Prokura

Prokurent może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi

Apelację od wyroku sądu pierwszej instancji wnieśli pełnomocnicy strony – pracownicy przedsiębiorstwa (art. 87 § 2 k.p.c.), ustanowieni przez prokurenta. Sąd odwoławczy powziął wątpliwość, czy prokurent może ustanowić takich pełnomocników procesowych, i przedstawił pytanie prawne Sądowi Najwyższemu. Sąd Najwyższy w odpowiedzi podjął uchwałę:

Prokurent może udzielić pełnomocnictwa procesowego - także dalszego - osobom wymienionym w art. 87 § 2 k.p.c.

Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości, iż do skoro prokurent jest upoważniony do dokonywania czynności sądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (art. 109[1] § 1 k.c.), to w tych sprawach może - bez specjalnego dodatkowego upoważnienia - ustanawiać pełnomocników procesowych.

Prokurent sam może być pełnomocnikiem procesowym, choć takie pełnomocnictwo nie istnieje ogólnie, a jedynie powstaje w ramach konkretnej sprawy, do której prokurent może się zgłosić jako pełnomocnik procesowy przedsiębiorcy.

Możliwość ustanowienia dalszych pełnomocników procesowych dotyczy wszystkich osób wymienionych w art. 87 k.p.c., a więc również osób wymienionym w § 2 tego artykułu (pracowników przedsiębiorstwa). Wniosek, iż prokurent mógłby ustanowić pełnomocnikiem tylko adwokata lub radcę prawnego, Sąd Najwyższy uznał za fałszywy i niesłuszny, a nadto bezpodstawnie ograniczający mocną pozycję prokurenta.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2013 roku, sygn. akt III CZP 45/13, www.sn.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY