Archiwum 17 Marzec 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Nieprzerwany urlop wypoczynkowy

  Zatrudniam pracownika od maja 2007 roku na czas określony do dnia 31.01.2009 roku. Pracownik ma prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego. Pracownik w tym roku wykorzystał pojedynczo 9 dni urlopu wypoczynkowego. Wypisał i złożył w kadrach wniosek urlopowy na dzień 4 kwietnia 2008 r. Pracownik już (...)

 • Świadczenie urlopowe a zaległy urlop

  Firma zatrudniająca 8 osób wypłaca świadczenie urlopowe pracownikom korzystającym z bieżącego urlopu wypoczynkowego powyżej 14 kolejnych dni w danym roku kalendarzowym. 30.04.2007 r. zatrudniliśmy pracownika, który nie korzystał z urlopu wypoczynkowego w 2007 roku natomiast wykorzystał go (...)

 • Samochód ciężarowy w spółce cywilnej

  Samochód ciężarowy został zakupiony i zarejestrowany na dwóch wspólników spółki cywilnej (bracia - rodzeństwo), ale jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Chcemy korzystać z niego w spółce po zawarciu umowy użyczenia. Nie będzie on wówczas stanowił środka trwałego (...)

 • Darowizna po rozwodzie

  Chciałbym zrobić podział majątku po rozwodzie. Rozwód odbył się 10.03 i wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W październiku 2007 roku moi rodzice przepisali na mnie mieszkanie w formie darowizny i stanowi mają własność. W rozliczeniu między małżonkami chciałbym to mieszkanie zostawić żonie. (...)

 • Urlop wychowawczy a L4

  Przebywam obecnie na urlopie wychowawczym od około 1 roku. Jestem w szóstym miesiącu ciąży. Jednak od trzech miesięcy moja ciąża została uznana za zagrożoną i regularnie biorę leki na podtrzymanie ciąży. Dodatkowo od trzech tygodni leżę w szpitalu z powodu zaostrzenia zagrożenia utraty (...)

 • Kilka decyzji o warunkach zabudowy

  Zakupiłem jedną z pięciu działek (których właścicielem była 1 osoba) na które była wydana jedna decyzja o warunkach zabudowy. Zostałem wprowadzony przez urząd w błąd, a mianowicie powiedziano mi że są to moje indywidualne warunki zabudowy (a w rzeczywistości były one zbiorowe i miały (...)

 • Sposób skorzystania z zarzutu przedawnienia

  Kontrahent przesłał do nas do potwierdzenia saldo swoich należności, jednak ze względu na to, że pochodzą one z lat 2003-2004 i uległy przedawnieniu - nie chcielibyśmy ich dalej uznawać, co wyraźnie chcemy oznajmić kontrahentowi i zwolnić się tym samym z zapłacenia starych długów. W (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 272 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 271 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 270 z 2008

 • Monitor Polski Poz. 232 z 2008

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 231 z 2008

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 230 z 2008

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 229 z 2008

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 228 z 2008

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 227 z 2008

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 226 z 2008

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 225 z 2008

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 224 z 2008

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 223 z 2008

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 222 z 2008

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 221 z 2008

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 220 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Poz. 219 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • Monitor Polski Poz. 218 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Poz. 217 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 216 z 2008

  Zarządzenie Nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Monitor Polski Poz. 215 z 2008

  Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

 • Monitor Polski Poz. 214 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2008 r. nr 1130-4-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 213 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2008 r. nr 1130-3-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

NA SKÓTY