e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Marzec 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 371 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 370 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 369 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia

 • Dziennik Ustaw Poz. 368 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna

 • Dziennik Ustaw Poz. 367 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Ustaw Poz. 366 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki

 • Dziennik Ustaw Poz. 365 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

 • Monitor Polski Poz. 260 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 259 z 2011

  Zarządzenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury

 • Monitor Polski Poz. 258 z 2011

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 20 zł i 100 zł, upamiętniających ofiary katastrofy pod Smoleńskiem — 10.04.2010 r., oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu