Archiwum 25 Lipiec 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Prezent dla klienta w konkursie

  Prowadzę serwis internetowy. Chcę zorganizować konkurs, gdzie główną nagrodą będzie voucher na usługę hotelową o wartości powyżej 1000 PLN. Czy powinnam rozliczyć zakup takiego vouchera jako koszt uzyskania przychodu? Jak zrobić, aby użytkownicy serwisu - zwycięzca konkursu i odbierający (...)

 • Ryczałt ewidencjonowany dla hostingu

  Zamierzam świadczyć usługi internetowe - hosting, wynajem powierzchni na swojej stronie internetowej, zarówno dla osób prywatnych jak i firm. Czy mogę płacić podatek w formie ryczałtu?

 • Opóźnione złożenie deklaracji

  Spółka z o.o. kupiła samochód w Niemczech. Samochód przekroczył granicę z Polską 16.07.08. Do akcyzy samochód został zgłoszony po przekroczeniu 5 dni - 25.07.08. Jakie są konsekwencje, ewentualnie kara za to opóźnienie?

 • Zapłata akcyzy przez pełnomocnika

  Spółka z o.o. kupiła samochód w Niemczech. Kto, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd spółki, może złożyć wniosek w urzędzie celnym o zapłatę akcyzy i zapłacić akcyzę? Czy musi to być pracownik spółki, czy też może być to księgowa z zewnętrznego biura rachunkowego?

 • Protest przed wyborem oferty

  Zamawiający ogłosił przetarg na usługę. W kilka godzin po otwarciu ofert jedna z firm skserowała sobie pozostałe oferty i kilka dni później wniosła protest. W proteście oferent zarzucił szereg błędów formalnych i merytorycznych, które znalazł w pozostałych ofertach. Zażądał od Zamawiającego (...)

 • Podmioty powiązane

  Spółka z o o.o. której udziałowcami są 2 osoby fizyczne, prowadzi usługi transportowe samochodami wynajmowanymi od firm (osoba fizyczna i spółka cywilna), które należą do udziałowców spółki. Ponadto w sp. z o.o. jeden z udziałowców jest również prokurentem, mając jednocześnie firmę (...)

Artykuły i poradniki

 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia

  Oświadczenie zarówno pracownika jak i pracodawcy o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Oświadczenie pracownika nie musi spełniać żadnych dodatkowych wymogów. Jednakże aby oświadczenie pracodawcy było prawidłowe musi zostać (...)

 • Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

  Postępowanie cywilne powinno charakteryzować się szybkim rozstrzygnięciem przedstawionego sadowi sporu. Postulat szybkości postępowania nie może jednak stać na drodze innym zasadom postępowania, takim jak ustalenie prawdy obiektywnej, możliwość obrony czy przedstawienia racji drugiej strony. (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 849 z 2008

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

 • Dziennik Ustaw Poz. 848 z 2008

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 847 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 846 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 845 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie informacji, które powinny być zawarte w powiadomieniu o terminie planowanego zbioru rośliny energetycznej, powiadomieniu o zmianie tego terminu oraz w oświadczeniu o ilości zebranych roślin energetycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 842 z 2008

  Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 501 z 2008

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 500 z 2008

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 499 z 2008

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 498 z 2008

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Toruniu na kadencję w latach 2008-2013

 • Monitor Polski Poz. 497 z 2008

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Poznaniu na kadencję w latach 2008-2013

 • Monitor Polski Poz. 496 z 2008

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie sprostowania pisowni nazwiska w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2008-2013

 • Monitor Polski Poz. 495 z 2008

  Uchwała Nr 144 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 494 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2008 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 493 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 492 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2008 r. nr 1130-11-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 491 z 2008

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka

 • Monitor Polski Poz. 490 z 2008

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka

 • Monitor Polski Poz. 489 z 2008

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2008 r. poświęcona pamięci Bronisława Geremka

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 65 z 2008

  Decyzja Rady 2008/614/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 63 z 2008

  Decyzja Rady 2008/613/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 60 z 2008

  Wspólne działanie Rady 2008/612/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 59 z 2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/611/WPZiB z dnia 24 lipca 2008 r. uchylające wspólne stanowisko 2008/187/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5260 — BNP Paribas Assurance/Chomette/Sophia GE/Capital France Hôtel) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 57 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/155/WE w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3748) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4922 — EMCC) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 54 z 2008

  Dyrektywa Komisji 2008/75/WE z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 52 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 716/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 715/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 714/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 713/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2008

  DG ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa (JLS) – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) – Dyrekcja „Obywatelstwo i Prawa Podstawowe” (JLS.D) w Brukseli (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2008/10097

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2008

  DG ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa (JLS) – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) – Dyrekcja „Imigracja i Azyl” (JLS.B) w Brukseli (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2008/10096

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2008

  Nota informacyjna — Rozporządzenie Rady (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1183/2007: Informacje dotyczące środków podjętych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 5, 6, 13 i 21

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do organizacji międzybranżowych i porozumień w sektorze tytoniu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2008

  Ostatnia publikacja dokumentów KOM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję  Dz.U. C 118 z 15.5.2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2008

  DG ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (SANCO) – Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy (grupa zaszeregowania AD 14) w Brukseli (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2008/10093

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2008

  DG ds. Rozszerzenia (ELARG) – Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy (grupa zaszeregowania AD 14) w Brukseli (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2008/10104

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w odniesieniu do warunków zwolnienia niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie z zakazu opuszczania przewidzianego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 czerwca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.(Decyzje podjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Radylub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  DG ds. Energii i Transportu (TREN) – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) – Dyrekcja „Bezpieczeństwo w dziedzinie energii jądrowej” (TREN.I) w Luksemburgu (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2008/10089

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  DG ds. Energii i Transportu (TREN) – Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy (grupa zaszeregowania AD 14) w Brukseli (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2008/10091

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2008

  DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (ENTR) – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD 14) – Dyrekcja „Polityka regulacyjna” (ENTR.C) w Brukseli (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2008/10090

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2008

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 czerwca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  DG ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów (INFSO) – Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy (grupa zaszeregowania AD 14) w Brukseli (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2008/10092

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 952/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemu kwot

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 2 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 705/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 243/2008 ustanawiające pewne środki ograniczające wobec nielegalnych władz wyspy Anjouan w Związku Komorów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) – Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy (grupa zaszeregowania AD 14) (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2008/10095

NA SKÓTY