e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Marzec 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkowe



Dzienniki urzędowe



Akty Prawne



 • Dziennik Ustaw Poz. 289 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 288 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza

 • Dziennik Ustaw Poz. 287 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz szczegółowych warunków i trybu składania wniosku za pomocą tego formularza

 • Dziennik Ustaw Poz. 286 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 218 z 2011

  Komunikat Nr 3/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 217 z 2011

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 216 z 2011

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 lutego 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 215 z 2011

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 214 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 213 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2010 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 212 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 211 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2010 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 210 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 208 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 207 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 206 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 205 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2010 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 204 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 10 marca 2011 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - Grupa 1 w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym