszone przez komornika.

Koszty ponoszone przez komornika.

Wierzyciel może zlecić poszukiwanie majątku komornikowi. z tego, co zauważyłem komornicy pobierają za to stałą opłatę. Zapytania do różnych podmiotów realizowane są w ramach zaliczki na korespondencję. (...)

Wypłata z auto-casco

Wypłata z auto-casco

Czy kwestia wypłaty odszkodowania z polisy AUTO CASCO w przypadku kradzieży samochodu są regulowane konkretnymi przepisami. Generalnie jeśli zostało skradzione auto, wszelkie wytyczne ubezpieczyciela (...)

Postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Jak ukształtowane jest postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku?

Odmowa wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy

Odmowa wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy

Jakie działania podejmuje zakład ubezpieczeniowy, jeżeli odmawia wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku?

Termin na wypłatę odszkodowania w wypadku drogowym

Termin na wypłatę odszkodowania w wypadku drogowym

W jakim terminie następuje wypłata odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku?

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

jakie są przesłanki uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC?

Zakres ubezpieczenia OC samochodu

Zakres ubezpieczenia OC samochodu

Jaki jest zakres ubezpieczenia OC samochodu?

Ubezpieczenie OC samochodu

Ubezpieczenie OC samochodu

Jaki jest zakres ubezpieczenia OC samochodu?

Obowiązkowe ubezpieczenie posiadacza pojazdu mechanicznego

Obowiązkowe ubezpieczenie posiadacza pojazdu mechanicznego

Kto jest zobowiązany do ubezpieczenia pojazdu mechanicznego?

Obowiązkowe ubezpieczenia OC

Obowiązkowe ubezpieczenia OC

Jakie istnieją obowiązkowe ubezpieczenia OC?

Świadczenia z umowy ubezpieczenia

Świadczenia z umowy ubezpieczenia

Jakie świadczenia wynikają z umowy ubezpieczenia?

Początek okresu ubezpieczenia

Początek okresu ubezpieczenia

Z jakim momentem rozpoczyna się okres ubezpieczenia i odpowiedzialności ubezpieczyciela?

Związanie ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia

Związanie ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia

Jakie postanowienia są wiążące jeżeli ogólne warunki umowy ubezpieczenia są sprzeczne z przepisami Kodeksu cywilnego?

Przedmiot ubezpieczenia osobowego

Przedmiot ubezpieczenia osobowego

Co może być przedmiotem ubezpieczenia osobowego?

Ubezpieczenie OC samochodu-towaru

Ubezpieczenie OC samochodu-towaru

Prowadzę sprzedaż samochodów specjalnych. Samochody importuję z terenu zachodnich państw unii europejskiej. Samochody są własnością mojej firmy i nie są zarejestrowane w kraju. W między czasie (...)

Roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń do sprawcy wypadku

Roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń do sprawcy wypadku

Na jakiej podstawie zakładowi ubezpieczeń przysługuje roszczenie zwrotne do sprawcy wypadku drogowego?

Sprzeczność między ogólnymi warunkami ubezpieczenia a ustawą

Sprzeczność między ogólnymi warunkami ubezpieczenia a ustawą

Czy ogólne warunki ubezpieczenia ustalone przez ubezpieczyciela wiążą ubezpieczającego, jeżeli są sprzeczne z ustawą?

Umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia

Jakie zobowiązania wynikają z umowy ubezpieczenia?

Obowiązki rzecznika ubezpieczonych

Obowiązki rzecznika ubezpieczonych

Jakie obowiązki nakłada na rzecznika ubezpieczonych ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym?

Pokrycie kosztów najmu samochodu zastępczego a prowadzenie działalności gospodarczej

Pokrycie kosztów najmu samochodu zastępczego a prowadzenie działalności gospodarczej

Witam. Miałem kolizję drogową nie ze swojej winy. Czy ubezpieczyciel pokryje koszta związane z wynajęciem przeze mnie samochodu zastępczego, jeżeli nie prowadzę działalności gospodarczej?

obowiązki ubezpieczyciela

obowiązki ubezpieczyciela

Zgłosiłem szkodę ubezpieczycielowi sprawcy. Samochód sprawcy uszkodził karoserię mojego. Ubezpieczyciel zaproponował rozliczenie gotówkowe po wycenie szkody. Ma się ze mną skontaktować przedstawiciel (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w przypadku rzeczoznawców

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w przypadku rzeczoznawców

Czy rzeczoznawca jest obowiązany do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej?

Postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy

Postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy

Jakie czynności powinien podjąć zakład ubezpieczeniowy po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczeniową?

Sprzeczność postanowień umowy ubezpieczenia z przepisami Kodeksu cywilnego

Sprzeczność postanowień umowy ubezpieczenia z przepisami Kodeksu cywilnego

Jakie skutki powoduje sprzeczność postanowień umowy ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia z przepisami Kodeksu cywilnego regulującymi kwestię ubezpieczenia?

Ubezpieczenie osobowe

Ubezpieczenie osobowe

Czego może dotyczyć ubezpieczenie osobowe?

Umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia

Na czym polega umowa ubezpieczenia?

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC przez nowego właściciela pojazdu

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC przez nowego właściciela pojazdu

Kupiłem samochód z ważnym jeszcze ubezpieczeniem OC. W jakim terminie mogę je wypowiedzieć?

Ubezpieczenia oc komunikacyjne a zadośćuczynienie

Ubezpieczenia oc komunikacyjne a zadośćuczynienie

Nastąpiło potrącenie osoby na przejściu dla pieszych, osoba odniosła obrażenia ciała na okres przekraczający 7 dni. Obecnie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przez Policję.treść pytania (...)

Wysokość odszkodowania wyliczona przez zakład ubezpieczeniowy

Wysokość odszkodowania wyliczona przez zakład ubezpieczeniowy

Czy muszę przyjąć kwotę odszkodowania proponowaną przez zakład ubezpieczeniowy?

Zwrot składki OC za wniewykorzystany okres

Zwrot składki OC za wniewykorzystany okres

Kiedy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC?

rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC

rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC

Kiedy umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu?

Zwrot składki OC w przypadku uszkodzonego pojazdu

Zwrot składki OC w przypadku uszkodzonego pojazdu

Czy w przypadku uszkodzenia pojazdu można zaprzestać płacenia składek OC i odzyskać już zapłacone?

zasady ustalania wysokości odszkodowania AC i OC

zasady ustalania wysokości odszkodowania AC i OC

Czym różnią się zasady ustalania wysokości odszkodowania w przypadku OC i AC?

szkoda całkowita, uszkodzenie pojazdu

szkoda całkowita, uszkodzenie pojazdu

Jak kształtuje się orzecznictwo sądów w zakresie szkody całkowitej na skutek uszkodzenia pojazdu?

Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu

Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu

W jakiej formie mogę domagać się odszkodowania za uszkodzenie pojazdu mechanicznego?

Odmowa wypłaty odszkodowania OC

Odmowa wypłaty odszkodowania OC

Co zrobić, kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego

Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego

Jaki jest tryb dochodzenia wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego?

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego

Na czym polega umowa ubezpieczenia obowiązkowego?

umowa ubezpieczenia

umowa ubezpieczenia

Na czym polega umowa ubezpieczenia?

Czy regulacje OWU ubezpieczenia zawsze mnie obowiązują?

Czy regulacje OWU ubezpieczenia zawsze mnie obowiązują?

Czy regulacje OWU ubezpieczenia zawsze mnie obowiązują?

Czy mogę wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

Czy mogę wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

Czy mogę wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

Na jaki okres muszę zawrzeć umowę ubezpieczenia samochodu?

Na jaki okres muszę zawrzeć umowę ubezpieczenia samochodu?

Na jaki okres muszę zawrzeć umowę ubezpieczenia samochodu?

Brak wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC?

Brak wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC?

Dzień dobry. Co się dzieje w sytuacji, gdy nie wypowiem umowy ubezpieczenia OC, którą zawarłem na okres 12 miesięcy?

Interpretacja warunków umowy OC

Interpretacja warunków umowy OC

W warunkach dodatkowego ubezpieczenia jest zapis:\"pojazd (...) zarejestrowany na Ubezpieczonego (którego właścicielem lub współwłaścicielem jest ubezpieczony)\". Czy spełniam te warunki, jeżeli (...)

Nieużywany samochód a obowiązek ubezpieczenia OC

Nieużywany samochód a obowiązek ubezpieczenia OC

Czy muszę ubezpieczyć ubezpieczeniem OC samochód, który stoi nieużywany w garażu? Nie jeżdżę nim w ogóle, nawet w niedziele do kościoła, bo nie stać mnie na benzynę.

Egzekucja należności za niewykonanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC

Egzekucja należności za niewykonanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC

Czy należności z tytułu opłaty za niewykonanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC na samochód podlegają egzekucji?

Podmioty uprawnione do sprawdzania czy dany pojazd jest ubezpieczony oraz konsekwencje braku ubezpieczenia OC

Podmioty uprawnione do sprawdzania czy dany pojazd jest ubezpieczony oraz konsekwencje braku ubezpieczenia OC

Kto ma możliwość sprawdzania czy mam zawartą umowę ubezpieczenia OC oraz jakie grożą mi konsekwencje za jej nie zawarcie?

Przedawnienie opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zawarcia umowy OC

Przedawnienie opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zawarcia umowy OC

Kiedy ulega przedawnieniu opłata z tytułu niezawarcia umowy ubezpieczenia OC na samochód?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne