e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 16 Kwiecień 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Utrudnianie korzystania z własności

  Na ulicy wjazdowej do naszej firmy stanowiącej nasz teren prywatny w pobliżu bramy wjazdowej często parkują samochody utrudniając dojazd naszym pracownikom i klientom. Są to samochody osób które załatwiają w pobliskich instytucjach własne sprawy, ale ze względu na brak miejsc (...)

 • Faktura VAT za pośrednictwo - VAT i PKPiR

  Prowadzę firmę (PKPiR, VAT). 7 kwietnia wystawiłem fakturę VAT za pośrednictwo w miesiącu marcu. Na fakturze jest podana data wystawienia: 7.04.2009 r., data sprzedaży: marzec 2009 r. Do VAT fakturę księguję 7 kwietnia, a do PKPiR - 31 marca. Czy postępuję prawidłowo?

 • Agroturystyka

  Moja żona zamierza zajmować się agroturystyką w sensie zwolnienia z podatku dochodowego, czyli do 5 pokoi, na terenie wiejskim i dla turystów. Ja prowadzę działalność pozarolniczą i jestem VAT-owcem. Żona pracuje na cały etat, na umowę o pracę w innej firmie. Przy mojej działalności pozarolniczej (...)

 • Sprawozdanie finansowe w spółce w likwidacji

  Spółka została postawiona w stan likwidacji i w KRS jako likwidatorzy zostały wpisane dwie osoby - zgodnie z podjętą uchwałą przez wspólników. Czy jest obowiązek podpisania przez wszystkich likwidatorów sprawozdania finansowego spółki z o.o. w likwidacji na 31.12.2008 r.

 • Użyczenie lokalu mieszkalnego

  Rozwód w toku, pozew złożył mąż i się wyprowadził. Żona została z dwójką dzieci w mieszkaniu, które - jako jedne z wielu - jest własnością rodziców męża. Żadnej umowy na wynajem, użyczenie/cokolwiek nie ma. Mąż uchyla się zupełnie od kwestii mieszkaniowej, bo ma gdzie mieszkać (...)

 • Eksmisja z mieszkania własnościowego

  Posiadam mieszkanie własnościowe. Zalegam z czynszem ok. 7000 zł. Teraz wpłaciłem 700 zł i otrzymałem też zawiadomienie o treści- Wspólnota Mieszkaniowa na podst.art. 16 o własności lokali, żądała sprzedaży w trybie procesowym lokalu na licytacji, zgodnie z przepisami Kodeksu Postęp. (...)

 • Właściwość sądu

  Skazana na odbywanie kary więzienia ,wystąpiła z wnioskiem o odroczenie jej wykonania. Skazana mieszka w Pile, odbywać karę miała w Bydgoszczy, wyrok pierwszej instancji padł w Sądzie Okręgowym w Koszalinie, apelacja odbyła się w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie. Do którego Sądu może zadzwonić (...)

 • Ubezpieczenie OC komunikacyjne - przedawnienie

  Nie opłaciłem ostatniej raty składki za OC komunikacyjne. Czy opłata z tytułu nie zapłaconej części składki za OC komunikacyjne samochodu ulega przedawnieniu i jeżeli tak to po ilu latach?

 • Co należy zrobić z kwotą wchodzącą do masy spadku

  Zmarła pacjentka zakładu opiekuńczo-leczniczego w publicznym ZOZ. W szpitalnym depozycie pozostała kwota 700 zł stanowiąca jej własność. Pacjentka nie pozostawiła żadnych dyspozycji ani upoważnień. Co szpital może zrobić w takiej sytuacji? Czy powinien zawiadomić sąd (a jeśli tak to (...)

 • Adres

  Pracownik jest zameldowany w m. Turek mieszka i pracuje w m. Kalisz. W kwestionariuszu osobowym pracownik podał miejsce zameldowania Turek a adres do korespondencji Kalisz. W umowie o pracę jest zapytanie o miejsce zamieszkania. Jaki adres wskazać w umowie o pracę, miejsce zameldowania tj. Turek (...)

 • Odległość pasieki od granicy działki

  W jakiej odległości od granic działki można ustawić pawilon z pszczołami (ulami) lub wolno stojące ule? Jakie przepisy regulują ten problem?

 • Opłata za wykreślenie wpisu z księgi wieczystej

  W księdze wieczystej urząd egzekucyjny dokonał wpisu jako hipoteki przymusowej kaucyjnej na rzecz Urzędu miejskiego jako zaległość w spłacie w podatku od nieruchomości (wpis jest jako dwie hipoteki przymusowe podzielone na 2 oddzielnie lata) jak również wpis za zaległości w ZUS rozbite na (...)

 • Gwarancja i rękojmia dla przedsiębiorcy

  W grudniu 2007 roku zakupiliśmy do firmy expres do kawy do użytku dla pracowników. Po trzech miesiącach expres się zepsuł. Został dostarczony do autoryzowanego serwisu. Przy przyjęciu pracownik zasugerował, że w związku z tym, że expres jest zakupiony na firmę traci gwarancję, jednak po (...)

 • Ekwiwalent za odzież zamiast wynagrodzenia

  Do regulaminu pracy wprowadzono poniższy zapis: zapewnienie ubioru służbowego, bądź wypłata ekwiwalentu pieniężnego za używanie odzieży prywatnej jako tego ubioru. Opis ubioru służbowego określa § (X). Wysokość ekwiwalentu za używanie odzieży prywatnej jako ubioru służbowego na dany (...)

Artykuły i poradniki

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 503 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 502 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

 • Dziennik Ustaw Poz. 501 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 500 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 499 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie podwyższenia kwoty wyznaczającej limit wydatków komitetu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 498 z 2009

  Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

 • Monitor Polski Poz. 306 z 2009

  Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 2009 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 24 października 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 305 z 2009

  Porozumienie z dnia 24 października 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisanej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 304 z 2009

  Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie informacji, podpisanej w Kijowie dnia 19 września 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 303 z 2009

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie informacji, podpisana w Kijowie dnia 19 września 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 302 z 2009

  Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o działalności instytutów kultury, podpisaną w Budapeszcie dnia 30 maja 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 301 z 2009

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o działalności instytutów kultury, podpisana w Budapeszcie dnia 30 maja 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 300 z 2009

  Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do wstępu na studia wyższe, okresów studiów, dyplomów, tytułów i stopni, podpisanej w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 299 z 2009

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do wstępu na studia wyższe, okresów studiów, dyplomów, tytułów i stopni, podpisana w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 298 z 2009

  Oświadczenie rządowe z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Limie dnia 14 maja 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 297 z 2009

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Limie dnia 14 maja 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 296 z 2009

  Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową Grantu Funduszu Powierniczego „Global Environment Facility” (Projekt Efektywności Energetycznej) między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, podpisaną w Warszawie dnia 22 listopada 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 295 z 2009

  Umowa Grantu Funduszu Powierniczego „Global Environment Facility” (Projekt Efektywności Energetycznej) między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, podpisana w Warszawie dnia 22 listopada 2004 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 261/2008 z dnia 17 marca 2008 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych sprężarek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (  Dz.U. L 81 z 20.3.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2009

  Oświadczenie dla celów art. 8 ust. 3 decyzji ramowej Rady 2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniającej decyzje ramowe 2002/584/WSiSW, 2005/214/WSiSW, 2006/783/WSiSW, 2008/909/WSiSW oraz 2008/947/WSiSW i tym samym wzmacniającej prawa procesowe osób oraz ułatwiającej stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2009

  Publikacja wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) Nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 3/08 (ex NN 102/05) – Republika Czeska dotyczącej rekompensaty z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej dla przedsiębiorstw autobusowych z Moraw Południowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7032) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Publikacja wniosku w sprawie zmian zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. otwierające skup odtłuszczonego mleka w proszku w trybie przetargu na okres do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5479 – LONZA/TEVA/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 309/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. zamykające skup interwencyjny odtłuszczonego mleka w proszku po stałej cenie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5403 – Lufthansa/British Midland) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 308/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załączniki IIIA i VI do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 kwietnia 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Pomoc Państwa – Niderlandy Pomoc Państwa C 45/2008 (ex NN 97/2005) – Pomoc na rzecz Farm Dairy Flevoland Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 306/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (88/378/EWG) (1)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 305/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Kursy walutowe euro