e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Kwiecień 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zwrot kosztu zakupu okularów przez pracownika

  Pracownik oczekuje od pracodawcy zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów, których używa do pracy przy komputerze. O ile wiem, prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zwrotu kosztu zakupu takich okularów w średniej cenie, nie określając przy tym, jaka to ma być kwota. Część firm (...)

 • Utworzenie kapitału zapasowego

  Zgromadzenie wspólników (jeden wspólnik) spółki z o.o. chce podjąć uchwałę o zobowiązaniu się wspólników do dokonania wpłat na kapitał zapasowy. Czy dokonanie wpłat na kapitał zapasowy wiąże się z koniecznością zapłaty jakiś podatków?

 • Podatki przy wypłacie kapitału zapasowego

  Jednoosobowa spółka z o.o. ma utworzony kapitał zapasowy. Czy można podjąć uchwałę o wypłacie na rzecz wspólnika kwoty zgromadzonej w kapitale zapasowym? Czy wiąże się to z opłatami, podatkami do zapłaty dla spółki lub wspólnika?

 • Nabycie spadku a jego ujawnienie

  Po śmierci babci, na mocy prawomocnego postanowienia sądu, zostałem spadkobiercą po niej. W momencie uprawomocnienia się wyroku nie posiadałem żadnych udokumentowanych praw babci do jakiegokolwiek majątku. Na przestrzeni kilku lat, poprzez procedury administracyjne, ujawniłem, że babcia była (...)

 • Zwrot nieruchomości a dziedziczenie

  Jako spadkobierca poprzednich właścicieli wywłaszczonej nieruchomości wystąpiłem o jej zwrot zgodnie z art.137 ust.1, ponieważ zurbanizowana nieruchomość gruntowa niezabudowana stała się zbędna. Na podstawie decyzji administracyjnej otrzymałem jej zwrot po wpłaceniu zrewaloryzowanego odszkodowania (...)

 • Praca w delegacji na terenie Anglii

  Jestem zatrudniony na czas nieokreślony w Polsce, przez polski oddział firmy międzynarodowej. Od początku kwietnia do końca grudnia 2009 r. pracuję w delegacji w Londynie. Pracuję u klienta firmy, w której jestem zatrudniony, poznaję jego pracę i zbieram informacje, tak abym później w imieniu (...)

 • Wspólne mieszkanie na kredyt bez ślubu

  Z chłopakiem bierzemy kredyt na mieszkanie (ja jestem poręczycielem kredytu).Będziemy zakładać księgę wieczystą mieszkania. Nie planujemy na razie ślubu. Kredyt będziemy spłacać wspólnie i mieszkanie będzie w spółdzielni zapisane na niego gdyż podobno musi być zapisane na osobę która (...)

 • Dobrowolne opuszczenie mieszkanie

  Moja bratowa po śmierci brata, w 1993 roku wyszła powtórnie za mąż (ze związku z bratem ma dwie córki, które nie zostały przysposobione przez drugiego męża. Po zmarłym ojcu przysługiwały im świadczenia z tytułu renty rodzinnej. Jedna z córek do tej pory korzysta z tego przywileju). Wraz (...)

 • Przedawnienie roszczenia o nakłady na wspólny dom

  Ja i mój były konkubent mieliśmy domek letniskowy, który w 2002 roku został sprzedany, a uzyskana kwota podzielona równo pomiędzy mnie i konkubenta. Teraz konkubent chce odzyskać nakłady finansowe poniesione w 1986 roku na remont tego domku. Czy były konkubent może żądać ode mnie zwrotu (...)

 • Jak długo ważne jest prawo pierwokupu?

  Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu z najemcą na okres 6 lat. W umowie zawarte zostało prawo pierwokupu. Umowa zawarta została w formie pisemnej. Skoro SN w wyroku z dnia 19 lutego 2002 r., IV CKN 784/00 dopuścił formę pisemną dla zastrzeżenia prawa pierwokupu to jak długo ważne będzie (...)

 • Przestępstwo kradzież

  Mój były mąż ukradł mi złoto wartości około 2000,00 zł. Wiedząc, że mam zamiar zawiadomić prokuraturę dał je na przechowanie lub ukrył w mieszkaniu swojej matki. Ponieważ w jego mieszkaniu nie znaleziono kosztowności policja przeszukała mieszkanie jego matki i dokonała zatrzymania (...)

 • Alimenty od drugiej żony byłego męża

  Były mąż, po rozwodzie ponownie się ożenił z bogatą kobietą. Posiadają dom i dwa samochody. W związku z tym, oczekuję, że będzie płacił wyższe alimenty, niż przed drugim ślubem. Sam mąż jest rencistą i oprócz renty w wysokości 400 zł nie ma innych dochodów. Często przebywa po (...)

 • Gwarancja na mieszkanie deweloperskie

  Kupiłem od dewelopera nowe mieszkanie, w trakcie rocznej eksploatacji zauważyłem, że w częściach wspólnych osiedla zaczynają pękać ściany, podmurówki ogrodzenia, a zamki w furtkach oraz brama wjazdowa psuje się niezliczoną ilość razy. Złożyłem pisemnie reklamację u dewelopera, otrzymałem (...)

 • Zwołanie zebrania wspólnoty na wniosek

  Wspólnota mieszkaniowa złożona z około 200 współwłaścicieli jest zarządzana przez dewelopera, członkowie wspólnoty wystąpili więc do zarządzającego o zwołanie zebrania w określonym terminie i miejscu, przedkładając jednocześnie wolę ponad 10 % członków wspólnoty potwierdzoną (...)

 • Parkowanie auta pod wpływem alkoholu na podwórku

  Jestem najemcą lokalu mieszkalnego w prywatnej kamienicy. W ostatnim czasie kilkoro lokatorów urządza imprezy alkoholowe na terenie posesji trwające do późnych godzin wieczornych. W dniu dzisiejszym jeden z nich w stanie wskazującym na dość znaczną zawartość alkoholu próbował przeparkować (...)

 • Nakaz zapłaty w przypadku poręczenia weksla

  W 2001 roku poręczyłam weksel in blanco jako gwarancję działalności handlowej spółki z o.o. Razem ze mną poręczały 3 inne osoby. Spółka, za którą poręczyliśmy, przestała w pewnym momencie regulować swoje należności i porzuciła, za decyzją prezesa, swoja działalność, ale ani jej (...)

 • Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej.

  Małżeństwo posiadało mieszkanie spółdzielcze własnościowe. Obecnie notarialnie własność mieszkania została wyodrębniona i małżonkowie zostali samoistnymi właścicielami (sami będą opłacać podatek od nieruchomości). Czy w tej sytuacji wygasa członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, (...)

Artykuły i poradniki

 • Umorzenie niezaspokojonych zobowiązań upadłego konsumenta

  Nowe przepisy pozwalają zadłużonym spłacić długi w granicach ich możliwości finansowych i uwolnić się od pozostałego długu, który przerasta możliwości finansowe. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wyda postanowienie o umorzeniu (...)

Opinie prawneProjekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 554 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 6/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 553 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 50/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 552 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2009 r. sygn. akt SK 55/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 551 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Poz. 550 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

 • Dziennik Ustaw Poz. 549 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 548 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 547 z 2009

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim

 • Dziennik Ustaw Poz. 546 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców

 • Dziennik Ustaw Poz. 545 z 2009

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw

 • Monitor Polski Poz. 378 z 2009

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych i komitetów wyborczych wyborców

 • Monitor Polski Poz. 376 z 2009

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

 • Monitor Polski Poz. 375 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 374 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 19 listopada 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 373 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 372 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 371 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 370 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 369 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 368 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2008 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych

 • Monitor Polski Poz. 367 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 366 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 365 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 364 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 363 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2008 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 362 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 361 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 360 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2008 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 358 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2008 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 357 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 356 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2008 r. o nadaniu orderów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 155 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia (przekształcenie) COM(2007) 443 wersja ostateczna – 2007/0163 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 154 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (WE) zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochód COM(2008) 558/2 – 2008/0186 AVC

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 153 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku w sprawie dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzieleń, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiędzy państwami członkowskimi (Wersja ujednolicona) COM(2008) 492 wersja ostateczna – 2008/0158 (CNS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 150 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi oraz wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi COM(2008) 147 wersja ostateczna – 2008/0058 (CNS) – 2008/0059 (CNS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 146 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie ogólnych warunków dotyczących podatku akcyzowego COM(2008) 78 wersja ostateczna/3 – 2008/0051 (CNS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 144 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy COM(2008) 111 wersja ostateczna – 2006/0214 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 140 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) COM(2008) 180 wersja ostateczna – 2008/0070 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 136 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego COM(2008) 179 wersja ostateczna – 2008/0069 COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 135 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (przekształcenie) COM(2008) 505 wersja ostateczna – 2008/0165 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 133 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) COM(2008) 345 wersja ostateczna – 2008/0110 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 121 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników; wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zmian wspólnej polityki rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr […]/2008 oraz wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) COM(2008) 306 wersja ostateczna – 2008/0103+0104+0105 (CNS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 120 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej COM(2008) 357 wersja ostateczna – 2008/0123 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 120 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią COM(2008) 399 wersja ostateczna – 2008/0151 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 114 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień publicznych na prace budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa COM(2007) 766 wersja ostateczna – 2007/0280 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 109 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia warunków transferu produktów związanych z obronnością we Wspólnocie COM(2007) 765 wersja ostateczna – 2007/0279 (COD)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 100 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli UE w procesie pokojowym w Irlandii Północnej (opinia z inicjatywy własnej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 93 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego w sprawie stosunków UE–Brazylia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 84 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Wymiar etyczny i społeczny europejskich instytucji finansowych”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 77 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Jak eksperymentalne działania społeczne mogą pomóc Europie w kształtowaniu polityki publicznej w zakresie aktywnej integracji”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 72 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie restrukturyzacji i zmian w sektorze AGD w Europie oraz ich wpływu na zatrudnienie, zmiany klimatyczne i konsumentów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 65 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Zmiany strukturalne i pojęciowe jako niezbędny warunek stworzenia konkurencyjnego na rynkach światowych oraz opartego na wiedzy i badaniach przemysłu europejskiego (Europa dogania liderów, czy sama jest liderem?)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie bezpieczeństwa sanitarnego importowanych produktów rolnych i żywnościowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Więcej niż PKB – miary rozwoju zrównoważonego”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 52 z 2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/2/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 47 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleożywicy likopenowej z pomidorów jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3036)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Unia Europejska wobec światowych wyzwań w zakresie wyżywienia”

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2009 r. rozszerzająca ograniczone wspólnotowe uznanie dla Hellenic Register of Shipping (HRS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2130)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. ustanawiająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie bezpieczeństwa pasażerów w lotnictwie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 357/2009/WE z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie procedury uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu (Wersja skodyfikowana)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wytycznych dotyczących usług użyteczności publicznej i globalizacji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie konsultacji w sprawie projektu wytycznych Komisji dotyczących analizy wpływu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie walki z oszustwami i fałszerstwami dotyczącymi bezgotówkowych środków płatniczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji – (Sprawa COMP/M.5417 – Mubadala/General Electric/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego i Komitetu Regionów: Usuwanie przeszkód w transgranicznych inwestycjach funduszy venture capitalCOM(2007) 853 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2009

  Dyrektywa Komisji 2009/46/WE z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Komunikat Ministra Gospodarki Królestwa Niderlandów wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2009

  Komunikat Ministra Gospodarki Królestwa Niderlandów wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Powtórne zgłoszenie uprzednio zgłoszonej koncentracji – (Sprawa COMP/M. 5454 – DSV/vesterhavet/DFDS) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Wyrok Trybunału z dnia 29 października 2008 r. w sprawie E-3/08 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Uchybienie zobowiązaniom przez Umawiającą się Stronę — rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/35/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów leczniczych (przekształcenie) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2009

  Skarga wniesiona w dniu 1 kwietnia 2009 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Księstwu Liechtensteinu – (Sprawa E-3/09)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Wyrok Trybunału z dnia 29 października 2008 r. w sprawie E-2/08 Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Uchybienie zobowiązaniom przez Umawiającą się Stronę – Dyrektywa 2004/26/WE odnosząca się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Rada unii europejskiej oraz komisja europejska konkurs otwarty – Ogłoszenie o konkursie – Ref. CONS-COMM/AD/433 – Kierownik działu tłumaczeniowego (AD 12) Z głównym językiem irlandzkim

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) NR 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 316 z 28.12.2007, s. 1,  Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 16,  Dz.U. C 177 z 12.7.2008, s. 9,  Dz.U. C 200 z 6.8.2008, s. 10,  Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 13,  Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 10;  Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 10,  Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 20)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 452/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących m.in. z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylenia cła w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddania tego przywozu wymogowi rejestracji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Zamówienia przedkomercyjne: wspieranie innowacyjności w celu zapewnienia trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie”COM(2007) 799 wersja ostateczna

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (88/378/EWG) (1)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) i rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Zawiadomienie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 27 państw członkowskich od dnia 1.5.2009 r(Opublikowano zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 794/2004 (  Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5478 – IPIC Fund/Oaktree Funds/Chesapeake) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Małe i średnie przedsiębiorstwa – kwestią kluczową dla zapewnienia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Przegląd śródokresowy nowoczesnej polityki w zakresie MŚP”COM(2007) 592 wersja ostateczna