Archiwum 7 Marzec 2014

Artykuły i poradniki

 • Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

  Nazwą spółki handlowej jest tzw. firma. Jest ona oznaczeniem przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką spółkę. Spółka może pozywać i być pozywaną pod firmą. Poza tym firma nie może zostać zbyta bez przedsiębiorstwa. W praktyce można wyróżnić kilka zasad tworzenia (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 397 z 2014

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 290 z 2014

  Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

 • Dziennik Ustaw Poz. 289 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

 • Dziennik Ustaw Poz. 288 z 2014

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2014 r. sygn. akt P 31/13

 • Dziennik Ustaw Poz. 287 z 2014

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2014 r. sygn. akt K 22/10

 • Dziennik Ustaw Poz. 286 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 285 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 284 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 283 z 2014

  Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

 • Monitor Polski Poz. 188 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 1131-3-2014 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego – Pierwszego Zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Poz. 187 z 2014

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • Monitor Polski Poz. 186 z 2014

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie solidarności z Ukrainą