e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Kwiecień 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odliczenie od podatku ubezpieczenia grupowego

  Pracownik wykupił ubezpieczenie grupowe. Pracodawca samodzielnie opłaca składki swoim pracownikom za to ubezpieczenie grupowe. Czy jest możliwość odliczenia tego od podatku i w jakiej części?

 • Podatek od nieruchomości wspólnej

  Współwłaścicielami nieruchomości zabudowanej budynkiem hali są dwie osoby (udziały po 1/2 niewydzielonej części). Osoby te są wpisane do ewidencji działalności gospodarczej. Miejscem wykonywania działalności jest nieruchomość, o której mowa na wstępie. Organ podatkowy opodatkował budynek (...)

 • Darowizna zaliczona na schedę spadkowę

  Złożyłam do sądu wniosek odział spadku i zniesienie współwłasności. Spadek dotyczy nieruchomości, której właścicielami byli: mój ojciec, który zmarł w 2005 r. i jego Żona, (nie była to moja matka), która zmarła wcześniej bo w roku 1999. Po śmierci ojca przeprowadziłam postępowanie (...)

 • Zapłata z pominięciem komornika

  Został wydany względem mnie sądowy nakaz zapłaty (kwota zadłużenia wraz z odsetkami). Sprawa została przekazana do komornika. Czy mogę spłacić zadłużenie bezpośrednio na ręce wierzyciela, a nie komornika? Czy muszę wtedy zapłacić także odsetki, czy tylko należność główną? Czy (...)

 • Termin na odpowiedź na odwołanie z ZUS

  W dniu 03.12.2008 dostaliśmy pismo z ZUS z decyzją dotyczącą pracy nakładczej. W piśmie tym, oczywiście kwestionowana była autentyczność wykonywania tej pracy i wskazywana podstawa do naliczania składek i konieczność wykonania korekty wszystkich płatności za cały okres zatrudnienia na (...)

 • Wypowiedzenie umowy w czasie urlopu wychowawczego

  Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony od czerwca 2006 r. W październiku 2007 r. urodziłam dziecko, a od maja 2008 r. do sierpnia 2009 r. złożyłam wniosek o urlop wychowawczy, czyli obecnie jestem na urlopie wychowawczym. W dniu 15.04.2009 r. otrzymałam z firmy pismo zatytułowane (...)

 • Zasiłek na urlopie wychowawczym a podjęcie pracy

  Mojej żonie wraz z rozpoczęciem przez nią urlopu wychowawczego zostało przyznane prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego w wysokości 448 zł na okres od 01.10.2008 do 31.08.2009. Niestety z dniem 2.04.2009 decyzją Burmistrza prawo do zasiłku rodzinnego (48 zł) zostało (...)

 • Sprawozdanie finansowe w spółce w likwidacji

  Spółka została postawiona w stan likwidacji i w KRS jako likwidatorzy zostały wpisane dwie osoby - zgodnie z podjętą uchwałą przez wspólników. Czy jest obowiązek podpisania przez wszystkich likwidatorów sprawozdania finansowego spółki z o.o. w likwidacji na 31.12.2008 r.

 • Użyczenie lokalu mieszkalnego

  Rozwód w toku, pozew złożył mąż i się wyprowadził. Żona została z dwójką dzieci w mieszkaniu, które - jako jedne z wielu - jest własnością rodziców męża. Żadnej umowy na wynajem, użyczenie/cokolwiek nie ma. Mąż uchyla się zupełnie od kwestii mieszkaniowej, bo ma gdzie mieszkać (...)

 • Eksmisja z mieszkania własnościowego

  Posiadam mieszkanie własnościowe. Zalegam z czynszem ok. 7000 zł. Teraz wpłaciłem 700 zł i otrzymałem też zawiadomienie o treści- Wspólnota Mieszkaniowa na podst.art. 16 o własności lokali, żądała sprzedaży w trybie procesowym lokalu na licytacji, zgodnie z przepisami Kodeksu Postęp. (...)

 • Klub sportowy a VAT

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (PKPiR, VAT). Jest to klub sportowy, bokserski. Moja sprzedaż to: karnety na treningi, usługi reklamowe - sponsoring (reklamuję firmy w Internecie i na zawodach w zamian za sponsorowanie klubu). Na reklamę firm wystawiam faktury z 22% VAT. Kwota (...)

 • Właściwość sądu

  Skazana na odbywanie kary więzienia ,wystąpiła z wnioskiem o odroczenie jej wykonania. Skazana mieszka w Pile, odbywać karę miała w Bydgoszczy, wyrok pierwszej instancji padł w Sądzie Okręgowym w Koszalinie, apelacja odbyła się w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie. Do którego Sądu może zadzwonić (...)

 • Ubezpieczenie OC komunikacyjne - przedawnienie

  Nie opłaciłem ostatniej raty składki za OC komunikacyjne. Czy opłata z tytułu nie zapłaconej części składki za OC komunikacyjne samochodu ulega przedawnieniu i jeżeli tak to po ilu latach?

 • Powstanie obowiązku podatkowego

  Prowadząc sklep internetowy dokonuję sprzedaży za pobraniem lub w momencie przedpłaty. Kiedy występuje moment opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a kiedy podatkiem VAT z tytułu sprzedaży?

Artykuły i poradniki

Opinie prawneProjekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/62/WE z dnia 20 czerwca 2008 r. przewidującej pewne odstępstwa w odniesieniu do rejestracji populacji miejscowych i odmian roślin rolniczych przystosowanych naturalnie do warunków lokalnych i regionalnych i zagrożonych erozją genetyczną oraz obrót materiałem siewnym i sadzeniakami ziemniaka tych populacji miejscowych i odmian (  Dz.U. L 162 z 21.6.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei i Tajwanu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2009

  Dyrektywa Komisji 2009/36/WE z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 314/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. przyjmujące tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny i wołowiny w części Zjednoczonego Królestwa w formie programu usuwania z rynku

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki i czereśnie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 — Budżet korygujący nr 1

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5487 – VOITH/RWEI/JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)