Archiwum 12 Marzec 2014

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 302 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw Poz. 301 z 2014

  Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

 • Dziennik Ustaw Poz. 300 z 2014

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

 • Dziennik Ustaw Poz. 299 z 2014

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 298 z 2014

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Poz. 197 z 2014

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2014 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy